SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Alla människor kan känna sig ledsna eller nedstämda. Det är en del av livet och det är viktigt att acceptera att dessa känslor kan dyka upp ibland. Men för vissa personer så fortsätter dessa symtom över tid. Det påverkar vardagen och blir ett problem i personens liv.  Man säger då att dessa personerna har utvecklat en depression. En depression kan försvinna av sig själv, men ofta behöver man professionell hjälp för att ta sig ur det.

Att vara deprimerad innebär att man dels är ledsen och nedstämd. Det är vanligt att man tappar intresset för saker man vanligtvis brukar uppskatta. Man känner sig orkeslös och kan till och med få fysiska symtom. För att detta tillstånd ska klassas som en depression ska det var ihållande över en längre tid.

Man brukar säga att om detta har varit ens huvudsakliga tillstånd i mer än två veckor, så är man inne i en depression. Man kan känna av dessa symtom utan att vara deprimerad, som en del av den dagliga livsföringen. Men när tiden går över två veckor börjar det bli dags att söka professionell hjälp.

När man är deprimerad känner man nästan ingen glädje, inte en de saker som tidigare varit väldigt lustfyllda ger en något positivt längre. Ett tecken brukar vara att man inte tar hand om sig själv som man brukar. Man kanske slutar träna, är mindre noggrann med hygienen och som kvinna kan det hända att inte sminkar sig i samma utsträckning längre.

Diagnostik och behandling av depression Sverige

Detta går inte sällan ut över ens sociala kontakter, arbete och skola. När man är deprimerad är det svårt att hitta motivationen för dessa saker. Med anledning av detta så kan en depression påverka ens liv för lång tid framöver om den får pågå under en längre tid. Med anledning av detta bör man påbörja behandling så snart som möjligt.

Att bli deprimerad påverkar alla delar av ens liv och det finns tydliga symtom som man kan uppleva om man drabbas. Dessa symtom kan vara både fysiska och psykiska. Alla drabbas inte av alla symtom och ibland kan det uppstå  symtom som inte är listade i denna typen av artiklar. Precis som med andra diagnoser och tillstånd så är det individuellt hur de artar sig.

Fysiska symtom

En person som är deprimerad kan uppleva en rad olika fysiska symtom. Ofta blir man dålig i magen, det kan yttra sig i olika typer av besvär. Det är inte ovanligt med magont eller magknip när man är deprimerad. Huvudvärk och värk i axlar och muskler är också vanligt förekommande. När man är deprimerad så märks detta ofta på matlusten. Vissa personer tappar den helt och hållet. 

De äter knappt något alls och rasar snabbt i vikt. Andra personer drabbas genom att de börjar äta alldeles för mycket. De går upp i vikt och har ej kontroll över sitt ätande. Oavsett vilken av dessa två kategorier man tillhör så är det inte hälsosamt i längden. Det finns givetvis de som klarar av att äta sunt även när de är deprimerade.

Det går inte i förväg säga att en person tillhör den ena eller den andra kategorin. Ett annat område som drabbas är det sexuella. En deprimerad person tappar ofta sexlusten helt. Det går ut både över den drabbade personen och hans eller hennes partner. Att sömnen påverkas drabbar de flesta som är deprimerade.

Även här är det omöjligt att säga hur man kommer att drabbas innan man befinner sig i det. Vissa får svårt att somna på kvällarna och vaknar under nätterna. Detta påverkar deras sömnkvalitet negativt och de känner sig trötta på dagen efter. Andra börjar å andra sidan sova längre än vad de brukar. Men sömnkvaliteten är inte vad den är när de inte är deprimerade.- Istället går även de runt och är väldigt trötta om dagarna.

Psykologiska symtom

Den som drabbas av en depression får även en rad olika psykiska symtom. En av de tydligaste är att ens självkänsla sänks. Det innebär att man anser sig själv vara mindre värd och att man inte tycker om sig själv. Både känslor av skuld och skam är vanliga. Man kan ha låg självkänsla utan att vara deprimerad, men för den som är deprimerad så ändras ens självkänsla och sänks plötsligt.

Detta är något som kan vara svårt att identifiera själv, men som en närstående eller arbetskamrat kan ha lättare att känna igen. Ofta tillskriver man sin dåliga självkänsla till olika orsaker. Man pratar om att man har ett locus of control. Det innebär att man tillskriver olka händelser i livet till olika orsaker.

Antingen yttre, alltså att andra människor eller företeelser är orsakande. Eller till inre orsaker. Då är det ens egna kvaliteter och egenskaper man tillskriver orsaken. Som exempel kan man ta om man drabbas av ett ekonomiskt bakslag. En person med en yttre locus of control skyller detta på andra personers agerande eller på att marknaden plötsligt tog en oväntad sväng. 

En person med en inre locus of control skyller på sig själv. Det är sina egna dåliga val och egenskaper som lett till situationen. En blandning av dessa är att föredra men personer som drabbas av depression ser ofta att de själva är orsaken till olika saker. Även om de inte är det egentligen.

Hopplöshetskänsla

När man inte är deprimerad så har man hopp om livet, man har planer och man ser fram emot olika saker. Den deprimerade personen förlorar detta och drabbas av en hopplöshetskänsla. Denna är tung att bära. Det känns som att livet saknar mening och att det är tomt på innehåll. Man tappar även den ork som man vanligtvis har. Det blir otroligt tungt och svårt att genomföra vardagliga sysslor.

Att exempelvis städa eller gå och handla mat kan känna oöverkomligt. Det handlar även om att ens motivation att göra saker blir lägre. Den som är drabbad av tillståndet får ofta även problem att koncentrera sig. Att läsa en bok eller se en film kan kännas som en omöjlig uppgift. Det samma gäller uppmärksamheten. 

Vilka är de olika typerna av depression?

En person som vanligtvis lägger märke till detaljer i vardagen tappar detta helt. I stället så uppmärksammar man mest företeelser och saker som bekräftar ens mående. På´det viset blir det en ond cirkel som kan vara svårt att ta sig ur. En person som är deprimerad får ofta stark ångest och oro. Samtidigt påverkas humöret, man blir mer irritabel och arg.

Självmordstankar

Ett tydligt symtom som också är ett som man ska vara särskilt uppmärksam kring. Det är att man kan drabbas av självmordsfantasier och tankar. Att drabbas av detta innebär inte att man per automatik har konkreta planer på att avsluta sitt liv. Men det är ett varningstecken som man själv och ens omgivning måste vara uppmärksamma runt.

Om man drabbas av självmordsfantasier och tankar bör man söka professionell hjälp omedelbart. Har man inte redan en kontakt inom psykiatrin så finns det akutmottagningar som är inriktade på psykisk hälsa. Där kan man snabbt få hjälp i den akuta fasen och sen slussas ut till den allmänna psykiatrin.

När man drabbats av en depression så känns det mesta tungt. Om man tittar på de symtom vi tidigare gick igenom så står det klart att det inte är ett tillstånd att avundas. Personen som är drabbad har det väldigt svårt. Men ofta stannar det inte där.

Om man drabbats att en depression så är det vanligt att man även drabbas av andra sjukdomar och tillstånd. Detta benämns som komorbiditet eller samsjuklighet. Det innebär att man har mer än en sjukdom på samma gång. En av de vanligaste problematikerna att drabbas av samtidigt som man har depression är ångest.

Ångesten kan uttrycka sig både kroppsligen och psykiskt. I grund och botten handlar det om en oro som inte går att reglera för personen. Den kan i sin tur leda till annan problematik som självskadebeteende och att man utvecklar vissa fobier.

Vad är det då som orsakar en depression? Det är svårt att säga vad som orsakat en depression och varför just den personen har drabbats. Ofta handlar det om en kombination av omständigheter och en känslighet som är grunden för det. Dock kan man säga att vissa saker är vanligare hos personer som blir deprimerade än hos de som inte blir det.

Vilka är orsakerna till paniksyndrom?

Dels så spelar den genetiska faktorn en roll. Det finns en ärftlighet bland psykiska sjukdomar och det kan vara denna som den känslighet för att utveckla en psykisk sjukdom kommer ifrån. Om en förälder eller annan nära släkting som man har blodsband till har haft depressioner eller exempelvis bipolär sjukdom, så ökar sannolikheten att man själv ska drabbas.

Forskningen har även visat att personer som har nära släktingar som försökt ta sina liv eller haft alkoholproblem också löper större risk för exempelvis depression. Det är även vanligt att alkohol eller annat missbruk ökar dessa risker. Det kan alltså vara en god idé att se över sitt bruk av exempelvis alkohol om man vet att man har psykiska sjukdomar i släkten.

Om man själv har drabbats av andra psykiska sjukdomar så¨ökar också sannolikheten för att drabbas av depression. Bland dessa psykiska sjukdomar finns bland annat ångest, schizofreni och ätstörningar för att nämna vissa. Det finns även en del mediciner som kan ha denna inverkan. Bland dessa ser man flera hjärtläkemedel och sömnmediciner.

Om man äter en av dessa mediciner och drabbas av en depression bör man prata med den behandlande läkaren för råd först och främst. Händelser kan också utlösa depressioner. Det handlar dels om händelser som ligger längre bak i tiden så som att ha haft en stökig eller svår barndom. Men även händelser som är pågående. 

Det kan röra sig om att man råkat ut för en olycka eller ett överfall. Men även om man lever med en partner man inte är lycklig med. Det samma gäller om en nära vän eller släkting går bort, om ens barn har problem av olika slag eller om man är i en ekonomiskt svårt situation. Till dessa utlösande orsaker så bör man även räkna pågående svåra sjukdomar. 

Det kan handla om hjärtproblem eller cancer men även andra sjukdomar kan utlösa en depression. Det finns med andra ord många orsaker som kan ligga bakom en depression. Det är inte alltid så lätt som att peka på en särskild händelse eller liknande för att peka ut orsaken. Ofta handlar det om många olika anledningar och det kan vara mer konstruktivt att prata om en utlösande händelse eller faktor.

FAQs

Många människor har någon gång under livet drabbats av en depression och det dyker naturligt upp många frågor när man pratar om det. Vi svarar på vissa av dessa frågor här nedan.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin