1 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat
 • Vi strävar efter att minimera vårt miljöavtryck genom att främja resurseffektivitet, minska utsläppen av växthusgaser och hantera avfall och föroreningar.
 • Vi söker aktivt möjligheter att gå över till rena och förnybara energikällor.
 • Vi engagerar oss i hållbara inköp och ansvarsfull försörjningskedja, och främjar miljövänliga metoder bland våra partners och leverantörer.
 • Vi främjar en mångfaldig och inkluderande arbetsplats, och vi respekterar och värderar bidrag från individer från alla bakgrunder.
 • Vi prioriterar hälsa, säkerhet och välbefinnande för våra anställda, säkerställer en säker arbetsmiljö och främjar balansen mellan arbete och privatliv.
 • Vi engagerar oss aktivt i våra lokalsamhällen, stödjer sociala initiativ och bidrar till deras utveckling och välfärd.
 • Vi upprätthåller de högsta standarderna för bolagsstyrning, och säkerställer transparens, integritet och ansvarighet genom hela vår verksamhet.
 • Vi har en oberoende och mångsidig styrelse som främjar en kultur av etiskt beslutsfattande och ansvarsfull tillsyn.
 • Vi prioriterar dataintegritet och skydd, med respekt för konfidentialitet och säkerhet för personlig information.
 • Vi engagerar oss aktivt med våra intressenter, inklusive kunder, investerare, anställda, samhällen och tillsynsorgan, för att förstå deras oro och förväntningar angående ESG-frågor.
 • Vi kommunicerar öppet och transparent om våra ESG-prestationer, framsteg och utmaningar, och strävar efter att bygga förtroende och främja dialog.