SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

6 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Stress under en längre tid eller stress efter en plötsligt, stark händelse kan påverka en människa negativt. För många återhämtar man sig snabbt, men samtidigt kan alla hamna i en situation som behöver en mer ordnad plan. Denna plan och vad man gör spelar stor roll för vilken skada man tar av stressen och hur länge effekterna av den kommer att vara.

Det spelar stor roll hur man hanterar den stress man upplever. Om man fortsätter utsätta sig för stress trots att man har fått negativa kroppsliga och psykiska effekter, då kan det leda till ytterligare symtom. Flera av de symtom som man upplever kan dröja sig kvar efter det att den stressiga perioden eller episoden är över.

Social fobi bästa behandling

Personer som utsätter sig för stress i stor grad riskerar att drabbas av utmattningssyndrom. Inom detta begrepp ryms symtom som sömnstörningar, ljudkänslighet, nedstämdhet och hjärtklappning. Detta är bara några av de symtom som man kan uppleva. Det är inte ovanligt att man måste sjukskrivas en tid om man har blivit drabbad.

Att inte få tillräckligt med återhämtning eller att stressen är för långvarig kan bana väg för ytterligare symtom. Det kan bland annat leda till att man drabbas av ångest eller depressioner. Dessa tillstånd kan pågå under långtid och påverkar hur man kan leva sitt liv i stor utsträckning.

Befinner man sig i en stressig period eller precis kommit ur en sådan period så är det vanligt att man känner av detta både fysiskt och psykiskt. För dessa personer är det viktigt att man hanterar stressen på rätt sätt. Ett av de vanligaste symtomen en person som är väldigt stressad uppvisar är att man är väldigt trött. Samtidigt så är det inte ovanligt att man har sömnbesvär.

Det första steget mot återhämtning är att vila och ta det lugnt. Detta är även ett råd som gäller för de som befinner sig mitt i den stressiga perioden. Om man tar sig tid till att vila och att återhämta sig, då blir effekterna av stressen betydligt mildare. Det kan vara svårt att få in detta i sitt liv. Men det är viktigt att göra.

Ett sätt är att arbeta in det som en rutin. Exempelvis kan man se till att timmarna innan läggdags varje dag är tid som man lägger på återhämtning. Detta kan ske genom att man stänger av de skärmar man vanligtvis tittar på, lägger bort eventuellt jobb och tar det lugnt. Meditation och mindfulness är något som många nämner när man diskuterar metoder de anser ha hjälpt dem.

Mindfulness

Mindfulness är ett sätt att vara närvarande i stunden, alltså i nuet och inte oroa sig på grund av det som har varit eller det som komma skall. Det kräver träning men är en effektiv metod för att bli mer lugn och dämpa den oro som många människor har.

En metod inom området är kroppsscanning. Det är en metod som många terapeuter lär ut och som hjälper en att stanna upp och vara mer i nuet. Det kan krävas ett par försök innan man blir duktig på det men därefter så brukar det vara en populär metod.

En kroppsscanning går till som så att man blundar och känner efter hur kroppen känns och vilka sensationer den upplever. Idealt ska man göra den liggandes ned. Men många har inte den möjligheten på sin arbetsplats och då kan den göras sittandes. Man sluter sina ögon och riktar sin fokus mot tårna. Hur känns tårna? Hur känns strumporna mot huden? Är det varmt eller kallt?

Där efter arbetar man sig upp genom fötterna, smalbenen, knäna och så vidare. Man fortsätter till dess att man nått sin hjässa. Tanken bakom detta är att man dels tar en paus och inte riktar sitt fokus mot sina arbetsuppgifter. Samtidigt så slappnar man automatiskt av, ja, det är inte ovanligt att man till och med somnar.

Det finns många metoder som tillämpas inom mindfullness som är effektiva när man arbetar mot den stress man upplever. En person som är utbildad inom detta har kompetensen att lära ut de olika metoderna.

Även om det i många fall räcker med att dra sig tillbaka lite från den stressiga situationen och vila, så finns det tillfällen då man behöver söka annan hjälp. Det finns terapeuter och psykologer som är specialiserade på att hjälpa de som upplever effekterna av stress. Det är inte ovanligt att man behandlar en person som är väldigt stressad genom en terapiform som kallas KBT.

KBT står för kognitiv beteendeterapi och går ut på att man ändrar en persons respons på olika fysiska och psykiska impulser. Det kan handla om att man synliggör hur man reagerar i vissa lägen. Det kan även handla om att man lär sig olika strategier som man kan använda sig av när man befinner sig i en stressig situation. Det handlar även om hur man hanterar effekterna av stressen.

I grund och botten handlar det om att acceptera att man påverkas av stressen och att man behöver agera annorlunda när det blir stressigt och efter att man utsatts för stress. Tillsammans tar terapeuten och patienten fram verktyg för personen att använda.

Vad som fungerar är högst individuellt men det finns vissa huvudsakliga verktyg. Dessa anpassas dock efter varje patient. Bland dessa verktyg finns planer kring hur man arbetar för att identifiera precis det som stressar en och hur man hanterar dessa detaljer. Det kan även handlar om att arbetar med de tankar som dyker upp i ens inre när man utsätts för stress.

Detta är bara ett par av de verktyg man kan använda sig av och oftast så är det en blandning av olika metoder som tillämpas. Det är också vanligt att man blandar KBT med exempelvis mindfulness.

Läkemedel

Man behandlar inte stress med läkemedel. Däremot kan man behandla vissa av de symtom som dyker upp med läkemedel. 

Det är vanligt att man behandlas med ångestdämpande eller medicin mot depression om man har dessa symtom. Det är svårt att säga vilka läkemedel som passar bäst då symtomen som uppstår är så pass personliga. Att generalisera kring detta är inte konstruktivt. Vilka läkemedel som används, om läkemedel alls behöver användas, bestäms i samråd med psykiatriker eller läkare.

Det är viktigt att poängtera att det som är mest effektivt för att stävja stressen, det är att göra förändringar i sitt liv. Det kan handla om att man gör små förändringar som att man ser till att få mer sömn, eller att man får tid att återhämta sig. Dessa förändringar är inte så stora i stunden men de kan göra stor skillnad.

För vissa krävs dock större förändringar. Det kan handla om att byta arbetsplats eller på annat sätt göra en stor förändring i livet. Det kan tyckas svårt och ouppnåbart, men ju tidigare du börjar arbeta för denna typ av förändringar, desto tidigare blir de verklighet.

FAQs

Det uppstår alltid många funderingar när man pratar om stress. Här nedan har vi sammanställt några av de frågor som vi ofta får och dess svar.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin