4 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

snabb överblick

 • Två dagars omfattande hälsobedömning
 • Fullständig läkarkontroll, klinisk bedömning, psykiatrisk bedömning, omfattande laboratorietester.
 • Mål: identifiera eventuella fysiska hälsoproblem eller risker och/eller identifiera bakomliggande orsaker till komplexa, ofta ospecifika, fysiska eller psykiska hälsosymtom.
 • Detaljerad debriefing och rapport som förklarar alla fynd, behandlingsrekommendationer och prognos.
 • Lämplig för individer som antingen har specifika hälsoproblem och söker bästa möjliga lösningsrekommendation, eller för individer som har komplexa symtom på fysiska eller psykiska problem och vill undersöka vilka bakomliggande orsaker som kan vara och få behandlingsrekommendationer.
 • Lämplig även för friska individer som vill förebygga framtida sjukdomar, lära sig om riskfaktorer, livsstilsvals påverkan på fysisk och psykisk hälsa, etc.
 • 100 % privat och konfidentiellt, en klient åt gången Två dagars omfattande hälsobedömning
 • Fullständig läkarkontroll, klinisk bedömning, psykiatrisk bedömning, omfattande laboratorietester.
 • Mål: identifiera eventuella fysiska hälsoproblem eller risker och/eller identifiera bakomliggande orsaker till komplexa, ofta ospecifika, fysiska eller psykiska hälsosymtom.
 • Detaljerad debriefing och rapport som förklarar alla fynd, behandlingsrekommendationer och prognos.
 • Lämplig för individer som antingen har specifika hälsoproblem och söker bästa möjliga lösningsrekommendation, eller för individer som har komplexa symtom på fysiska eller psykiska problem och vill undersöka vilka bakomliggande orsaker som kan vara och få behandlingsrekommendationer.
 • Lämplig även för friska individer som vill förebygga framtida sjukdomar, lära sig om riskfaktorer, livsstilsvals påverkan på fysisk och psykisk hälsa, etc.
 • 100 % privat och konfidentiellt, en kund i taget
 • Inklusive EKG, lungröntgen, abdominal sonogram, fysisk konditionstest och andningsvolymtest för att fastställa hans nuvarande fysiska och kardiovaskulära hälsa.
 • Grundläggande screening (blod): hematologi, levervärden, glykemi, blodfetter, sköldkörtelaktivitet
 • Granskning av tillgänglig medicinsk historia (tillhandahålls av klienten före bedömningen)
 • Symtom som ska undersökas kan vara: högt blodtryck, viktproblem, trötthet efter cancerbehandling och energiförlust, kroniska eller akuta smärtsymtom, kroniskt trötthetssyndrom, autoimmuna sjukdomar, diabetes, cirkulationsproblem som erektil dysfunktion eller klimakteriebesvär. som tecken på åldrande som “hjärndimma”, bristande koncentration och glömska, bland många andra.
 • Screening för depression, trauma, missbruk, utbrändhet mm.
 • Identifiera möjliga känslomässiga orsaker till fysiska symtom (som smärta, förstoppning, hjärtklappning, etc.)
 • Genomgång av eventuell psykofarmaka, tidigare psykiatriska diagnoser m.m.
 • Vi kommer att titta på hjärnans och kroppens biokemi (neurotransmittorprofiler, stressprofiler, se laboratorietester nedan för mer information).
 • Identifiera energinivåer och funktion hos de olika organen, möjliga skador och strategier för återställande av hälsa.
 • Specialiserade laboratorietester (se nedan).
 • Matintoleranstestning: testning av allergisk reaktion mot vanligaste födoämnesallergen (matintolerans leder till kroniska känslomässiga symtom, sömnproblem, etc.)
 • Vi använder olika bio-resonans-diagnostiska verktyg. Vi kan testa många parametrar med diagnostiska verktyg direkt som tidigare behövt testas genom laboratorietester.
 • Livsstil (träning, sömnvanor, ätrytm och måltider, etc.) har en betydande inverkan på det känslomässiga välbefinnandet, stressen, ångesten och suget, såväl som den fysiska hälsan. En livsstilsbedömning kommer att identifiera riskfaktorer och frågor kring livsstilsval.
 • Hormonnivåskärm: kronisk stress får ofta hormoner ur balans, ökar trötthet, minskar aktiviteter, libido och immunförsvar etc.
 • Neurotransmittorskärm för att fastställa den nuvarande hjärnans och känslomässiga funktionen och bristerna (”Biokemin av lycka, depression, utbrändhet”: testning av excitatoriska signalsubstanser som adrenalin, noradrenalin, dopamin, glutamat; och testning av hämmande neurotransmittorer som serotonin, GABA )
 • Aminosyraprofil (testning av alla essentiella aminosyror som är avgörande för att bygga upp tillräckligt med neurotransmittorer)
 • Sköldkörtelscreening för att fastställa metabolisk funktion
 • Metabolisk screening för att fastställa möjliga pre-diabetiska tillstånd på grund av viktökning vid medicinering
 • Vitaminscreening för att bestämma vitamin- och mineralnivåer som ofta är i obalans vid medicinering och långvarig stress
 • Hårmineraltest för att fastställa förekomsten av tungmetaller som bly etc. för att bestämma interferensen med neurotransmittorer och humör
 • Tarmbiologi (avföring)-tester för att fastställa tarmens hälsa och funktion: vi vet idag att tarmhälsa är en viktig bidragande orsak till hjärnans funktion. Tarmhälsan kan återställas och stöder framgångsrikt uttag från många psykoaktiva/psykotropa mediciner medan upptaget av oumbärliga näringstillskott kommer att stödjas av intakt tarmhälsa.
 • Parasittestning: vissa parasiter “äter bokstavligen upp” nödvändiga näringsämnen och äventyrar immunförsvaret.
 • Stressprofil: utvärdering av stressreaktion (binjureaktivitet)
 • Inflammatorisk parameterscreening och testning av stress på cellnivå: kronisk stress och läkemedelsintag utlöser ofta inflammatoriska reaktioner i kroppen och inflammation bidrar till nedstämdhet och depression. Inflammation kan upptäckas i blodet och framgångsrikt behandlas med näringstillskott, riktade växtföreningar och antioxidativa vitaminer.