SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

7 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Det är kan vara mycket påfrestande att drabbas av ångest. Man delar in den ångest man drabbas av efter vad orsaken är. Detta är ett bra sätt att beskriva de olika typerna då det är lättare att behandla när man vet ursprunget till ångesten. Det kan också vara så att den uppstår i vissa speciella situationer eller att det finns vissa utlösande faktorer man kan påverka för att i sin tur påverka de reaktioner de utlöser.

Svår ångest innebär att man drabbas av ångest som håller i sig över längre tid och som återkommer ofta. Rent medicinskt kallas detta tillstånd för generaliserat ångestsyndrom och förkortas GAD. För att en läkare ska sätta diagnosen GAD så ska man ha känt en ständig oro och ångest i minst sex månader. Dessutom ska ångesten ha kretsat kring flera olika saker. 

Den som drabbats av GAD har svårt att koppla av och känner en oro i de flesta sammanhang. Det finns en känsla av att någonting hemskt, exempelvis någon form av katastrof, ska inträffa. Det är inte ovanligt att denna ångest är sprungen ur flera olika källor och att den appliceras på de flesta livsområden. De som är drabbade kan känna oro kring att resa eller flyga samtidigt som man känner en oro i hemmet.

Det är vanligt att denna ångest även tränger in på områden som har med ens hälsa att göra. Det som kallas hypokondri kan vara en form av GAD, även om det inte tvunget är så. Det tar sig uttryck i att man är omotiverat orolig för sin hälsa. Det kan handla om att man övertolkar tecken som kroppen ger. Men samtidigt kan det också handla om att man misstänker att man har sjukdomar som man inte har några symtom av.

Att lida av GAD är begränsande för den personen som är drabbad. Ofta blir det svårt att ha några längre sociala kontakter och andra delar som ens arbete kan också drabbas. De symtom som de med GAD uppvisar är överlag de samma som en person med tillfällig ångest skulle känna av.

Det är inte ovanligt att en person som har GAD försöker lindra sin ångest på egen hand. Det kan handla om avslappning och ritualer, men det kan också ske i form av olika mediciner, alkohol eller droger i annan form. Om man märker att man själv eller någon i ens närhet har dessa beteende så är det viktigt att man själv söker hjälp. 

Det är även viktigt att man hjälper den personen som i sin närhet uppvisar dessa beteende få hjälp. Om man inte får hjälp så kan det leda till ett missbruk. Även om man inte har dessa destruktiva vägar för att lindra sin ångest så är det viktigt att komma ihåg att man kan få hjälp. Inom psykiatrin är man experter på att hjälpa personer med dessa problem.

Att vänta på att något speciellt ska hända kan göra de flesta lite nervösa eller pirriga. Det kan handla om saker som känns jobbiga. Exempel är att skriva en tenta, köra upp för att få sitt körkort, att gå på en arbetsintervju eller liknande. 

Men det kan även handla om positiva saker som man ser fram emot. Då kan det vara att åka på en efterlängtad resa, att gå på en date, att fira sin födelsedag eller något annat som egentligen väcker glada känslor. För de flesta stannar det vid nervositet och pirr i magen. Men för vissa personer så blir det en stark ångestreaktion som resultat. 

Vilka är symtomen på ångest?

Detta kan ge förlamande resultat. Att man undviker att göra det som man har förväntan kring. Detta ger ofta väldigt negativa resultat i form av att man inte lever sitt liv fullt ut. Det kan även resultera i att man inte går på den där daten som man ordnat. Att man missar ett jobb för att man inte gick på intervjun eller att man stannar hemma från resan för att ångesten blir för stor.

Det handlar alltså om att ångesten påverkar ens liv väldigt negativt och begränsar en på ett sätt som kan resultera i att man blir väldigt ensam och missar viktiga händelser. De flesta vill inte leva sina liv på detta sättet. Samtidigt är det många som inte inser att det handlar om ångest som går att behandla.

Att ta tag i den ångest som gör att man begränsar sig själv kan i de flesta fall leda till att man kan leva ett mer fullt liv. Det tar bort en av de begränsningar som man satt upp för sig själv och man kan höja sin livskvalitet. Ingen ska behöva ha ångest i den utsträckningen.

Det är inte ovanligt att man har en viss ångest när man ska gå till skolan eller arbetet senare i livet. Det är typiskt väldigt närvarande på söndagseftermiddagen och kvällen. Man har haft en trevlig helg. Man har kanske umgåtts med vänner och familj. Gjort saker som man typiskt inte hinner med i veckorna.

Sen börjar det närma sig. Man börjar tänka på hur man på måndagsmorgonen ska gå till sin skola eller sitt jobb. För vissa personer stannar det inte vid tankar på att det hade varit skönt att vara ledig någon dag extra eller att man längtar till semestern. För dessa personer blir ångesten väldigt påtaglig.

Den här typen av ångest brukar ebba ut när man väl kommer till sin skola eller arbetsplats men för många finns den kvar under veckorna också. Den stannar kvar under arbetsdagen eller på lektionerna och den är närvarande när man slutar på eftermiddagen och kan gå hem. Denna typ av ångest kan kännas otroligt lamslående.-

Man spenderar så mycket kraft på att ha ångest och på att oroa sig kring sin situation att man inte är uppmärksam på de saker som faktiskt är helt okej. De flesta har vissa element eller områden där de inte känner ångest kring. Kan man uppmärksamma dessa och värdesätta dem, lägga sitt fokus krig dessa. Då brukar de områden där ångesten stammar från bli lättare att hantera.

För ofta är det inte hela situationen som ger ångest. Visst, det finns de som är utsatta för mobbing i sin skolmiljö eller på sin arbetsplats och av den anledningen inte vill vara där. Det finns så klart även andra anledningar som är valida. Men för de flesta så handlar det om just förväntansångest, som vi diskuterade tidigare.

Man har förväntningar kring olika händelser som kommer inträffa eller som man tror kommer att inträffa. Det är viktigt att man tar tag i denna ångest. Annars kommer man spendera väldigt mycket tid att må dåligt och ångesten kan även bli värre.

Att vara orolig inför döden är inte ovanligt. Det är ett avslut av livet som vi känner det och vi vet inte vad som kommer där efter. Döden är definitiv och det går inte att komma tillbaka från den. Många har tankar kring döden och vad som händer där efter. Men i all ärlighets namn så kan vi inte veta vad som händer efter att vi tagit vårt sista andetag.

De flesta känner olust och lite oro när de tänker på döden. Vissa kan avleda sig själva och känner inte detta alls. Men många är direkt rädda för vad som händer när det tar slut. Vad ska hända med personen själv? Kommer någon del av en leva vidare? Kommer man bli ihågkommen? Hur ska de efterlevande klara sig? Kommer man vara saknad?

Detta är frågor vi alla kan tänka ibland och det är ingenting som är speciellt roligt att tänka på. Men förvissa så blir det här en fixering. En fixering som skapar ångest. Det är i dessa fall man brukar prata om dödsångest. Att gå runt och vara besatt av döden innebär att man riskerar att missa delar av livet.

Man kan i många fall inte leva sitt liv fullt uit om man ständigt går och tänker på vad som ska hända när det tar slut. Med detta som anledning så är det mycket viktigt att ta tag i den ångest man känner kring döden.

Men man kan även dela in detta begrepp i två delar. Dels de friska som lever med en ständig ångest kring döden. Men även de som är sjuka och snart ska dö. De kan drabbas av en intensiv ångest som tar total kontroll över deras sista tid i livet. Det är egentligen inte speciellt konstigt. De ska snart drabbas av något definitivt som vi inte vet vad det består av.

Alla kan dö plötsligt, men när man vet att det är nära så är det lätt att ångesten blir mycket stark. Man har olika taktik när man behandlar dessa tillstånd. I det senare så handlar det om att göra den sista tiden så behaglig som möjlig.

Som vi tidigare tog upp så kan viss ångest vara kopplad till ens hälsa. Detta kan man avfärda rätt lätt med en snabb undersökning eller genom att sannolikheten att personen är drabbad är så låg. Detta förändrades dock när Covid-19 spreds och blev en pandemi. Plötsligt så fanns det en sjukdom där ett virus spreds snabbt och där all kunde bli drabbade. 

Vissa drabbas inte så hårt, samtidigt drabbas andra väldigt hårt och kan till och med dö. En person som har ångest inför detta kan man inte avfärda på samma sätt som någon som är orolig för att drabbas av en ovanlig sjukdom. Är det en person som har nedsatt immunförsvar sedan tidigare så är oron berättigad, men ångesten behöver ändå behandlas och tas på allvar.

Detta är en svår situation. Deras rädsla är berättigad, speciellt i fallet med den som är extra utsatt och svag. Man kan inte säga att de inte ska oroa sig för de måste skydda sig och vidta åtgärder för att minska risken att bli smittad. Men även om man lyckas stävja denna ångest för tillfället så rapporterar media ständigt om utvecklingen och man pratar om pandemin överallt.

Dessutom så är det viktigt att man tar det på allvar för sin egens hälsas skull. Men som sagt är det en knepig sak att ta i tu med och det kan vara bra att ha det stöd en professionell terapeut till exempel kan erbjuda.

För vissa personer så är det ett problem att de vaknar om nätterna med ångest. Det kan handla om att det finns saker i ens vardag som man oroar sig kring. Saker som man vaknar och kommer och tänker på. Det kan handla om att det finns något med ens ekonomi som oroar en. Det kan även ha att göra med det förhållande man är i eller någonting med jobbet.

Orsakerna kan vara många. Men det är av stor vikt att ta tag i detta och söka hjälp för det. Att ens sömn störs gör att kvaliteten på den sömn man får försämras. Det innebär också att man sover kortare tid än vad man behöver. Detta kan dels orsaka mer ångest och andra psykiska besvär.

Samtidigt är det någonting som kan påverka hur bra man presterar på jobbet eller resultaten i skolan. Det kan även påverka hur man fungerar socialt med ens vänner och familj. Det kan med andra ord kan det påverka stora delar av livet.

Det finns även de som har ångest om morgonen. Denna typer av ångest kan knytas till det vi skrev om att ha ångest kring arbete och skola. För de flesta blir detta bättre när man kommit igång med dagen, när man kommit i väg och börjat göra vad man nu har att göra den dagen. Men för vissa så blir det mer lamslående än så.

Det kan innebära att man inte kommer iväg till jobb eller skola och att man ställer in vad man hade i sin kalender. Att ta i tu med denna ångest innebär att man inte behöver ha ångest på morgonen. Man får alltså en chans att börja dagen på ett betydligt bättre sätt. Ett sätt som de flöesta nog föredrar.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin