SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

13 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Att drabbas av mental ohälsa eller psykiska sjukdomar kan slå hårt mot en som individ och person. Det kan vara skrämmande och det är ofta en stor förändring mot hur man levt sitt liv tidigare. Vissa av dessa åkommorna dyker inte upp över en dag. De finns med en längre tid och kommer mer smygande. Plötsligt befinner man sig i en verklighet där sjukdomen är närvarande.

En av de viktigaste sakerna att komma ihåg när man drabbas, oavsett vilken svårighetsgrad det handlar om, är att det finns hjälp att få. På Balance behandlingshem så finns den hjälpen. Det är ett viktigt steg att ta och det är ett steg mot återhämtning.

Bästa behandlingshem för missbruk och psykisk hälsa i Sverige

På Balance behandlingshem så bor varje klient i en egen villa på vårt femstjärniga behandlingshem. Man har under vistelsen tillgång till en egen kock, chaufför och städning. Dessutom finns det pool, en stor trädgård och absolut avskildhet. Detta för att värna om din process att komma tillbaka till den starka individ du kan vara och för att värna om din integritet.

På Balance behandlingshem så behandlar vi en rak olika sjukdomar och tillstånd. Alltid med klientens bästa i fokus och för att klienten ska kunna återhämta sig och leva ett gott liv efter sin vistelse hos oss.

Vi erbjuder både individuell och gruppbaserad terapi samt familjegrupper när det finns ett behov av det. 

Ordet depression används alltför frikostigt i det vardagliga språket. Att känna sig hängig och nedstämd någon gång ibland, det är inte att vara deprimerad. En depression har en längre varaktighet än så.

För att ställa diagnosen depression så ska det handla om en period av minst två veckor då man varit påverkad av till ståndet.  När man drabbas av en depression så förvandlas det som brukade vara ett liv fullt av glädjeämnen och färg till ett ledsamt och färglöst vakuum. Både sömn och aptit påverkas av depressionen och det är ett tillstånd som utomstående ofta reagerar på.

Det finns olika typer av depression och behandlingen man ger anpassas efter denna typ. Eftersom depressionen har personliga drag så måste behandlingsformen anpassas efter individen. Man ritar alltså upp en personligt behandlingsplan för varje klient.

Olika typer av depression

Det finns, som sagt, ett antal olika typer av depression som man skiljer mellan. Detta för att kunna ge den bästa möjliga behandlingen för just den aktuella individen.

Svår depressiv sjukdom: Denna typen av depression är mycket djup och väldigt tung för personen som drabbas. Symtomen vara i flera månader och vissa personer drabbas reguljärt av denna typ av depression. Andra drabbas en gång eller utan ett underliggande mönster.

Att konstant oroa sig, att uppleva ångest, tappa suget att göra saker man tidigare tyckte var roligt och självmordstankar är några av de symtom som kan iakttas när det kommer till svår depressiv sjukdom.

Kronisk depression (Dystymi): Detta är en ihållande depression där man känner en stark känsla av ledsamhet, nedstämdhet och låg självkänsla som man inte kan skaka av sig. Denna typ av depression kan vara i upp till två år eller till och med längre i vissa fall.

Bipolär sjukdom: Detta är en depressions sjukdom som kännetecknas av att man har perioder av depression som avlöses av perioder av mani. Mani innebär att man är extremt glad, lättirriterad, energifylld och benägen att göra saker du normalt inte skulle göras. Depressionerna och manin byter av varandra. Denna typ av sjukdom kan vara mycket svår att behandla.

Depressiv psykos: Denna typ av depression drabbar personer som också lider av återkommande psykoser. En person som är drabbad av psykos har förlorat kontakten med verkligheten och kan inte skilja den från sin fantasivärld. Detta tillstånd är en blandning av svår depressiv sjukdom och psykos.

Perinatal depression: Detta är en slags depression som kvinnor som genomgår en graviditet kan drabbas av. Man blir då enormt oroad för barnets välmående, ett slags ohälsosamt fokus.

Postpartum depression: När en kvinna precis fött sitt barn kan hon drabbas av en depression beroende på de hormonella förändringar som sker och i och med den känslomässiga påfrestningen som det innebär att föda ett barn.

Årstidsbunden depression: En depression som är kopplad till att årstiderna skiftar. Man blir trött, nedstämd och deprimerad.

Olika typer av behandlingar som erbjuds på Balance behandlingshem

Det kan verka nattsvart att drabbas utav en depression. Känslan av att det inte kommer ta slut, att ens liv kommer definieras av dessa känslorna man känner, det tillhör sjukdomsbilden. Det r svårt att ta in när man befinner sig i en depression, men det finns verkligen hjälp att få.

Det finns ett antal behandlingar mot depression som har visat sig ha väldigt goda resultat. På Balance behandlingshem så erbjuds dessa behandlingar i en miljö som främjar psykiskt välmående. De stora trädgårdarna och den höga nivån av service är designad för att få dig att koppla av.

 • Kognitiv beteende terapi (KBT) är en behandlingsmetod som fokuserar på att förändra de beteenden som bidrar till att hålla din depression vid liv. KBT låter dig utveckla strategier och vägar för att hantera din depression.
 • Dialektal beteende terapi (DBT) är en anpassad variant av KBT som är centrerad kring att man ska acceptera vissa depressiva tankemönster. Det ska även fungera på så sätt att motivationen att må bättre ökar, att motivationen för förändring ökar.
 • Psykodynamisk terapi är en terapiform som sätter strålkastaren på din förgångna. Tanken r att det finns trauman och konflikter i ditt förflutna som bidrar till hur du mår idag. Genom att hantera dessa trauman och konflikter så kan man må bättre idag och i framtiden.
 • Interpersonell terapi fungerar genom att förbättra kommunikationen och dina mellanmänskliga relationer. Tanken är att dessa relationer och denna kommunikation påverkar ditt mående och bidrar till din depression.

Det är lätt att tänka “vad händer om terapi inte fungerar?”. När terapin utförs av kvalificerade terapeuter på ett Balance behandlingshem så kommer de arbeta hårt för att just du ska kunna komma ur din depression.

Denna terapicentrerade behandling erbjuds dessutom tillsammans med en samtida medicinsk behandling. Det handlar alltså om läkemedel som är framtagna för att behandla depression. Att kombinera en medicinsk behandling med en god terapi ger den bästa chansen för att ta sig ur sin depression.

Hos oss är din depression vårt ansvar!

Ångest handlar om en icke-kontrollerbar oro. Den mynnar ur det psykiska men den kan ha kroppsliga symtom som att man får andnöd, bröstsmärtor och känner en väldig nervositet.

Olika typer av ångest
Även om grunden är den samma så delar man in olika typer av ångest under olika begrepp. Några av dessa beskriv här nedan.

Generaliserat ångestsyndrom (GAD): Denna form av ångest kännetecknas av att den ligger som ett grundtillstånd hos den drabbade. Det är en ångest som är ständigt närvarande och inte är beroende av trigger, alltså utlösande händelser, på samma sätt som andra typer av ångest. En person som lider av GAD hindras i mångt och mycket från att uppleva den glädje och de ljuspunkter som finns runt omkring honom eller henne.

Social ångest: Denna typ av ångest har att göra med att träffa människor. Det kan röra sig både om nya bekantskaper och om personer man har känt sedan tidigare. Ångesten handlar ofta om att man upplever att man inte ska uppfylla vissa krav som man föreställer sig att andra människor har.

Separationsångest: Detta är en typ av ångest som uppstår då man lämnar någon. Det behöver inte vara för en längre tid utan kan vara när ens partner åker på en kortare resa eller liknande.

Olika typer av behandlingar mot ångest på Balance behandlingshem

På Balance behandlingshem så erbjuds behandling mot de nämnda ångesttyperna. All behandling utförs av kvalificerade terapeuter med lång erfarenhet av just denna problematik. Utöver behandlingen så är behandlingshemmen designade för att skapa en så lugn miljö som möjligt. På grund av detta så bor varje klient i en egen villa med kock och chaufför. Omgivningarna är också rogivande med en stor trädgård där man kan spendera tid.

På Balance behandlingshem så använder vi oss av kognitiv beteendeterapi (KBT) i arbetet med de klienter som lider av ångest. Som en del av detta så ingår bland annat exponeringsterapi. Då lär man sig hantera det som är orsaken eller som utlöser ångesten.

Dessa metoder är evidensbaserade. Det innebär att man genom forskning och praktik testat metoderna under många år och kommit fram till att de fungerar.

På Balance behandlingshem så har vi en holistisk syn på människan. Det innebär hos oss att vi erbjuder en rad olika aktiviteter som inte är direkt kopplade till den terapi man genomgår. Men som hjälper klienterna att slappna av och vara i nuet. Bland dessa aktiviteter finns bland annat:

 • Yoga
 • Meditation
 • Akupunktur
 • Andningsövningar

När vi på Balance behandlingshem behandlar klienter med ångestproblematik så finns alltid möjligheten att även använda sig av en läkemedelsbehandling. Detta sker då parallellt med terapin. När man behandlar ångest med läkemedel så är det bland annat SSRI man använder sig av.

Dessa behandlingsalternativ används även för att behandla panikattacker. Panikattacker är besläktade med ångest och innebär att en person drabbas av en kort stunds intensiv kroppslig ch psykisk aktivitet. Det handlar om att man får svårt att andas, en klaustrofobisk känsla och ens puls skenar.

Panikattacker är mycket vanligt i befolkningen och det är behandlingsbart. Genom att lära sig olika strategier och lära sig hantera sina attacker så kan man minska hur intensiva de blir. Genom att lära sig känna igen de tidiga tecken om finns på att en panikattack är när förestående så kan man undvika den helt.

Ätstörningar drabbar både kvinnor och män. Dock är kvinnor mer drabbade än män. En ätstörning innebär att man har en fixering kring vad man äter som inte är hälsosam. För att kontrollera sitt intag av mat kan vissa helt avstå från att äta eller äta väldigt lite. Andra äter en normal portion men tvingar sig själv att kräka upp denna efteråt. En tredje kategori hetsäter, vissa kräker upp det, andra gör inte det.

Grunden till ätstörningar tros vara att man har en skev kroppsbild och att man försöker påverka denna. Detta kan förvärras genom att man exponeras för “perfekta” kroppar genom sociala medier och traditionella medier.

Oavsett vilken form av ätstörning man lider av så är det viktigt att man kommer under behandling. Hos Balance behandlingshem erbjuds behandling mot just detta. Vi har kunnat uppvisa goda resultat.

Olika typer av behandling hos Balance behandlingshem

Hos oss på Balance behandlingshem så erbjuder vi olika typer av behandling mot ätstörningar. Ofta kombineras dessa för att få ett så bra resultat som möjligt.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT): Denna typ av terapi innebär att man accepterar de tankar man har som orsakar ätstörningen. En andra del av terapin är att man gör upp en plan för hur man ska behandlas.

Kognitiv beteendeterapi (KBT): Här arbetar man mot att ändra de beteenden man har som är kopplade till specifika tankemönster. Man vill att reaktionen som kommer som en reaktion på en tanke ska förändras.

Kognitiv remediering: I denna terapiform ligger fokus på att uppnå en kognitiv flexibilitet som resulterar i att man kan hantera de tankar som uppstår på ett bättre sätt.

Dessa terapiformer kan användas en och en, men det är vanligt att terapeuten använder delar ur de olika formerna för att skapa ett behandlingsprogram som passar den enskilde klienten. Varje klient är en individ och allt passar inte alls. Då är det viktigt för terapeuten att vara så flexibel som möjligt i sin behandling.

Vid svårare fall av ätstörning så används en parallell läkemedelsbehandling. När vi behandlar ätstörningar på Balance behandlingshem så behandlar vi dels de psykiska orsakerna till störningen. Samtidigt behandlar vi de fysiska men som man kan ha lidit av många år av ätstörningar.

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kopplas till ett trauma eller ett antal trauman över tid som lett till att en person blivit påverkad och utvecklat en psykisk instabilitet. PTSD har dels sett hos personer som har upplevt krig, men kan också uppstå i andra situationer.

Det kan handla om att man har blivit utnyttjad, utsatt för övergrepp, mobbad eller varit med om en händelse som satt spår hos en som individ. Exempel på det senare kan vara en närståendes död, att man varit med om en olycka eller en annan laddad situation.

Det finns olika typer av PTSD och hur den yttrar sig kan skilja sig mellan olika personer. Vissa upplever flashbacks till det som hände där man återupplever traumat. Andra utvecklar ångest och depressioner.

Olika typer av behandling av PTSD på Balance behandlingshem

Vi erbjuder en rad olika behandlingar för att hjälpa de klienter som lider av PTSD. Att befinna sig på våra behandlingshem innebär att man inte är i närheten av de utlösande faktorerna. Vi har designat behandlingshemmen för att man som klient ska få lugn och ro. Fr att ha en säker plats att hantera de trauman varit med om.

PTSD går inte alltid att helt bota, men med lika strategier kan man minska påverkan av det och lära sig hantera det. Bland de behandlingsformer vi erbjuder finns:

Cognitive processing therapy (CPT): Denna etablerade behandlingsmetod riktar in sig på hur man reagerar och processerar vissa tankar som uppstår. Tanken är att man ökar klienten motivation att förändra sin situation.

Exponeringsterapi: Här utsätts man i kontrollerad form för det som orsakat traumat. Går det inte att direkt utsätta personen för detta så kan det gå ut på att personen får uppleva de tankar som uppkommer och lära sig hantera dessa.

Dessa terapiformer kan kombineras med andra former av terapi och läkemedelsbehandling för att upp å det resultat man har satt som mål. Behandlingsformerna fungerar även för de som upplevt trauman men som inte utvecklat PTSD. 

ADHD är en neuropsykiatriskdiagnos som många svenskar har fått genom sjukvården. Det innebär att man har stunder då man är hyperaktiv och att man har koncentrationssvårigheter. För personen kan det på ett allmänt plan innebära att man glömmer bort möten och tider man kommit överens om. Att man inte kommer ihåg vart man lagt sina saker och att man har en energi som inte matchar andras.

Det kan också innebära att man har svårt att sköta sin skolgång och sin anställning. Det är diagnos som är svår att leva med om den lämnas obehandlad. Även för de personer som är närstående till individen drabbas.

Vi erbjuder behandling för att kunna hantera sin ADHD. Det finns inget bot mot syndromet men med rätt verktyg kan man underlätta vardagen för de personer som är drabbade.

Dels handlar det om att lära sig om ADHD och hur den fungerar, sen handlar det om att man ska kartlägga hur den påverkar ens liv och vad man kan göra för att hantera detta.

Även olika typer av terapi som beteende terapi och kognitiv beteendeterapi är verktyg som vi använder för att underlätta och påverka våra klienters liv till det bättre. Detta görs i kombination med läkemedelsbehandling.

All behandling sker på våra behandlingshem i miljöer som underlättar för personen att fokusera och slappna av. Tillsammans kan vi förbättra klienternas livskvalitet.

Obsessive compulsive disorder (OCD) översätts till tvångsbeteende på svenska. Det är ett beteende som kännetecknas av att personen känner att den tvångsmässigt behöver utföra vissa beteenden. Det kan handla om att man känner ett ohälsosamt stort behov av renlighet som resulterar i att man tvättar händerna eller städar i en utsträckning så det påverkar andra delar av livet.

Det kan visa sig på många sätt. Gemensamt är att det är otroligt jobbigt för den drabbade personen och det påverkar stora delar av livet. Det är inte ovanligt att dessa personer drabbas av ångest och depression.

På Balance behandlingshem så erbjuder vi en individualiserad behandlingsplan som passar just dig som är drabbad. Vi anpassar behandlingen utifrån dina behov och den utförs i våra lokaler där det är lätt att fokusera.

OCD behandlar vi genom olika terapiformer, inte sällan i kombination med läkemedel. Bland annat erbjuder vi en variant av exponeringsterapi där vi lär klienten att hantera de impulser och tankar som uppstår vid tillfället. Detta har visat sig vara väldigt effektivt.

Kognitiv beteendeterapi erbjuds också och utförs oftast i kombination med exponeringsterapin. Här fokuserar vi på personens tankebanor och hur man kan hantera det efterföljande beteendet. Det handlar om att rita upp strategier som kan användas vid olika situationer.

Vi erbjuder behandling mot olika former av missbruk. Det kan handla om att man missbrukar illegala droger, receptbelagd medicin eller alkohol. 

På Balance behandlingshem så vistas du på en anläggning där du inte är i närheten av de utlösande faktorerna som bidrar till ditt missbruk. Detta är grunden i att klara av att bryta det missbruk som dominerar klientens liv.

Vi erbjuder olika sorters behandling och ofta kombinerar vi dessa typer. Det kan handla om kognitiv beteende terapi och andra former av terapi. Då arbetar vi tillsammans för att ta fram en strategi som klienten kan använda för att hantera det sug som kan uppstå. Vi tittar även på vad som orsakat missbruket och beroendet från början och hanterar tankarna kring det.

Detta samtidigt som man i vissa fall erbjuder en läkemedelsbehandling som sker under övervakade och ordnade former. 

Våra terapeuter är experter på olika typer av missbruk och vår målsättning är att lyckas bryta det missbruk som klienten har. Det är definitivt inte en ätt resa att ge sig ut på, att bli av med ett missbruk och beroende. Men vi har sett att för de absolut flesta så går det att uppnå detta och dessutom få resultat som håller över tid.

På Balance behandlingshem så behandöar vi alla typer av fobier. Det spelar ingen roll vad din fobi grundar sig i eller vad den kretsar kring. Vi arbetar hårt för att bryta de mönster du upplever.

En fobi är en överdriven rädsla för något specifikt. Många är rädda för att flyga, för vissa övergår det i en fobi. De får ångest om de ens tänker på att sätta sin fot på ett flygplan. För andra är det ormar eller andra djur. Oavsett vad rädslan kretsar kring så går det att behandla. Även om det just nu känns oerhört starkt och dominerande så går detta mönster att bryta.

På Balance behandlingshem erbjuder vi bland annat exponeringsterapi. Det är en erkänt effektiv behandlingsmetod som går ut på att man närmar sig det som man är rädd för. Om vi tar att flyga som exempel kan behandlingen se ut så här:

 • I ett första steg pratar man bara om att flyga och hur det får klienten att känna sig.
 • Där efter börjar man titta på bilder på flygplan och gå igenom i teorin hur en flygning går till.
 • I ett tredje steg så åker man ut till flygplatsen och avdramatiserar den platsen.
 • Målet är att man ska sätta sig på ett flygplan och flyga.

Att lida av en fobi är ett verkligt handikapp som påverkar stora delar av ens liv. Att ta detta på allvar och påbörja en behandling är ett steg i riktning.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin