SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

9 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

När man är gravid eller precis har fött ett barn, då är det många starka känslor som går genom kroppen. Detta är naturligt och i de flesta fall är det ingenting att oroa sig för. Dock drabbas vissa personer av att deras nedstämdhet blir mer långvarig. I dessa fall kan det handla om att de drabbats av en förlossningsdepression. Någonting som, i många fall, behöver behandlas.

En förlossningsdepression uttrycker sig inte på andra sätt än vad en “vanlig” depression gör. Att en graviditet och den efterföljande förlossningen ger upphov till känslor av det starkare slaget är vanligt. Det är en stor förändring som sker, både kroppsligen och sedan i föräldrarnas liv. Dessutom så är det mycket hormoner och andra fysiska förändringar kopplade till graviditeten.

Detta kan leda till att man känner sig nedstämd under en längre tid. Man blir deprimerad. Det kan hända både före och efter förlossningen. 

Det finns många symtom som är kopplade till en förlossningsdepression, som vi ska gå igenom. För att man ska kunna sätta diagnosen krävs att symtomen ska ha varit tydliga under minst två veckors tid. Det är samma tidsperiod som gäller för depressioner i andra sammanhang. Dessa symtom kan uppstå under graviditeten, efter förlossningen och upp till 12 månader efter barnet har fötts.

Ett huvudsakligt symtom är att man känner sig nedstämd. Denna nedstämdhet följs åt av en svårighet att uppleva glädje. Detta gäller även kring de saker man normalt känner glädje kring. Det kan handla om att man inte uppskattar vardagshändelser på samma sätt till att man inte känner glädje kring speciella händelser.

Denna nedstämdhet och avsaknad av glädje dominerar dina dagar, dock r det vanligt att man inte är i detta tillstånd 24 timmar om dygnet, men att det är en huvudsaklig sinnesstämning. Det är vanligt att man gråter mer än vanligt, att man känner att man har närmare till gråt än vad man normalt har. Det är också vanligt att man gråter i situationer som man vanligtvis inte skulle gråta vid.

Under den första tiden med ditt nyfödda barn uppstår ett band mellan förälder och bebis, det kallas att man knyter an till varandra. För föräldrarna sker detta under den första tiden i barnets liv. För barnet påbörjas denna process tidigt men fortgår under barnets uppväxt. En förälder som drabbats av en förlossningsdepression kan ha svårt att knyta an till sitt barn.

Detta kan i sin tur leda till att skuldkänslor uppstår som förvärrar depressionen. Samtidigt drar man sig undan från det sociala stöd man har i form av familj och sina nära vänner. Det är viktigt att få ett socialt utbyte som nybliven förälder. Både då man kan behöva avlastningen och då det är lätt att uppleva en ensamhet under denna period i sitt liv.

Fysiska symtom

En förlossningsdepression ger även fysiska symtom. Bland dessa finns bland annat aptitförändringar. Dessa visar sig i förändringar i de mönster man har kring mat. Det kan handla om att man börjar känna sig mer hungrig än vanligt och som ett resultat äter mer. Men många upplever även motsatsen till detta. Att aptiten går ner och att man därav äter mindre mat än vanligt.

Ett annat fysiskt symtom som förknippas med förlossningsdepression är sömnproblem. Detta kan vara svårt att identifiera då man naturligt får mindre sömn när man är nybliven förälder. Barnet behöver ses om under dygnets alla timmar och kan vakna när som helst. Men det är dock lika viktigt som vanligt att få den sömn man behöver och av hög kvalitet.

Utöver de effekter som kommer av den naturliga sömnbristen som vi nämnde, så är ett symtom att man känner sig mer trött och mer orkeslös än vad man normalt känner sig. På samma sätt som med sömnen så är detta många gånger svårt att skilja från den trötthet som kommer från att ta hand om en nyfödd bebis.

Att tappa lusten för saker man vanligtvis tycker om att göra är även det vanligt. Det kan handla om att man inte vill se på film eller lyssna på musik som tidigare. Men även att man inte vill göra andra saker som vanligtvis skänker en glädje. Samtidigt är det vanligt att man blir lättirriterad och har närmare till ilska.

Ifrågasättande

Att vara drabbad av en förlossningsdepression innebär i många fall att man börjar ifrågasätta om man kommer kunna vara en bra förälder. Detta kan i sin tur leda till att man drabbas av ångest kopplat till sin barn. Det kan stundtals kännas som om att saker och ting är hopplösa.

Det skapar en situation där man som förälder känner känslor som skuld och skam. Man jämför sig själv och sitt föräldraskap med en idealbild man har vilket leder till att man känner sig värdelös. Det är samtidigt vanligt att man jämför sig med andra. Det är lätt att få en felaktig bild där andra föräldrar i samma situation har det betydligt lättare än en själv.

Det är då viktigt att komma ihåg att alla nyblivna föräldrar kämpar med sin nya livssituation. Det är inte ovanligt att man får svårt att tänka klar. Man kan även drabbas av koncentrationssvårigheter och att det blir svårare att fatta beslut. Dessutom är ett symtom att man känner en rastlöshet i kroppen som man normalt inte känner av.

I vissa fall kan det även uppstå tankar kring självmord och om hur allt hade varit bättre utan just dig på plats. Skulle dessa tankar uppstå är det viktigt att man söker hjälp.

Det går inte att säga att en specifik sak eller händelse utlöser en förlossningsdepression. Det finns många olika, båda fysiska och psykiska, faktorer som spelar in. Det är heller inte så att det endast är kvinnan som föder barnet som drabbas. Även den andra föräldern kan drabbas och även de som adopterar kan uppleva det.

Hur behandlar man depression?

Det finns dock flera kända faktorer som påverkar och kan leda till att man drabbas. Det kan handla om att det var en lång och svår väg fram till förlossningen. Det kan bero på att man behövde exempelvis IVF-behandling innan man blev gravid. Dessa kan dra ut på tiden och eftersom de inte alltid lyckas kan man behöva försöka flera gånger under många år innan kvinnan blir gravid.

Det kan också bero på att det funnits komplikationer av olik slag under graviditeten eller att förlossningen var svår eller utdragen. Samtidigt kan det handla om att man adopterar och att en lång och komplicerad process är över och barnet äntligen är hemma hos sina nya föräldrar.

Om ens barn inte mår så bra och av denna anledning behöver vårdas på sjukhus eller i hemmet spelar stor roll. Det innebär att man inte kan gå vidare med sitt barn på det sätt man önskar och hade förväntat sig. En annan bidragande faktor är om barnet har svårt med amningen. Det an handla om att barnet inte vill äta eller att det måste matas på annat sätt.

Att amma kan vara en viktig del i att anknyta till det nyfödda barnet. Om man inte ammar av någon anledning är det viktigt att hitta andra vägar för att skapa denna anknytning. Samtidigt kan helt naturliga beteenden från ens spädbarn bidra till förlossningsdepression. Ett sådant beteende är om barnet skriker och gråter mycket.

Detta i kombination med den naturliga sömnbrist som de flesta föräldrar upplever under den första tiden med sitt barn är ofta en bidragande orsak. Det kan även handla om att man inte har det sciala stöd som man behöver under denna tid i ens liv. Dels från vänner och familj. Men även från sin partner. 

Om en part i förhållandet saknas eller inte hjälper till med barnet blir det lätt en väldigt tung börda för den ena föräldern. Denna börda kan bli för tung för många och leda till förlossningsdepression.

Om man tidigare haft lidit av depressioner, ångest eller andra psykiska besvär så har man en känslighet som kan leda till att man har lättare att hamna i en förlossningsdepression. Om man vet med sig att man är sårbar på detta sättet så är det extra viktigt med ett socialt stöd och att man har hjälp i form av avlastning. Speciellt under den första tiden med barnet.

Det är lätt att man skyller på sig själv om man skulle drabbas av denna form av depression. Men precis som med andra psykiska besvär så är det aldrig någons fel. Däremot har man ett ansvar att söka hjälp för att avhjälpa situationen.

Om man drabbas av förlossningsdepression så är inte hoppet ute. Det finns behandling att få. Det är huvudsakligen två sorters behandling som erbjuds, ofta i kombination med varandra. Den ena är någon form av samtalsterapi, den andra är behandling med läkemedel.

Terapi

Om man är nybliven förälder så finns det gott om hjälp att få om man skulle må dåligt på något sätt. Om man skulle drabbas av en förlossningsdepression så finns det flera professioner som erbjuder samtal av olika slag. Man kan prata med en sjuksköterska eller liknande som man har haft kontakt med tidigare under graviditeten. Men även kurator, psykolog eller annan terapeut finns att tillgå.

Detta gäller även om man skulle drabbas under graviditeten. När det kommer till terapi så är det samtalsterapi det handlar om. Oftast olika former av kognitivt beteendeterapi, men i vissa fall även psykodynamisk terapi. Under terapin handlar det om att hitta lösningar på de problem som oror en, i de fall de kan lösas. Men det kn samtidigt handla om att ändra ens sätt att tänka kring dessa problem.

Medicinsk behandling

Precis som med andra former av depression så finns det olika mediciner som har god effekt. Ibland kan det handla om att man vill dämpa depressionen för att man ska vara i skick att genomgå någon form av samtalsterapi. Ofta så sker den medicinska behandlingen på samma gång som terapin och kan även fortsätta efter det att terapin tagit slut.

Är man kvinna och gravid så väljer läkaren ett läkemedel som inte påverkar din eller barnets hälsa. Om man ammar så väljer läkaren ett läkemedel som inte förs över med bröstmjölken.

Automatisk uppföljning

I Sverige har vi ett system där alla som fött ett barn får fylla i ett formulär om sitt mående runt två månader efter förlossningen. Detta sker på BVC och det handlar om ett formulär som är vetenskapligt framtaget för att mäta om en kvinna som fött ett barn har en depression eller ej. I samband med detta test så pratar man även med en sjuksköterska.

För många är detta en första chans att ta upp sitt egna mående i förhållande till förlossningen man genomgått bara ett par veckor tidigare. Detta är en kontroll som är viktig och som fångar upp många som inte mår så bra. Samtidigt ska man komma ihåg att man kan alltid vända sig till sin vårdcentral om man känner att ens psykiska eller fysiska mående inte är som det borde.

På BVC kan även den andra föräldern eller adoptivföräldrar få hjälp och samtal med sjuksköterska. Oavsett vilken roll man har i föräldraskapet så kan BVC förmedla kontakt till psykolog, kurator och andra former av terapeuter.

FAQs

Det finns många frågor som dyker upp när detta ämne diskuteras. Vi har sammanställt ett par av dessa frågor och dess svar här nedan.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin