Introduktion

Detta dokument anger villkoren, sekretesspraxis och användning av cookies för webbplatsen för THE BALANCE (refererad till som “webbplatsen”). Genom att gå in på och använda webbplatsen godkänner och godkänner du de villkor och praxis som beskrivs här. Vi rekommenderar att du noggrant granskar detta dokument.

Varning

 1. Informationsnoggrannhet: Innehållet som tillhandahålls på webbplatsen, inklusive all medicinsk information, är endast avsett för allmänna informationsändamål. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa informationens riktighet, valuta och fullständighet, kan vi inte garantera dess tillförlitlighet eller lämplighet för något särskilt ändamål. Användare av webbplatsen bör utöva sitt eget omdöme och rådfråga kvalificerad sjukvårdspersonal för specifik medicinsk rådgivning eller information.
 2. Ej medicinsk rådgivning: Informationen som tillhandahålls på webbplatsen är inte en ersättning för professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Det bör inte bara förlitas på för att fatta medicinska beslut. Sök alltid vägledning av kvalificerad sjukvårdspersonal för personlig rådgivning angående ditt specifika medicinska tillstånd eller din situation.
 3. Ingen läkare-patient-relation: Användningen av webbplatsen etablerar inte en läkare-patient-relation mellan användare och THE BALANCE eller någon vårdpersonal som är associerad med webbplatsen. All kommunikation eller interaktion med THE BALANCE via webbplatsen skapar inte en konfidentiell eller privilegierad relation.
 4. Externa länkar: Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller resurser i informationssyfte. BALANSEN stöder eller tar inte på sig ansvar för innehållet, noggrannheten eller tillförlitligheten hos tredje parts webbplatser eller resurser som är länkade till webbplatsen. Att besöka sådana länkade webbplatser sker på egen risk.
 5. Ansvarsbegränsning: BALANCEN, dess dotterbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda eller agenter ska inte hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller straffskador som uppstår från din användning av webbplatsen eller beroende av dess innehåll inklusive eventuell medicinsk information.

Integritetspolicy

 1. Information vi samlar in: Vi kan samla in personlig information, såsom ditt namn, e-postadress, kontaktnummer och faktureringsinformation, när du interagerar med webbplatsen eller använder våra tjänster. Vi kan också samla in icke-personlig information, såsom din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem och besökta sidor, för analytiska och förbättringsändamål.
 2. Användning av information: Vi använder den insamlade informationen för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, svara på förfrågningar, uppfylla förfrågningar och kommunicera med dig. Vi kan också använda din information i marknadsförings- och reklamsyfte med ditt samtycke.
 3. Informationsdelning: Vi kan komma att dela din personliga information med betrodda tjänsteleverantörer som hjälper oss att leverera våra tjänster. Vi kan också avslöja information som krävs enligt lag eller för att svara på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter.
 4. Datasäkerhet: Vi implementerar rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, ändring eller avslöjande. Ingen dataöverföring över internet kan dock garanteras som 100 % säker.
 5. Datalagring: Vi behåller din personliga information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

Cookiespolicy

 1. Användning av cookies: Webbplatsen använder cookies och liknande tekniker för att förbättra din webbupplevelse, anpassa innehåll och analysera webbplatstrafik. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till användningen av cookies enligt beskrivningen i denna policy.
 2. Typer av cookies: Vi använder viktiga cookies för webbplatsens funktionalitet, analytiska/prestandacookies för webbplatsanalys och funktionella cookies för personliga funktioner. Vi kan också använda cookies från tredje part i enlighet med deras respektive integritetspolicyer.
 3. Hantera cookies: Du kan hantera eller inaktivera cookies via din webbläsarinställningar. Blockering eller radering av cookies kan dock påverka din webbupplevelse och begränsa vissa funktioner på webbplatsen.
 4. Tredjepartslänkar: Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser som har sina egna cookiespolicyer. Vi stöder eller tar inte ansvar för de cookies som används av dessa tredjepartswebbplatser.

Dataskydd och integritet: Vi har åtagit oss att skydda din data och integritet. För mer detaljerad information om vår datapraxis, inklusive hur vi samlar in, använder, skyddar och avslöjar din personliga information, se vår fullständiga integritetspolicy.

Kontakta oss: Om du har några frågor, funderingar eller önskemål angående detta dokument, vår sekretesspraxis eller användningen av cookies på webbplatsen, vänligen kontakta oss på info@thebalance.clinic. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att ta itu med dina frågor och ge hjälp.

Dessa villkor och sekretess regleras av schweizisk lag.