SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Om man drabbats av en depression så finns det en sannolikhet att man tar sig ur den själv efter ett par veckor. Men för en stor del av de drabbade så är det dessvärre så att man behöver söka professionell hjälp. I kontakten med läkare eller psykiatriker så bestäms hur behandlingen ska se ut. Den kan dels bestå av samtalsterapi, men även av läkemedelsbehandling. Det är inte ovanligt att man kombinerar dessa två.

När man söker behandling så utgår läkaren eller psykiatrikern från vissa kriterier då man avgör om en person är deprimerad eller ej. Det finns en bok som kallas ICD-10 som fungerar som ett slags uppslagsverk över olika sjukdomar och tillstånd, både fysiska och psykiska. Denna finns idag som digital utgåva.

Olika typer av stress

När en läkare tittar i denna så är den indelad efter diagnoser. Depression har sitt eget kapitel där de olika symtomen som är förknippade med depression är listade. Där står även hur sjukvårdspersonal ska gå tillväga för att avgöra om det rör sig om just en depression eller ej. Det finns vissa kriterier som helt måste uppfyllas och andra där en del ska uppfyllas.

De kriterier, eller symtom, som man diskuterar för att kunna sätta diagnosen depression har till stor del att göra med den känslonivå personen finner sig på. Men samtidigt är man noga med att dessa symtom ska ha varit närvarande under minst två veckor, så tidsaspekten är även väldigt viktig när man ska sätta diagnosen.

Det finns tre huvudkriterier där minst två ska vara uppfyllda för att diagnosen ska vara aktuell. Det handlar dels om att personen ska ha varit onormalt nedstämd. Detta är inte i relation till hur andras känslonivåer är, utan jämfört med hur personen normalt befinner sig. Det andra kriteriet är att personen ska ha upplevt en intresseförlust eller en glädjeförlust.

Det kan vara att man inte känner glädje från samma saker som man tidigare gjorde. Eller att de saker man brukade ha ett intresse för har man inte längre det. Det kan vara hobbyprojekt, familjen eller liknande områden. Det tredje kriteriet har att göra med en förlust av energi i jämförelse hur man var innan episoden inleddes.

Olika typer av depression

Det handlar om att man inte har lika mycket energi i grunden som man tidigare hade och att man lättare blir uttröttad. Samtidigt är det viktigt att skilja på en vanlig depressiv episod och exempelvis en bipolär depression. Det gör man genom att kontrollera att ingen manisk eller hypoman episod har inträffat tidigare.

Fler symtom aktuella

Dock räcker det inte med de två symtomen för att fastställa att någon är deprimerad. Det finns en längre lista med symtom där man ska ha upplevt i alla fall ett par av dem för att diagnosen ska kunna sättas. Bland dessa finns att självförtroendet eller självkänslan ska vara nedsatt i jämförelse hur det normalt är för personen.

Det handlar även att personen ska känna mer skuld och skam än normalt och att dessa inte är grundade i händelser som ska ge upphov till dessa känslor. Det är inte ovanligt att man får självmordsfantasier och tankar. Även personer som inte tidigare har drabbats kan drabbas av detta när de är deprimerade. Det är givetvis viktigt att ta detta på stort allvar.

Bland de övriga symtomen man tittar på så finns exempelvis koncentrations och uppmärksamhetsstörningar. Även andra avvikande mönster rent kognitivt är intressant för den som ska bedöma om det är en depression eller inte. Det kan även röra sig om mer somatiska, alltså kroppsliga symtom.

Det finns de som får förändrade rörelser, det kan handla om att de är mer hetsiga eller dämpade i kroppsspråket. Ett symtom som är intressant är om det finns problem med sömnen som uppstått efter det att personen blivit nedstämd. Det kan röra sig om att man fått svårt att somna på kvällarna eller att man vaknar under nätterna. Eller en kombination av dessa två

Ett annat symtom man håller utkik efter är om ens aptit förändras. Den kan både öka och minska och märks ofta på hur vikten har förändrats för personen under perioden.

I denna andra kategori av symtom så ska minst två stycken förekomma i kombination med minst två från de huvudsakliga kriterierna för att man ska kunna avgöra om personen har en lindrig depression eller ej. För en medeldjup depression så ska fyra av symtomen från kategori två uppfyllas och för att en djup depression ska kunna diagnostiseras ska alla symtom ur kategori ett och minst fem av symtomen i kategori två uppfyllas.

Om den depression man drabbats av är lindrig så finns det saker man kan göra själv. Man kan tvinga sig själv att göra lustfyllda aktiviteter som att gå på promenader och träffa vänner. Det är viktigt att se över vad man själv finner lustfyllt och göra dessa aktiviteter. Det är högst individuellt vad som är lustfyllt för det specifika personen.

Brist på D-vitamin kan vara en del av den nedstämdhet man känner under de mörkare månaderna. För vissa hjälper det att helt enkelt äta tillskott av denna vitamin för att komma ur sin nedstämdhet. En faktor som är viktig vid de flesta psykiska besvär, även depression, är fysisk aktivitet. Det kan kännas tungt att komma iväg till gymmet eller sticka ut och springa när man är nedstämd.

Men för många som har en lindrigare form av depression så hjälper detta dem att komma tillbaka till deras vanliga känslolägen. Det är även viktigt att hålla koll på sin sömn och att vårda den. Det handlar dels om att få tillräckligt med sömn på nätterna och att sömnen ska vara av god kvalitet. Men samtidigt så handlar det om att få in rutin på sömnen.

Alltså att man går och lägger sig vid ungefär samma tid och går upp vid samma tider om dagarna. Samma tankesätt ska appliceras på ens rutiner kring mat. Många som är nedstämda blir slarviga med sina mat rutiner. Det handlar dels om att äta på ungefär samma tider varje dag. Men även om vad man äter.

Vissa tappar aptiten och börjar äta väldigt lite. Andra får en ökad aptit och äter mer än vanligt. Inget av detta är bra. Det är viktigt att försöka hålla kvar vid de rutiner man hade innan man blev nedstämd och deprimerad.

Det är många som undrar om det är så att det finns onlinetest som kan avgöra om du är deprimerad eller ej. Svaret på den frågan är både ja och nej. Det finns många test online som handlar om psykisk ohälsa. De säger sig avgöra om du lider av personlighetsstörningar, syndrom eller psykiska besvär. Dessa test kan aldrig ge dig ett definitivt svar.

Detta beror dels på att många av dem inte är seriösa. Det är inte utbildade personer med insikt i de olika ämnena som gjort och publicerat dessa tester. Det kan vara kul att göra dessa testar, men svaren är opålitligt. Samtidigt beror det på att du inte har kompetensen att avgöra vad resultaten innebär. Det finns tester online som används i sjukvården, det stämmer.

Men man behöver vara utbildad läkare för att kunna tolka de svar man får. Det bästa man kan göra är att se till sig själv. Om man tittar på de symtom som vi tidigare i den här texten gick igenom. Hur väl stämmer de in på dig? Hur begränsad är du i din vardag av detta och är det stor skillnad mot hur du normalt känner dig?

Om de svar du får pekar mot att det skulle kunna vara en depression så är det en god idé att söka läkarhjälp. Det finns effektiva behandlingar mot depression och tillsammans med en läkare och annan sjukvårdspersonal kan du få den hjälp du behöver.

Om man drabbats av en depression och behöver hjälp att ta sig ur denna så finns det flera olika metoder att testa för att nå detta mål. 

Förändra sina levnadsvanor

Precis som vi var inne på under sektionen och självhjälp så spelar levnadsvanorna stor roll. Det kan handla om att se till att man får nog med sömn, motion och mat, men det kan även handla om att undvika alkohol . Alkohol kan förvärra de symtom man känner vid en depression och risken att man börjar självmedicinera med alkohol är ständigt närvarande.

Behandling och terapi

Om man drabbats av en medeldjup eller djup depression så är det viktigt att få hjälp av de utbildade aktörer som finns inom sjukvården. De har olika verktyg att ta till för att hjälpa dig komma ur din depression. Det handlar dels om att sätta in olika typer av terapi. Det kan röra sig om psykoterapi kognitiv terapi och flera andra typer också.

Behandling av tinnitus

Ibland så är det en blandning av olika terapiformer som fungerar bäst, i andra fall är det en ren variant av exempel vid kognitiv beteende terapi som har bäst effekt. Nu för tiden sker inte all terapi i terapeutens behandlingsrum. Man kan exempelvis få flera sorters terapi via internet. Det kan handla om att man blir behandlad via videosamtal där man ser och hör sin terapeut på distans.

De flesta som är drabbade av en medelsvår depression klarar sig på att lägga om sina levnadsvanor och terapi. Men de finns de som kräver läkemedelsbehandling och ibland andra metoder. Särskilt de som har en djupare depression.

Fler metoder

Läkare kan skriva ut receptbelagd medicin som hjälper mot depression. Dessa så kallade antidepressiva läkemedlen börjar man oftast ta på en lägre dos. Detta för att undvika de biverkningar som finns. Alla reagerar olika på dessa mediciner och det är inte ovanligt att man måste prova ett par olika  läkemedel innan man hittar ett som fungerar för det specifika individen.

Den effekt som de antidepressiva medicinerna har är att de påverkar olika substanser som finns i våra hjärnor. De tillför inte mer eller tar bort något av dessa substanser. De snarare på verkar hur de verkar i hjärnan. De vanligaste signalsubstanserna som man vill påverka är serotonin, dopamin och noradrenalin.

Det finns flera olika kategorier av antidepressiva mediciner och vilken som fungerar för dig har dels att göra med dina personliga förutsättningar, men även hur svår din depression är. Dock är det vanligt att man börjar med SSRI, vilket står för selektiva serotoninupptagshämmare.

Kommunikation är viktigt

Det är viktigt att man har en öppen kommunikation med sin behandlande läkare. Det finns många personer som är tvekande när det kommer till behandling med medicin för depression. Om detta bygger på förutfattade meningar kring detta kan din läkare förklara hur det ligger till. Ofta så handlar de förutfattade meningarna om missuppfattningar och missförstånd.

Kan behöva bli inlagd

Om man har en djup depression så finns det en möjlighet att bli inlagd på en av de kliniker för behandling av psykiatriska besvär som finns på de flesta sjukhus. Där kan man få vård dygnet runt och vara i kontakt med ett team bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare och kuratorer. Fåör många med djup depression så är det positivt med miljöombytet en inläggning medför.

Man kommer bort från en miljö man associerar med sin depression. Det är även ett bra sätt att få annan hjälp än medicinsk. Ett exempel på detta är de ECT-behandlingar (behandling med elchocker) som utförs. Många har en bild av att detta tillhör det förgångna och att det inte har någon medicinsk effekt.

Detta är fel. Idag använder man elchockbehandling för att behandla, bland annat, personer som drabbats av depressioner. Denna behandlingstyp är mycket effektiv när det gäller djupa depressioner. Det finns biverkningar, då främst i form av minnesrubbningar. Dessa försvinner dock med tiden.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin