Vilka vi är på THE BALANCE Luxury Rehab

Vi är ett mångsidigt team av yrkesverksamma med många års erfarenhet inom områdena tillfrisknande av beroende, medicin, trauma, psykoterapi, healing och sjukgymnastik. BALANCE Luxury Rehab inspirerades av bristen på professionell och uppriktig behandlingsvård och vårt team delar motivationen att ge fler kvalitetstjänster till kunder över hela världen.

Medlemmarna i THE BALANCE Luxury Rehab har en ömsesidig önskan att tillföra empati, ärlighet och medkänsla på arbetsplatsen. Vi har en kollektiv vision för att underlätta läkning, utlösa positiv livsförändring och i slutändan möjliggöra för kunder att ansluta för att uppnå sina högsta drömmar och mål.

Vi har utformat ett unikt retreatprogram som ger skräddarsydd behandling, vård och stöd för individer och familjer som söker en varaktig livsförändring. Vårt primära fokus är att ta itu med dina underliggande problem utöver att behandla dina befintliga symtom. Vår skräddarsydda kombination av behandlingar för sinne, kropp och liv hjälper dig att leva ett mer tillfredsställande och hälsosamt liv.

BALANCE Lyxrehab är för dig som har tröttnat på sitt nuvarande tillstånd och vill blomstra och frodas. Kanske känns ditt liv otillfredsställande, skadligt eller utmattande. Du känner inte längre glädje eller frid, och din hälsa och ditt välbefinnande blir lidande som en konsekvens. Du inser att något behöver förändras och du behöver hjälp och vägledning för att uppnå det.

Vi tror att när du åtar dig att göra en positiv förändring i ditt liv, blir det oundvikligt. Vi vill säkerställa att ditt engagemang och hängivenhet ger upphov till tilltalande resultat och förbättringar och vi uppnår detta med vårt terapeutiska program.

THE BALANCE Luxury Rehab fungerar som ett alternativ till 12-stegsprogrammet och ger utmärkta resultat genom att utmana beteenden genom empatiska och holistiska behandlingar. Vi vet att varje människa är olika och varje person är unik och vi baserar våra behandlingar på livets variabler.

Våra program är engagerade i att hjälpa dig att ta de första stegen på vägen till ett mer meningsfullt liv.

BALANCE’S VISION OCH MISSION

BALANSEN Lyxrehab är på toppen av omfattande behandlingar dedikerade till att ta itu med de bakomliggande orsakerna till livskriser, känslomässiga och fysiska störningar och alla hälsorelaterade problem.

Vårt mål är att ge dem som upplever dessa tillstånd den nödvändiga insikten, verktygen och behandlingen för att eliminera alla dessa smärtor och komplikationer för att leva ett lyckligt och hälsosamt liv.

Vi förkroppsligar en: