SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE
Rehab Spanien

På THE BALANCE erbjuder vi rehabilitering för flertalet olika åkommor i flera olika länder i världen. För många kan ens rehabilitering bli än mer effektiv om den utförs på en plats som är en bit hemifrån eftersom du då helt kan koncentrera sig på sin behandling och återhämtning. Dessutom kan ens behandling förbättras än mer […]

L채s mer
Alkoholberoende behandling

När en person befinner sig i ett alkoholberoende kan det vara svårt att själv veta hur man ska ta sig ur det. Sån tur är finns det hjälp att tillgå för detta och olika behandlingar som är speciellt anpassade för att hjälpa personer med alkoholberoende. Här kommer vi att titta närmare på vad alkoholberoende innebär […]

L채s mer
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

L채s mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

L채s mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

L채s mer
Sömntabletter

Sömntabletter är en grupp vanliga läkemedel som används vid olika typer av sömnproblem. Till exempel vid insomningsproblem eller problem med att sova en längre tid. För att behandla insomningsproblem används främst insomningstabletter. Om en person istället har problem både med att somna samt med flera uppvaknanden under natten så används ofta sömntabletter som har kraftigare […]

L채s mer
Spelberoende

För den som drabbas av ett spelberoende så krävs hjälp för att kunna elva ett normalt liv. Dels genom att få hjäp med spelandet, där hjälpen ser ut som för andra missbruk. Men även för att ordna den ekonomiska situation som beroendet medfört. Det diskuteras om man kan bota spelberoende, forskarna är av olika orsaker. Men vad man vet är att det är viktigt att sluta spela bort pengar.

L채s mer
Hur Påverkar Opiater Kroppen

Som nämnts finns det en stor risk för beroende vid användning av opiater då dessa droger är starkt beroendeframkallande. Ett beroende av opiater kan utvecklas på grund av flera olika anledningar. Dock uppkommer beroendet ofta på grund av missbruk av opiater. Ett missbruk innebär att substanserna tas oftare och i högre doser än vad som förskrivits av läkare eller att de används utan att de blivit utskrivna på recept. I och med att opiater är narkotikaklassade är det i Sverige olagligt att använda opiater utan förskrivning på recept.

L채s mer