8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Varje år drabbas tusentals familjer av att en familjemedlem fastnar i ett missbruk. Än fler har ett pågående missbruk som har funnits med ett bra tag. Missbruk kan se olika ut. För vissa handlar det om läkemedel som av en eller annan anledning börjat ta och sedan inte klarar sig utan. För andra är det illegala droger eller alkohol.

Men missbruk kan även handla om att man inte kan sluta spela på de casinosidor som finns. Eller att man har ett riskbeteende när det kommer till de sexuella relationerna man ger sig in i. Hur missbruket än ter sig så är det något som slår hårt mot den utsatta personen och de personer som finns i personens närhet.

Ett missbruk kan definieras som att man använder någonting felaktigt. Den definitionen är väldigt vid och innefattar även områden som de flesta inte skulle tänk på i de sammanhangen. Man kan missbruka ett förtroende eller missbruka sin ekonomi. 

Det man allmänt menar när man talar om missbruk är när man gör någonting där man inte längre kan hantera bruket av det. Ta alkohol till exempel. Vi lever i en kultur där det är allmänt accepterat för vuxna att dricka alkohol. I vissa sammanhang är det direkt uppmanat. Men där finns också tydliga gränser för när man ska dricka denna alkohol och när man inte ska dricka den.

Om man inte längre kan hantera dessa drycker och inte kan avgränsa bruket av dem till särskilda tillfällen, trots att man vill. Då kan man benämna beteendet som ett missbruk. Man missbrukar alltså alkoholen. 

Bästa behandlingshem för missbruk och psykisk sjukdom

Det samma gäller exempelvis receptbelagda läkemedel. De skrivs normalt ut av en läkare och patienten tar dessa enligt ordination. De allra flesta människor klarar av att ta dessa läkemedel så som det är tänkt. Men där finns även de som inte lyckas följa dessa ordinationer. De tar läkemedlen i större mängd än ordinerat till exempel.

Ett tredje exempel handlar om droger. Det finns en rad droger som inte är tillåtna att ta i Sverige, som man heller inte kan få utskrivna på recept. Exempel på dessa är heroin, cannabis och kokain. Där är missbruket enligt vissa definitioner att alls ta dem. Andra pratar om ett beroende.

Just beroendet är en viktig aspekt i missbruket. De flesta som klassas som missbrukare är beroende av de substanser de tar. De som inte kan dricka alkohol i enlighet med normerna och dricker på ett sätt de inte har kontroll över. De skulle klassas som att de är beroende.

Det finns många teorier kring varför ett missbruk uppstår. Vissa ser det som en sjukdom där individen inte är hjälplös i förloppet, men där det är mycket svårt att stå emot frestelserna som exempelvis alkoholen innebär. Andra teorier berör de center för njutning och tillfredställelse som vi har i hjärnan.

Tanken är då att dessa tillfredsställs när dopamin, en substans vi alla har i hjärnan, når dessa center. Dopamin frigörs när vi gör lustfyllda aktiviteter. Det gör det för alla personer. Enligt teorin ska personer som kräver en större mängd dopamin också vara mer benägna att bli missbrukare. 

Enligt den teorin ska vissa personer alltså ha lättare att bli missbrukare. För dessa är det då en högre risk förknippat med att ta droger eller att dricka alkohol då detta förknippas med att dopamin frigörs. De områden som har med njutning och tillfredställelse överstimuleras hos dessa personer och det är den upplevelsen man är ute efter när man börjar missbruka det man nu missbrukar.

Man blir beroende av den upplevelsen av överstimulering av dessa områden.

Inom tolvstegsrörelsen och andra besläktade rörelser talar man ofta om missbrukarpersonligheten. Tanken där är att vissa människor har en personlighet som gör att de har lättare att bli beroende och börja missbruka. Detta gäller enligt förespråkarna de flesta områden i livet.

En person som har en missbrukarpersonlighet har då större risk att hamna i ett alkohol eller drogmissbruk. Samtidigt är de mer troliga att börja spela casinospel och andra spel på ett riskfyllt och normbrytande sätt. Detta kan generaliseras till andra området som sex och mat också.

Enligt de som förespråkar denna syn på missbruk och beroende så finns det vissa tecken på att man har den typen av personlighet. Där ibland finns:

  • En generell brist på engagemang
  • Svårt att respektera auktoriteter och följa regler
  • Lätt att ljuga utan att känna skam för detta
  • Känna sig överlägsen andra ena stunden och underlägsen en annan. Snabbt växla mellan dessa lägen
  • Lätt att känna sig uttråkad och känna en förtvivlan över detta
  • Rör sig mot sammanhang som kan vara destruktiva
  • Har lätt att uppvisa överdrivna beteenden. Detta kan ta formen av att man tar saker ett par steg för långt och att man på så sätt uppvisar ett normbrytande beteende

Man kan uppvisa några av dessa drag även om man inte har en missbrukarpersonlighet. Men om man känner att flera av dessa drag stämmer in på en så kan det vara läge att utvärdera hur man beter sig kring exempel alkohol och liknande.

Det finns, som vi varit inne på tidigare, många olika sätt att vara beroende. Ofta handlar det om att man är beroende av alkohol eller substanser som droger eller läkemedel. Men det kan även handla om saker som många inte förknippar med företeelsen. 

Alkoholmissbruk Symptom och biverkningar

Detta kan handla om matmissbruk, missbruk av sex eller spel, eller missbruk av andra helt andra saker. Många jämställer de självskadebeteende som många med psykisk sjukdom uppvisar med ett beroende. Överhuvudtaget så är psykisk sjukdom vanligt förekommande bland de som har en missbruksproblematik.

Beteende missbruk

När man är missbrukare så har man gett det man missbrukar en stor betydelse. Det innebär för många att man gör allt för att dölja sitt missbruk. Detta gör man då det inte är allmänt accepterat att ha ett missbruk och de sociala konsekvenserna kan bli allvarliga. Man kan även förlora sitt arbete om man missköter det och det kommer ut att man är missbrukare.

Det innebär att många alkoholister dricker i smyg och använder olika strategier för att omgivningen inte ska uppmärksamma detta. Det kan handla om att man söker sig bort från andra människor. Men alla har inte möjligheten att göra det. För dessa personer kan det handla om att man försöker dölja effekterna av sitt drickande.

Detta kan man göra genom att undvika vissa aktiviteter, som bilkörning, där det skulle bli uppenbart att man druckit.

Detta beteende är gemensamt för alla typer av missbruk. Detta är också något som de som står missbrukaren nära ofta tar upp som något de blivit väldigt sårade av. De kan förstå att personen tappat kontrollen över exempelvis sitt drickande. Vad de inte kan acceptera är de lögner som uppstår i samband med att man försöker dölja sitt missbruk.

Substansmissbruk

Ett substansmissbruk är ett missbruk där man tar droger eller använder receptbelagda mediciner på fel sätt. Ett vanligt sådant är missbruket av amfetamin i Sverige. Det är en drog som dels är billig att köpa och som i vårt land är lätt att få tag på. Det förekommer bland folk som är ute och festar och på hemmafester.

Det är en drog som funnit länge i Sverige och som är lätt att tappa kontrollen över. Många inser inte att de är beroende av amfetamin förrän det har gått för långt och de har otroligt problem att sluta ta drogen. Detta trots att de inser att de borde sluta och har viljan att sluta.

Detta mönster är talande för många typer av droger och det äre många som drabbas av detta. Många familjer har blivit sönderslagna av drogmissbruk och personer avlider varje år tillföljd av det.

En del av kroppen som blir starkt påverkad av ett längre tids missbruk är hjärnan. Enligt forskningen så sker det stora förändringar i hjärnan under en sådan period. Vissa delar förstärks och andra försvagas. 

Bland annat frontalloben blir hårt drabbad och den balans som är ideal för att hjärnan ska fungera på bästa sätt rubbas. Man ser ofta att missbrukare blir mer aggressiva och att värderingen av en handlings konsekvenser försämras.

Att bli fri från ett beroende kan vara mycket svårt. En liten del av de som blivit beroende av någonting lyckas på egen hand ta sig ur detta. Den absoluta majoriteten behöver hjälp från andra för att kunna bryta sitt beroende. Denna hjälpen kan bland annat bestå av att man börjar gå och träffa en psykolog eller terapeut där man med olika metoder försöker förebygga framtida missbruk.

Det finns även olika medicinska vägar att testa. Personer som missbrukar alkohol kan till exempel börja äta Antabus. Det är en medicin som gör att man mår mycket dåligt om man ens dricker en mycket liten mängd alkohol. De som  är beroende av heroin erbjuds i vissa fall ett substitut mot den illegala substansen. Detta substitut kallas Metadon. Det finns även tabletter som motverkar drogsuget, exempelvis Subutex.

Ofta krävs det en samordnad insats med många inblandade aktörer för att man ska kunna ta sig ur sitt mittbruk. Vissa klarar dock inte detta om de befinner sig i de miljöer de tidigare har missbrukat i. Ett alternativ är då att man skriver in personen på ett behandlingshem.

Ett behandlingshem är ett boende där man under en begränsad period kan bo. Där har man tillgång till ett team av sjuksköterskor, terapeuter, psykologer och kuratorer. Dessa arbetar samordnat för att kunna erbjuda ett alternativ till missbruket.

Det är även viktigt att det finns en ordnad situation att återvända till för personen. Annars är risken stor att han eller hon hamnar i missbruk på nytt.

Det finns flera bra behandlingshem i Sverige där man kan få hjälp med sitt missbruk. Ett av de som man brukar nämna som ett av de bästa är Korpberget behandlingshem som ligger på Svanö vid Höga Kusten. Där kan både män och kvinnor få behandling för sina olika missbruk.

Man tar även in unga män som är i behov av behandling men som även behöver gå i skolan samtidigt.

FAQs

Det finns många frågor kring missbruk och många som har funderingar kring detta. Vi tar emot många frågor och har här under sammanställt ett par av dem.

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA