SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

8 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Alla människor har ett visst mått av narcissism i sig. Det är en del av hur vi är som människor. Det finns dock de som har ett betydligt större mått av detta och har en så kallad narcissistisk personlighetsstörning. Denna förkortas NPD. Denna personlighetsstörning skiljer sig på många plan från viljan att bli omtyckt som de flesta som inte är drabbade av denna störning har.

Den narcissistiska personlighetsstörningen har vissa tecken som utmärker den, man skulle kunna kalla dem symtom. Först och främst ska man ha ett överdrivet behov av att hävda sig själv. Detta skapar problem för personen eftersom det är något som personer i dess omgivning snabbt kan tröttna på. Det är alltså ett drag som inte fungerar så bra i sociala sammanhang. 

 Detta följs åt av att man dels har en självkännedom som inte är i fas med hur andra, icke drabbade, personer har det. Men även av en väldigt överdriven självkänsla. Precis som med behovet att hävda sig själv så är detta något som skapar friktion i sociala situationer. Det gör även den överskattade självbild som en person med NPD har.

Olika orsaker till dålig självkänsla

Den som är drabbad av NPD har även ett behov att vara i centrum och har en brist på empati. Det finns de som har narcissistiska personlighetsdrag. Det innebär att man har ett visst mått av dessa symtom men utan att det utgör ett stort hinder eller problem. Men för den som har en narcissistisk personlighetsstörning så påverkar det alla delar av hans eller hennes liv.

Man talar om att de med NPD har en grandios självbild. Det innebär att man har en bild av sig själv som är uppblåst och som inte motsvarar hur det egentligen är. Många beskriver även narcissister som “tomma” på insidan. Att man utvecklar denna grandiosa självbild för att kompensera för detta. Att man även är beroende av att få bekräftelse av de som befinner sig i ens närhet.

Dock är deras behov av omgivningens bekräftelse sällan mötta på en nivå som de accepterar. Detta eder i många fall till ytterligare psykisk ohälsa i form av ångest och depressioner. 

En person som inte möter de krav som finns för att kunna fastställa att någon har NPD kan dock ha drag av narcissism i sin personlighet. Det kan handla om personer som har orealistiskt höga tankar om sig själva och som lyfter sig själv över andra. Men som samtidigt inte har dessa drag i den utsträckning att man skulle kunna säga att det är en personlighetsstörning.

Det ät fullt möjligt att vara mer narcissistisk än vad som kan anses vara normalt, men samtidigt inte nå upp till de krav som ställs när det ska ställas en diagnos.

Om man går ut på internet och söker efter tester som har med narcissism att göra så får man många träffar. Dessa test har samma problem som många andra liknande tester har. De är inte designade av någon med djup kunskap i ämnet och de visar inte vad de sägs visa. Dessa tester har alltså inget värde när det gäller att fastställa om någon är narcissist eller ej.

Hur går man då tillväga för att fastställa detta? Läkarna och psykologerna som arbetar med att fastställa olika psykiatriska diagnoser följer en bok för att fastställa diagnoser. Denna bok, ICD-10, innehåller dels förteckningar över olika sjukdomar, personlighetsstörningar och liknande. Men den innehåller även kriterier för att dessa diagnoser ska kunna ställas.

För att man ska kunna fastställa att en person är narcissist så observerar man personen i interaktionen med vårdpersonalen, man ställer även frågor i en intervjusituation. I denna intervju så ställer man först generella frågor och därefter mer specifika frågor. Helt i enlighet med ICD-10.

De generella frågorna är samma i alla de fall då man misstänker en personlighetsstörning. Bland dessa så finns frågor kring beteenden och upplevelser. Man tittar på om det finns sådana som avviker påtagligt från hur personen förväntas agera. Där ta man bland annat den sociokulturella miljön i beaktande. Alltså vilken miljö personen växt upp i och lever i vid intervjutillfället.

När man tittar på denna aspekt så tittar man bland annat på hur personen uppfattar sig själv men även hur han eller hon uppfattar andra personer. Man tittar även på personens känsloliv och hur det ter sig. Är det väldigt intensivt eller har en låg intensitet? Är känslorna som kommer rimliga? En viktigt aspekt är även hur personen fungerar i samspelet med andra människor.

Tolkar personen andra människors signaler korrekt och reagerar personen på ett rimligt sätt? Även impulskontrollen tas i beaktande. Det är viktigt att titta på hur dessa beteenden är över tid och om det finns en flexibilitet i beteendena. Det räcker dock inte att uppvisa dessa beteenden. De ska även orsaka lidande eller påverka hur personen fungerar socialt eller på arbetsplatsen.

Dessa beteende ska ha uppstått senast under tonåren och ska inte kunna tillskrivas någon annan form av psykisk ohälsa eller som effekt av en skada efter exempelvis en olycka. Om personen lever upp till dessa kriterier går man visare till de mer specifika frågorna. Dessa är specifika för den aktuella personlighetsstörningen, i detta fallet narcissism.

Dessa mer specifika kriterier är i detta fallet nio stycken. För att kunna ställa diagnosen ska minst fem av dessa vara uppfyllda. Dessa kriterier anges i en bilaga till ICD-10 och är:

  • Har överdrivna känslor av att vara viktig och betydande
  • Fantiserar ofta om till exempel rikedom, framgång, makt eller kärlek
  • Anser att den bara ska umgås med eller associera sig med viktiga personer eftersom den själv är så viktig
  • Har ett överdrivet behov av beundran
  • Har orealistiska uppfattningar om sina egna rättigheter – exempelvis förväntar sig personen ofta den bästa behandlingen när denne söker sådan
  • Utnyttjar andra för att uppnå sina mål
  • Saknar eller har bristande empati
  • Tror att andra är avundsjuka på denne, men kan också själv vara avundsjuk på andra
  • Beter sig högfärdigt eller arrogant.

För att ställa diagnosen och riktigt kunna säga vilka kriterier som är uppfyllda så krävs det att man observerar personen noggrant och att man intervjuat personen vid flera tillfällen.

Att ha en person som är narcissist i sin närhet är mycket påfrestande. Men i vissa fall är det viktigt att man inte överger eller förskjuter personen. Det kan vara ens föräldrar, ens barn eller någon annan viktig person i ens liv som är drabbad. Att leva med en narcissist är inte lätt, men det finns vissa saker man bör ha i åtanke för att inte göra situationen svårare än vad den behöver vara.

En sådan sak är att ha ett tydligt gränssättande. En narcissist kommer inte förstå vilka gränser som gäller om man inte är väldigt tydligt med vart de finns. Det gäller att vara tydlig och att inte rucka på vad man sätter för gränser. Detta då narcissister är duktiga på att anspela på dina känslor och ditt samvete för att få som de vill. De använder din empati emot dig.

På samma sätt så gäller det att inte vara en del av deras värld där de sätter reglerna. Det kan handla om att inte ta emot gåvor eller gå med på att göra saker på deras sätt. Det gäller att vara tydlig med att man inte accepterar det spel de spelar. Av samma anledning ska man aldrig börja argumentera med personen. Det finns ingen chans att du får en vinst då narcissisten alltid kommer vända den eventuella utgången mot dig, till sin fördel.

I samma anda så är det viktigt att komma ihåg att det inte automatiskt är ditt fel om personen anklagar dig för någonting. Man kan som närstående inte styra över narcissisten och hur den fungerar. Men man är ansvarig för hur man tar hand om sig själv. Ett bra första steg är att se till att ha distans till personen.

Man behöver inte vara tillgänglig alltid, det är viktigt med egentid och att t ett steg tillbaka är inte samma sak som att överge personen. Som anhörig eller närstående är det viktigt att själv känna att man har ett stöd. Allt för många anhöriga till personer med olika psykiatriska diagnoser känner inte att de har det stödet.

För att försäkra sig om att man inte står ensam i situationen så kan man exempelvis kontakta någon form av terapeut eller anförtro sig till en vän.

När man har kontakt med den narcissistiska personen gäller det att hela tiden vara rak i sin kommunikation. Dels för att kunna undvika missförstånd som personen kan utnyttja. Men även för att kunna säga nej när man känner att personen försöker manipulera en. Ofta spelar de på ens empatiska förmåga för att “vinna över” en till dess sida.

På samma tema så är det viktigt att visa att man är där för personen men utan att bli “hjälparen” i en relation där de ständigt är “offret”. Att visa att man inte tänker bli manipulerad och sen också stå fast vid det är en viktig symbolhandling som visar narcissisten att man inte är i deras våld.

Dessa råd gäller oavsett i vilket situation eller relation man har kontakt med narcissisten. Det spelar ingen roll om det är ens partner, en familjemedlem eller arbetskamrat. Det är viktigt att visa vart gränserna går oavsett.

FAQs

Det dyker ofta upp frågor när man pratar om narcissism. Vissa av dessa frågor är mer vanligt förekommande n andra och av den anledningen så har vi samlat ett par av dem här under.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin