5 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Om man är en av de tusentals svenskar som har fått diagnosen ADHD så är det viktigt att man behandlar denna nedsättning. Det finns olika behandlingar och i de flesta fall så är det en kombination av medicin, terapi och utbildning som krävs. Det är dock väldigt individuellt vad man kommer få bäst effekt av.

När man har en diagnos a något slag så finns det ofta behandlingar som gör att man kan minska eller å bort sina symtom. När det gäller ADHD så handlar det till stor del att minska de symtom som påverkar ens vardag. Det är alltså inte målet att “släcka” de symtom man uppvisar. Det är inte möjligt. Det handlar snarare att hitta ett läge där man fungerar så bra som möjligt.

Det är inte alla som svarar på en viss behandling och då kan en annan form av behandling krävas. För vissa personer kan det vara en fördel att skriva in sig på ett privat behandlingshem för att kunna få en intensiv behandling som man sedan tar med sig ut i det fortsatta livet.

Man kan dela in behandlingen av ADHD i olika delar. Den som gör mest skillnad anses av många vara den medicinska behandlingen då denna kan jämna ut de toppar och dalar i exempelvis en persons aktivitet. Men samtidigt så är samtalsterapi och även utbildning kring sin diagnos väldigt viktiga element i behandlingen.

Medicinsk behandling

Det finns flera olika läkemedel som används för att behandla personer med ADHD. Dessa nyttjas för att göra det lättare för personen att koncentrera sig och för att personen ska vara mindre rastlös och mindre impulsiv. Dessa läkemedel är vanligtvis så kallade centralstimulerande. Det innebär att de påverkar det centrala nervsystemet.

Det finns flera olika läkemedel inom denna kategorin av mediciner. Det finns dels de som innehåller en verksam substans som kallas metylfenidat. Detta är en vanlig substans i sammanhanget och mediciner som exempelvis Ritalin och  Concerta tillhör den kategorin. En annan kategori ör de läkemedel som innehåller olika varianter av amfetaminer.

Det handlar då om dexamfetamin och lisdexamfetamin. Det är alltså inte samma sak som den illegala drogen som visserligen hör till samma kategori, men som inte används medicinskt. Till dessa mediciner så hör bland annat Elvanse och Attentin. Denna typ av medicin kan användas från det att en person nått 6 års ålder och uppåt.

Det finns en tredje substans som även används för att behandla ADHD, men som inte är centralstimulerande och heller inte är narkotikaklassat.. Det är atomoxetin som utgör den aktiva delen i läkemedlet Strattera. Dessa olika preparat och läkemedel fungerar på olika sätt och vilket man får bäst effekt av utvärderar ens läkare.

Det är inte ovanligt att man testar en medicin och ser hur det fungerar för en, är man inte nöjd med resultatet så kan man testa en annan medicin. Det är alltså som så att om en medicin inte fungerar, så finns det fler att testa.

Även om merparten av dessa medicinerna är narkotikaklassade så finns det inte en risk att man blir beroende av dessa mediciner när de används i de styrkor som de gör för att behandla ADHD. Om man tar en stor mängd av dessa mediciner kan man uppnå ett rus och en risk för att man blir beroende av dem. Men så länge man följer de instruktioner och doser som man fått föreskrivet så är denna risken obefintlig.

Medicineringen mot ADHD skiljer sig något från hur exempelvis medicineringen med antidepressiv medicin fungerar. Om man tar medicin mot depression så är det viktigt att man tar denna medicin vare dag, ibland flera gånger om dagen, dessutom vid ungefär samma tidpunkt varje dag. När det gäller den medicin som man tar för att behandla sin ADHD så är det möjligt att inte ta medicinen varje dag, eller att hoppa över en dos ibland.

Dock bör man diskutera detta med sin läkare när man börjar ta medicinen. Detta då det är viktigt att förstå för- och nackdelarna med att hoppa över en eller flera doser. Samt för att förstå vad som händer rent fysiskt när man inte har fått i sig en dos.

Annan behandling

Det är, som vi nämnde tidigare, även viktigt med andra typer av behandling för att bygga ett behandlingsprogram som passar den enskilda individen. Många mår bra av att ha en terapeutisk samtalskontakt där man kan diskutera de svårigheter och resultatet av dessa svårigheter. Det finns speciella terapeuter som är specialiserade på att arbeta med personer med ADHD.

Samtidigt är det väldigt viktigt med utbildning och detta ses som en central del av behandlingen. Att lära sig mer om sin diagnos och hur den påverkar en själv och personer i ens närhet är ett viktigt första steg till att lära sig kontrollera hur symtomen tar sig uttryck. När detta kombineras med medicin så har man generellt en god chans att förändra hur ens diagnos påverkar ens vardag.

Det kan handla om att lära sig om man har några speciella triggers, vad man kan göra för att påverka sin förmåga att fokusera eller om det finns något man kan göra för att lugna ner sig när man är hyperaktiv.

Den som är drabbad av ADHD kan behöva hjälp inom specifika områden i livet. Exempelvis om man studerar vid ett universitet så finns det hjälp att få när det gäller både lektioner, studieteknik och vid tentor. Varje svenskt universitet ska erbjuda denna hjälp och som någon med en diagnos är det något som gör stor skillnad.

Samma sak gäller på arbetsplatserna. Är det något speciellt du behöver för att kunna genomföra dina arbetsuppgifter så kan du arbeta tillsammans med dina arbetsgivare för att verkställa dessa anpassningar. 

I många sammanhang i samhället så finns det hjälp att få. Det är många som inte känner till detta. Men genom att prata med de som är ansvariga för det området det rör så kan man få väldigt bra hjälp som kan underlätta för en.

Det är vanligt att de som är drabbade av ADHD även är drabbade av andra psykiatriska besvär. Det handlar ofta om ångest i olika former och depression. Men det är även vanligt att en ADHD-diagnos följs av en diagnos av bipolär sjukdom eller annan problematik. Tourettes är även det vanligt bland ADHD-patienter.

Det är viktigt att den behandlande läkaren tar ett helhets ansvar och att man även behandlar de samtida diagnoser som finns utöver ADHD.

Det har tidigare funnits behandlingshem som behandlar barn som är drabbade av ADHD. Ofta har det handlat som en slags avlastning för föräldrar och syskon. Dessa finns fortfarande och tjänar ett bra syfte. Men vad som förändrats är att det även finns exklusiva behandlingshem för vuxna som bland annat har denna diagnos.

Det handlar dels om utredning, men även om att man befinner sig på behandlingshemmet för att ställa in medicin, lära sig mer om sin diagnos och för att lära sig hantera de olika hinder som diagnosen utgör. Samtidigt behandlar man de övriga diagnoser som finns med i bilden.

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA