5 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

I dagens samhälle med de obligationer som många av oss har med både jobb, familj och andra åtaganden, är det ibland svårt att hinna med allting och stressen och ångesten kommer fram. Vi är alla medvetna om att stress och ångest inte är bra för vår kropp och hälsa. Därför är det viktigt att vara medveten om de fysiska symtom som ofta kan uppkomma i samband med stress och ångest så att vi kan försöka ta tag i det så snabbt som möjligt och förhindra att stressen och ångesten förvärras. Här kommer vi att gå igenom några av de vanliga fysiska symtom som kan uppkomma vid stress och ångest samt vad du kan göra för att lindra stress och ångest när de uppkommer.

Det finns flertalet olika fysiska symtom som kan uppkomma när du upplever stress. Vilka symtom som upplevs och hur allvarliga de är kan dock såklart variera från person till person. Här nedanför beskriver vi några av dessa vanliga symtom:

Hjärtklappning: En känsla av att hjärtat slår snabbare än vad det normalt gör är ett vanligt fysiskt symtom vid stress. När du är stressad förbereder sig din kropp på att fly från en situation och ditt hjärta pumpar blod snabbare för att se till att dina muskler får tillräckligt med syre och näring för att kunna fly. Därav känner du att ditt hjärta slår snabbare än vanligt, vilket kan vara en obehaglig upplevelse.

Yrsel: Yrsel är ett annat vanligt symtom som kan uppkomma vid stress. Detta kan delvis bero på att ditt hjärta pumpar blod snabbare vilket leder till ett högre blodtryck som i sin tur kan orsaka yrsel. Yrsel beror delvis också på att blodtillförsel omdirigeras till musklerna varav mindre blod transporteras till hjärnan, vilket kan leda till syrebrist i hjärnan. Detta kan i sin tur orsaka yrsel.  

Värk: När du är stressad är det vanligt att du automatiskt spänner dina muskler. Detta kan leda till att muskelknutor bildas och att du får värk speciellt i ryggen och nacken.

Känslighet för ljud: Ljudkänslighet är generellt kopplat till anspänning av olika slag. Att vara stressad är klart en anspänning i sig och därför kan stress leda till känslighet för ljud.

Mag- och tarmbesvär: Problem med magen och tarmen i form av till exempel förstoppning, magknip och uppblåsthet är också vanliga symtom som uppkommer vid stress. När du är stressad är ditt sympatiska nervsystem i full gång och detta leder till att ditt parasympatiska nervsystem är mindre aktivt. Eftersom det parasympatiska nervsystemet är ansvarig för bland annat matsmältning och tarmrörelser så leder inaktivitet av detta nervsystem till att dessa processer inte sker lika aktivt. Detta är en av anledningarna till att stress kan leda till magproblem som förstoppning med efterföljande besvär som magknip och uppblåsthet.

Sömnstörningar: Eftersom din kropp går på högvarv när du är stressad är det ofta svårt att varva ner och koppla av vid stress. Detta kan i sin tur leda till svårigheter med att somna och till att du vaknar upp flera gånger under natten och inte kan sova under en längre tid. Denna sömnbrist leder i sin tur till att du ofta känner dig energilös och har en fysisk trötthet som kan vara svårt att vila bort.

Försämrat minne och koncentrationsförmåga: Vi alla har nog känt av att vår hjärnkapacitet inte är den bästa när vi är stressade och att vi oftast inte tar de bästa besluten under stress. Faktum är att stress kan döda hjärnceller och minska storleken på hjärnan, vilket har en negativ påverkan på bland annat vårt minne och koncentrationsförmåga. Konstant stress under en längre tid kan dessutom leda till att prefrontala cortex som är ansvarigt för minne och inlärning minskar i storlek.

Påverkat hjärta: Vi har redan nämnt att hjärtklappning är vanligt vid stress till följd av att hjärtat pumpar blod snabbare vid stress. Att hjärtat pumpar snabbare och är mer ansträngt vid stress påverkar också hjärtat i stort på ett negativt sätt. Om stressen får fortgå under en längre tid kan denna konstanta belastning på hjärtat leda till kardiovaskulära sjukdomar.

Påverkat immunförsvar: Stress har också en negativ påverkan på immunförsvaret, vilket kan leda till att du blir känsligare för infektioner då immunförsvaret inte kan bekämpa infektioner lika bra. Stress leder även till ökad inflammation i kroppen och detta kan också ha en negativ påverkan på bland annat hjärtat genom att inflammation kan orsaka högt blodtryck. Inflammation är generellt också skadligt för hela kroppen när den får pågå under en längre tid.

Sämre återhämtningsförmåga: Generellt leder stress till att du inte har samma återhämtningsförmåga, bland annat på grund av att immunförsvaret påverkas negativt av stress. Den försämrade återhämtningsförmågan kan också vara en följd av den sömnbrist som ofta uppkommer vid stress. En stor del av kroppens återhämtning sker ju under sömnen så om du inte får tillräckligt med sömn är det tydligt att återhämtningsförmågan påverkas negativt.

Förutom stress så är det också vanligt att känna av ångest när det är svårt att hinna med allting i vardagen. Precis som för stress så finns det flera fysiska symtom som kan uppkomma vid ångest. Nedanför beskriver vi några av dessa symtom:

Hjärtklappning: Vid ångest aktiveras det sympatiska nervsystemet och kamp-flyktreaktionen. Detta leder bland annat till att hjärtat slår mycket snabbare än vad som är normalt för att leverera mer syre och näring till musklerna. Detta leder i sin tur till hjärtklappning.

Svårigheter att andas: Eftersom din kropp förbereder sig för flykt vid ångest så ökar andningsfrekvensen för att hjärtat ska kunna leverera mer syre till musklerna. Den ökade andningen kan ge en känsla av att du inte får tillräckligt med luft och detta kan i sin tur leda till svårigheter att andas.

Yrsel och svimningskänsla: Kamp-flyktreaktionen som vi nämnde ovan leder också till att en större del av blodflödet omdirigeras till musklerna för att förbereda kroppen på flykt. Detta leder samtidigt till en minskad blodtillförsel till hjärnan och denna syrebrist i hjärnan kan orsaka yrsel samt svimningskänsla.

Minskad salivproduktion: Under ångest förbereder sig kroppen som sagt på att fäkta eller fly och prioriterar därför syretillförsel till musklerna. Därför finns det andra kroppsprocesser som kroppen inte prioriterar lika mycket och en av dessa processer är produktionen av saliv. Detta kan bland annat leda till muntorrhet.

Magproblem: Ytterligare kroppsprocesser som inte prioriteras vid ångest är matsmältningen. Detta kan leda till magproblem som förstoppning, illamående eller magont.

Svettningar: När hjärtat pumpar blod snabbare och hjärtfrekvensen ökar vid ångest så ökar även kroppstemperaturen. Det är därför vanligt att svettningar och kallsvettningar uppkommer vid ångest för att hjälpa till att kyla ner kroppen.

Skakighet och svaghet i muskler: Eftersom musklerna behövs vid kamp eller flykt så spänns de i förberedande syfte och därför kan du känna av skakighet och svaghet i muskler vid ångest.

Stress och ångest kan vara väldigt påfrestande om det får fortgå under en längre tid. Alla de fysiska symtom som kan uppkomma vid stress och ångest som vi har nämnt ovan är jobbiga att leva med under en längre tid. Därför är det viktigt att hitta metoder för att lindra stress och ångest. Några bra metoder som kan användas för att lindra både stress och ångest är meditation och avslappningsövningar. Ett av de bästa sätten att ta kontroll över din kropp på när den befinner sig i ett läge av kamp eller flykt är genom att fokusera på din andning. Ta djupa jämna andetag med inandning genom näsan och utandning genom munnen och känn hur ditt hjärta alltefter börjar slå saktare. För många kan det också vara behjälpligt att lyssna på musik som får en att känna sig lugn. Att ta promenader ute i den friska luften är också ett bra sätt att slappna av på samtidigt som du får röra på dig!

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA