SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

7 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Det finns många människor som testar droger och blir beroende av dessa. De fastnar i vad man kallar för ett missbruk. Detta kan leda till förödande konsekvenser för individen och de som står honom eller henne nära. Det är inte lagligt att ta droger i Sverige. Utöver det så leder ett drogmissbruk ofta till kriminella aktiviteter. Detta då drogmissbrukare i stort utsträckning förlorar de lagliga inkomster som man tidigare haft eftersom man får svårt att kunna sköta ett normalt arbete. De kriminella aktiviteterna kan innebära rån, inbrott och att man själv börjar sälja droger till andra.

Det skulle vara enkelt att säga att alla som tar illegala droger är missbrukare. Men om man tittar på definitionerna så kan intag av illegala droger delas upp i två kategorier. Antingen som rekreationellt bruk eller som missbruk.

Det första kategorin innebär att man tar en drog och att man kan hålla det till den gången eller att man klarar av att det går tid mellan gångerna. En person som missbrukar droger klarar inte av att inte ta droger. De har ett sug efter drogerna då de inte har tagit dem.

Missbrukssymtom och biverkningar

Det går att jämföra med alkohol. De flesta personer klarar av att begränsa sitt drickande till vissa tillfällen. Samtidigt så finns det personer som inte klarar detta och känner ett sug efter att dricka när de inte har druckit. Den stora skillnaden är att droger är illegalt och att konsumera dem är per definition ett kriminell handling.

Begreppet beroende är en angränsande begrepp. Missbruk och beroende är inte tvunget sammanlänkat, men för de flesta personer som missbrukar droger så finns där en beroendeproblematik i grunden.

Ett tydligt tecken på att någon är narkoman, alltså en person som missbrukar narkotika, är att den har ett sug efter den specifika narkotika han eller hon brukar ta. De har svårt att klara sig utan denna narkotika och går mycket långt för att tillfredsställa sitt behov.

Andra tecken som tyder på att någon är narkoman är att de alltid ser till att ha droger i närheten så de kan ta vid behov. Det är också typiskt att de gjort flera försök att sluta ta sin drog, men att de också misslyckas med detta.

Att man begår brott för att se till att man får sina droger är vanligt och att man inte klarar av att sköta sitt vardagsliv utan den.

Det finns många tecken på att en person är påverkad av narkotika. Dock är dessa specifika för den drog de tagit. De tecken en person som tagit amfetamin (upprymdhet, pratar mycket) står i kontrast till de som rökt cannabis uppvisar (loj med röda ögonvitor).

Det är inte bara illegala droger som kan missbrukas. Det är mycket vanligt att man missbrukar läkemedel som skrivs ut utav sjukvården. Dessa läkemedel används egentligen för att behandla en åkomma eller sjukdom. Men när man missbrukar det så tar man det för att få ett rus eller en annan effekt. 

De flesta läkemedel kan missbrukas och det går att få en hög effekt eller ett rus om man tar tillräckligt mycket av dem. Dock är det vissa läkemedel som är vanligare att missbruka än andra.

Opioider/smärtstillande medel

Många smärtstillande läkemedel innehåller opioder. Detta är ämnen som vissa särskilda receptorer i hjärnan reagerar på och effekten blir att den upplevda smärtan sänks. De vanligaste läkemedlen i denna kategorin är morfin, kodein, oxycodon, fentanyl och tramadol.

Dessa läkemedel har en sedativ effekt. Man bli alltså väldigt avslappnad och vid stora doser kan ens tillstånd nästan jämföras som om att man blivit sövd. Denna typen av läkemedel är mycket beroende framkallande.

Sjukvården är restriktiva med att skriva ut denna grupp av mediciner. Men trots det så är en stor del av de som har ett beroende av opioder vars resa mot där de är idag började med att en läkare skrev ut dessa mediciner på recept.

I USA har man de senaste åren haft vad man benämner som en opioidepedemi. Där en oproportionerligt stor del av befolkningen missbrukar denna typ av läkemedel. I Europa har inte missbruket av dessa mediciner ökat de senaste åren, men det är fortfarande många som är beroende av dem.

Läkare menar att dessa mediciner är de som är lättast att bli beroende av.

Bensodiazepiner

Bensodiazepiner är en grupp substanser som används främst som lugnande medicin för personer med exempelvis ångestproblematik. Ett sekundärt användningsområde för bensodiazepiner är vis spasmer eller epileptiska anfall. Då är det främst dess muskelavslappnande egenskaper man är ute efter.

Exempel på bensodiazepiner är Stesolid, Sobril och Xanor. Dessa används dagligen av personer med ångestproblematik för att lugna dem då de känner av sin ångest. De har mycket god effekt då de används terapeutiskt på detta viset.

Det är dock vanligt att man missbrukar tabletterna då de ger en ökad lugnande effekt när man tar en större mängd av dem. Vissa tar dem även med alkohol för att stärka effekten. Det är mycket farligt att ta tabletterna på detta sätt.

Sömntabletter

Det är vanligt med missbruk av sömntabletter. Det är ofta personer som börjat ta sömntabletter mot sömnsvårigheter. Tabletterna har haft god effekt mot sömnproblem men efter ett tag kan man inte sova utan tabletterna. I många fall så känner man att man behöver en större dos för att få en effekt av medicinen.

Atarax biverkningar och överdosering i Sverige

De flesta läkare rekommenderar att man tar en paus från medicinen ett tag då, alternativt helt slutar ta den. Men för många har det redan gått för långt då.

Bensodiazepiner är vanligt att man använder i sömntabletter. En av de mest kända varumärkena är Stilnoct. De används att tusentals svenskar på ett legitimt sätt, men det är även vanligt att man missbrukar dessa. En liknande medicin är Zolpidem.

Det finns även sömntabletter som inte innehåller bensodiazepiner. De är i regel inte lika beroendeframkallande eller vanliga att missbruka. Men samtidigt så har de inte samma goda effekt som de som innehåller bensodiazepiner. Bland dessa finns Propavan, Lergigan och läkemedel som innehåller den aktiva substansen mirtazapin.

Olagliga droger

Det finns gott om droger som är olagliga. Till skillnad från läkemedlen som kan missbrukas så finns det inga legala användningsområden för dessa droger. Det finns liknande substanser inom sjukvården, men aldrig i den form som de olagliga drogerna finns i.

En av de vanligaste drogerna i Sverige är amfetamin. Det är en drog som är billig och köpa samtidigt som den går att få tag i på de flesta orter i landet. Den har en effekt där man bli mer uppåt och känner att man orkar med mer. Dess motsats skulle cannabis kunna sägas vara. Cannabis kan också köpas över hela landet men effekten är snarare att man bli lugn och väldigt avslappnad.

Andra exempel på olagliga droger är heroin, exctasy och kokain. De har alla olika egenskaper och missbrukaren vet precis vilken som ger vilka effekter.

Stimulantia droger

De droger som klassas som stimulantia är de droger som ger ett rus där man upplever att man får mer energi och blir mer uppåt. Det finns en rad olika droger som fungerar på detta sätt. De vanligaste är dock amfetamin och kokain.

En drog som tidigare inte fanns i Sverige men som har kommit och ta en plats på senare år. Det är metamfetamin. Denna drog är främst förknippad med USA och är känd i Sverige genom TV-serien Breaking Bad. Det är ett slags amfetamin som är billigt att framställa och därmed också billigt att köpa.

Denna kombination gör att många bedömare tror att vi kommer att se mer av denna drog i framtiden i landet.

Läkemedel brukar man dela in i två olika kategorier. De receptfria läkemedlen är de du kan köpa på apotek utan att en läkare har skrivit ut ett recept. Det handlar om vitaminer och lättare smärtstillande, men även om allergimediciner. Rent allmänt är det mediciner som inte är lika beroendeframkallande eller finns i samma styrkor som de som säljs på recept.

En receptbelagd medicin är en medicin som skrivits ut av en läkare och som inte lämnas ut på apotek utan detta recept. Det kan handla om starkare mediciner där det finns en högre risk för beroende eller som man av annan anledning bedömt ha egenskaper man inte ska ha fri tillgång till.

Att bli kvitt sitt drogmissbruk är svårt. Om man har utvecklat ett beroende så kan det vara omöjligt att sluta på egen hand. Man behöver helt enkelt hjälp med detta.

Om man söker sig till sin läkare eller till socialtjänsten så har de möjlighet att berätta mer om de möjligheter som finns i den kommun man bor i. Vanligtvis så brukar man erbjuda terapi i olika former. Exempelvis kognitiv beteendeterapi (KBT), ofta i kombination med annan behandling.

Det kan i vissa fall finnas behov av medicinsk behandling. Det kan röra sig om ångestdämpande medicin och medicin mot depression. Men även om mediciner som gör det lättare att leva ett liv utan sin drog. Ett exempel på det är metadon.

Typer av beroendecentrum i Sverige

Metadon delas ut av speciella kliniker till de som har ett heroinmissbruk som de vill bryta. Metadon gör inte att man inte vill ta heroin. Det har däremot stora effekter på att minska abstinensen efter att man inte har tagit sitt heroin. Det blir då betydligt lättare att inte ta heroin.

FAQs

Det finns många frågor som dyker upp när man diskuterar missbruk och vi kan inte svara på alla. Men vad vi kan göra är att ge svar på ett par stycken av dem.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin