SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

9 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Alkoholism är ett vanligt förekommande problem. Många gånger har det beskrivits som ett samhällsproblem – både i dåtid och nutid. Exempel på det här är de olika lagstiftningarna som har skett genom historian. Bland annat där alkohol under olika former har förbjudits. Det här är något som har skett både i Sverige och i många andra länder runt om i världen. Generellt beskrivs alkoholism även som en sjukdom, även om det finns delade åsikter kring just det. En del menar att det är en sjukdom att vara alkoholist eftersom det är ett beroende, medan andra menar att det finns ett eget ansvar i den här frågan.

Ett enkelt sätt för att beskriva alkoholism är genom ett beroende. En människa som är alkoholist har till exempel svårt att sluta dricka. Orsakerna, som kommer att behandlas längre ner i artikeln, kan vara många. Allt från att man på unga dagar börjar dricka, till en livskris. Det som dock kännetecknar för nästan samtliga personer med alkoholism är det faktum att de inte kan sluta dricka.

Det behöver nödvändigtvis inte vara i enorma mängder. Alla alkoholister dricker olika mycket. Men beroendet av att ständigt förtära alkohol finns där. Vare sig det handlar om att någon öl till varje måltid, eller att dricka sig kraftigt berusad på en daglig basis.

Alkoholism är något drabbar människor av olika anledningar, och det är direkt kopplat till individens hjärna. Precis som med spelberoende – eller vilket beroende som helst – är det relaterat till hur hjärnans belöningssystem fungerar. Hos de flesta människorna frisätts dopaminer i hjärnan, vilket fungerar som en belöning. Men hos en del människor sker inte det här på samma sätt, vilket gör att de har enklare att hamna i ett beroende. Något som är en stor anledning till att folk kan riskera att bli alkoholmissbrukare utan rätt hjälp.

Det finns en rad tecken och symtom på om någon är alkoholist eller inte. Det är något som har tagits fram delvis eftersom alkoholism är ett fenomen som har funnits länge i samhället. Ett av de mest klassiska tecknen på att någon missbrukar alkohol är avsaknaden av att förmågan att hindra sig själv. Det kan ske i åtminstone två fall. Ett konkret exempel på det är att man inte kan få bort alkoholen ur sitt liv, att man dricker i princip varje dag. Ett annat fall är att man har svårt att sluta dricka när man väl har börjat. Det vill säga att en öl leder till flera.

Ytterligare ett symptom på att någon troligtvis är alkoholist är kopplat till samma tema, och utgår från att man har gjort aktiva försök att sluta dricka, men har misslyckats. Vilken person som helst kan hamna i en situation där hen dricker för mycket. Men oftast går det att lösa igenom att förändra sin livsstil och helt enkelt dricka mindre, eller sluta helt. För alkoholister är det här omöjligt. De har troligtvis försökt att sluta dricka, men det har helt enkelt inte fungerat i mer än några dagar.

Ett annat vanligt symptom på missbruk av alkohol är att personen i fråga klarar av att dricka mer. De flesta som dricker för första gången blir dessutom berusad mycket lättare. Men ju mer någon dricker, desto mer tålig blir kroppen för alkohol. Det vill säga: om en person kan dricka mer än vanligt för att bli berusad är det ett tydligt och vanligt tecken på att personen kan vara alkoholist.

Alkoholism – kroppsliga symtom

De kroppsliga symptomen för alkoholism är många. Det är viktigt att veta att alkohol är ett gift, och därför ger det stora effekter på kroppen. Framför allt är det hjärnan som tar mycket skada, men även andra kroppsdelar kommer att känna av stor konsumtion av alkohol. Det här sker till exempel genom att man får sämre kondition, kroppen och dess muskler blir mer slitna.

Däremot sker det inte i samma utsträckning för som till exempel rökare. Ett vanligt problem som brukar beskrivas om alkoholister är att de fysiskt kan framstå som om de inte har något missbruk. De kroppsliga symptomen syns istället genom stress och abstinens.

Det finns ett antal exempel på vad som leder till ett alkoholberoende. De flesta är kopplade till genetik eller miljö. Om orsakerna till beroendet är kopplat till genetik kan ett alkoholmissbruk börja tidigt. Bland annat genom att en ungdom börjar dricka, och sedan fortsätter det genom det vuxna livet.

Men det är inte heller ovanligt att miljön påverkar. Enligt många forskare har just uppväxten och miljön varit viktiga aspekter. Ett barn som har vuxit upp i ett hem med minst en alkoholist kommer med större sätt att reagera på två sätt. Antingen väljer barnet att inte dricka över huvud taget. Eller, så blir även barnet alkoholist när det växer upp. Det är en orsak som ofta nämns när det diskuteras alkoholism.

Biverkningar till alkoholism igen. Det förklaras återigen av det faktum att alkohol är ett gift för kroppen, och på så vis är det farligt. Det kan ske biverkningar både på kort och lång sikt via förtäring av alkohol. De kortsiktiga biverkningarna sker bland annat under själva berusningen och kan inkludera problem med omdömesförmågan. Även minne och andra förmågor kopplat till tankeverksamheten hos hjärnan kan påverkas.

De här effekterna kommer även att fortgå till långsiktiga påverkningar. Men istället för att bara vara något som påverkas under till exempel ens berusade tillstånd kan det komma att ske även när någon är nykter. Samtidigt får hjärnan ta stor skada i samband med alkoholism. Det kan i slutändan innebära sömnproblem och koncentrationsproblem. Men inte minst personlighetsförändringar som kan påverka ens eget liv samt ens omgivning på många sätt.

Alkoholmissbruk – fysiska biverkningar

De fysiska biverkningarna är delvis desamma som redan nämnts i den här artikeln. Det vill säga att en person kan få abstinens och fysiska problem som skakningar. Det här sker då när personen inte dricker alkohol. Missbruket, och beroendet, leder till personen i frågas kropp saknar den kick den får av alkohol, och det leder ofta till att någon börjar dricka. När det här sker ofta kan det också leda till att man dricker varje dag.

Men de fysiska biverkningarna påverkas kroppen långsiktigt är ännu värre. Det är troligtvis ingen som mår av abstinens eller något liknande, men det går att behandla. Har man däremot varit alkoholist i många år eller decennier kan det i stället bidra till betydligt värre effekter.

Några exempel på just det är cancer och demens, samt hjärt- och kärlsjukdomar. Det är sedan många decennier tillbaka bevisat att just hjärtat får ta några av de största smällarna, tillsammans med hjärnan, när det kommer till alkoholmissbruk. Därför ökar risken enormt för att få till exempel hjärtinfarkter. Även cancer relaterat till alkohol. Tjocktarmscancer och även cancer i munnen samt levern är bara några av de många exempel på cancerformer som är direkt relaterade till förtäring av alkohol i stora mängder.

För den som har ett alkoholmissbruk kan det även ge fysiska biverkningar vid andra tillfällen. För den som dricker under graviditeten innebär det en ökad risk för att fostret ska ta stora skador som kommer att kunna påverka det hela livet.

När det kommer till alkohol och den psykiska hälsan är det något som går hand i hand. Framför allt den psykiska ohälsan. Dels är det exempel varför någon kan börja dricka alkohol. Det är inte alls ovanligt att psykisk ohälsa – till exempel stress eller ångest – är något som gör att en person börjar dricka. Under berusat tillstånd känner sig de flesta människorna mycket lyckligare.

Men framför allt är den psykiska hälsan kopplat till när man väl dricker, och biverkningarna av det. Alkoholister dricker ofta för att slippa att må dåligt. Nackdelen med det här är att alkoholen påverkat ens psykiska hälsa och kan i princip garantera att man mår ännu sämre. Det går att föreställa sig en jobbig bakfylla. Det innefattar oftast illamående och ångest. Skillnaden blir att det här ångestattackerna varar mycket längre och blir mycket starkare. Det skapar då en ond cirkel. Alkoholisten dricker mer för att undvika sin ångest, och det gör att han eller hon kan vara berusad under stora delar av dygnet. Det här gör då att ens psykiska ohälsa blir betydligt värre.

Många gånger kan det leda till depression i någon form. För vissa kan det innebära mindre depressioner medan andra blir väldigt påverkade och mår oerhört dåligt av ens missbruk. Det här kan även i värsta fall leda till självmordstankar eller rentav självmord om personen med alkoholmissbruk inte lyckas ta sig ur problemet eller på något annat sätt söka vård.

Att sluta dricka eller åtminstone ta en paus från alkoholen är viktigt. Det kan påverka ens kropp väldigt positivt. Bara genom att ta en så kallad vit månad, det vill säga att man inte dricker alkohol under en hel månad, gör att man kommer gå bättre. Först och främst kommer kroppen och huvudet kommer att känna sig piggare generellt. Man får mer energi att göra saker, och dessutom mår man bättre och känner sig gladare.

De långtgående effekterna är att man drar ner riskerna för allvarliga sjukdomar eller depression. Det är viktigt att tänka på att det inte går att ta bort de skador man redan har gjort på kroppen. Men däremot går det att förhindra ännu större problem i framtiden. Inte minst sjukdomar som är kopplat till hjärtat, men även risken för demens minskar om man slutar att dricka. Såväl sömnen, blodtrycket, levern och vikten kommer att kunna påverkas väldigt positivt om kroppen inte får i sig någon alkohol.

Det är dock viktigt att tänka på att det dock kan vara svårt att sluta dricka ibland. Har man under en period druckit väldigt mycket alkohol kommer kroppen att få en abstinens och det här kan därmed leda till ett stort sug av att börja dricka igen. Men kan man klara av den första perioden av abstinens är sannolikheten till att man slutar dricka helt väldigt stort, och därmed de positiva effekter som precis nämndes.

För att kunna bli av med sitt alkoholmissbruk är det viktigt att söka hjälp. Det kan ibland vara det enda sättet ur sina problem och då är behandlingshem ofta en väg att gå. I Sverige finns det en rad olika behandlingshem för just alkoholism.Korpberget är ett exempel på ledande behandlingshem mot alkoholmissbruk i Sverige.De arbetar bland annat via den så kallade 12-stegstrappan, något som andra gör.

Castle Craig är ett annat exempel på ett behandlingshem som tillhör några av de bästa i landet. Samma gäller för såväl Valbo som Ljung & Sjöberg samt Nämndemansgården. Något som samtliga av de hör aktörerna har gemensamt är sina många år och decennier av erfarenhet av behandling av alkoholmissbruk samt att de ligger i lugna miljöer. Det är bevisat en positivt för någon som genomgår ett missbruk.

FAQs

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin