Våra polikliniska behandlingar ger dig flexibiliteten att få tillgång till vår högkvalitativa vård samtidigt som du bibehåller din dagliga rutin. Vi erbjuder en mängd olika terapeutiska alternativ som är skräddarsydda för dina specifika behov, inklusive:

 1. Individuell psykoterapi och rådgivning
  En-mot-en-sessioner med våra erfarna terapeuter för att utforska dina unika utmaningar, mål och framsteg på din återhämtningsresa.
 2. Gruppterapi
  Engagera dig i stödjande gruppmiljöer där du kan få kontakt med andra som delar liknande erfarenheter, få insikter och utveckla copingstrategier tillsammans.
 3. Familjeterapi
  Våra familjeterapisessioner främjar förståelse, helande och förbättrad kommunikation mellan familjemedlemmar, stärker ditt stödsystem och främjar hälsosammare relationer.
 4. Holistiska terapier
  Upplev fördelarna med holistiska tillvägagångssätt som mindfulnessövningar, yoga, meditation, konstterapi och mer, för att förbättra ditt övergripande välbefinnande och självupptäckt.
 5. Psykiatriska tjänster
  Våra skickliga psykiatriker tillhandahåller omfattande psykiatriska utvärderingar, läkemedelshantering och fortlöpande stöd för att ta itu med eventuella samtidigt förekommande psykiska hälsoproblem.
 6. Förebyggande av återfall
  Lär dig effektiva strategier och färdigheter för att förhindra återfall och upprätthålla långsiktig återhämtning genom specialiserade sessioner för förebyggande av återfall.
 7. Medicinsk biokemisk terapi
  Individuell biokemisk restaureringsbehandling baserad på omfattande laboratorietester och kompletteringsprotokoll.
 8. Fortsatt vårdplanering
  Våra hängivna handläggare arbetar nära dig eller en nära och kära för att skapa en individualiserad plan för fortsatt vård, identifiera resurser, stödnätverk och strategier för att säkerställa att dina framsteg fortsätter efter behandlingen.

Öppenvårdsprocess

Det är enkelt att komma igång med våra öppenvårdstjänster:

 1. Första kontakt
  Kontakta vårt antagningsteam via telefon, WhatsApp eller boka ett samtal för att uttrycka ditt intresse för våra behandlingsalternativ för öppenvård.
 2. Samråd
  Vårt medkännande antagningsteam kommer att ordna en konfidentiell konsultation för att diskutera dina specifika behov, mål och tillgänglighet. Detta gör att vi kan skräddarsy en behandlingsplan som bäst passar dina omständigheter.
 3. Behandlingsplan
  Baserat på konsultationen kommer våra erfarna kliniker att skapa en personlig behandlingsplan skräddarsydd efter dina unika behov. Vi kommer att förklara de olika terapialternativen som är tillgängliga för dig och ge rekommendationer för frekvensen och längden på sessionerna.
 4. Påbörja behandling
  När behandlingsplanen är klar och överenskommen kan du påbörja dina polikliniska sessioner vid en tidpunkt som passar ditt schema. Vårt engagerade team kommer att finnas där för att stödja och vägleda dig genom hela processen.

Alternativ för intensivt öppenvårdsprogram

Våra intensiva polikliniska behandlingspaket är utformade för att tillgodose dina specifika behov. De kan tillhandahållas genom personliga eller online videosamtalssessioner.

 • Omfattande läkarundersökning för hela kroppen
 • Omfattande psykiatrisk och psykologisk bedömning och diagnos
 • Nutritionsbedömning och coachning
 • Individuella mentala behandlingar ges av psykiatriker, psykoterapeuter och psykologer.
 • Trauma och andra stressyndrom läkning
 • Sömnstörningsanalys och behandling
 • Olika kompletterande och holistiska terapier
 • Individuell behandling med EN KLIENT I taget
 • Privata behandlingssessioner i ditt hem, på våra platser eller via videosamtal
 • Skräddarsydd tidtabell anpassad till dagliga och veckovisa behov
 • Personlig dietplan som tar itu med vikt och hälsoproblem

Exklusivt för IOP Plus

 • 3-5 pass per dag
 • 7 dagar i veckan
 • 24/7 live-in personlig chef
 • Privat näringskock

 • Omfattande läkarundersökning för hela kroppen
 • Omfattande psykiatrisk och psykologisk bedömning och diagnos
 • Nutritionsbedömning och coachning
 • Individuella mentala behandlingar ges av psykiatriker, psykoterapeuter och psykologer.
 • Trauma och andra stressyndrom läkning
 • Sömnstörningsanalys och behandling
 • Olika kompletterande och holistiska terapier
 • 3-5 pass per dag
 • 5 dagar i veckan
 • Individuell behandling med EN KLIENT I taget
 • Privata behandlingssessioner i ditt hem, på våra platser eller via videosamtal
 • Skräddarsydd tidtabell anpassad till dagliga och veckovisa behov
 • Personlig dietplan som tar itu med vikt och hälsoproblem

Platser

Våra polikliniska behandlingsprogram är tillgängliga på Mallorca, London, Zürich, New York eller rent online via videosamtal runt om i världen, vilket ger tillgång till vår behandling i världsklass på olika bekväma platser.

FAQs

Antagningsteam

För ytterligare information eller frågor, besök vår FAQ-sektion på vår webbplats eller kontakta vårt antagningsteam direkt.

Vi är fast beslutna att tillhandahålla omfattande och personlig öppenvård för att stödja din pågående återhämtningsresa. Kontakta oss idag för att ta nästa steg mot ett balanserat och tillfredsställande liv.

Jil Moore

Linda Myburgh

Cynthia Nakhle