4 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Delirium tremens är ett av de mest allvarliga abstinenstillstånden som kan uppkomma hos personer som slutar inta alkohol efter en längre tid av alkoholmissbruk. Tillståndet kan ge svåra symtom och kräver behandling på sjukhus. Här kommer vi att förklara vad som händer i kroppen vid delirium tremens, vilka symtom som är typiska för tillståndet samt hur delirium tremens behandlas.

Som nämnts är delirium tremens ett av de mest allvarliga abstinensbesvären som kan uppkomma då alkoholintag avslutas efter ett långtgående alkoholmissbruk. Delirium tremens börjar ofta 2-4 dagar efter att en alkoholberoende person slutar inta alkohol. Tillståndet med dess symtom varar ofta i 2-3 dagar men symtomen kan också pågå i upp till en vecka. Om tillståndet inte behandlas på rätt sätt kan det i vissa fall orsaka hjärtattack, stroke eller till och med dödsfall.

Alkohol har en hämmande effekt på nervsystemet och hjärnan. Substansen påverkar bland annat hjärnan genom att hämma så kallade NMDA-receptorer som förekommer naturligt i det centrala nervsystemet och binder signalsubstansen glutamat som har en aktiverande effekt på det centrala nervsystemet. Eftersom alkohol hämmar NMDA-receptorer så kommer det förhindra inbindningen av glutamat och därmed minskar aktiviteten i det centrala nervsystemet.

När en person har haft ett långvarigt intag av alkohol kommer alkohol att ha en stor påverkan på NMDA-receptorerna i det centrala nervsystemet. Alkoholens hämmande effekt på NMDA-receptorer kommer leda till en uppreglering av NMDA-receptorer i kroppen för att kompensera för alkoholens effekt på dessa receptorer. Så länge alkohol intas kontinuerligt kommer inte detta att märkas av. När en person å andra sidan avbryter ett långvarigt alkoholmissbruk så kommer kroppens uppreglering av NMDA-receptorer att leda till att en större mängd glutamat binder in till dessa receptorer, vilket ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet. Det är denna överaktivering av hjärnan och nervsystemet som orsakar de typiska symtom som uppkommer vid delirium tremens. Du kan läsa mer om vilka dessa symtom är här nedanför.

Delirium tremens orsakas som sagt av den överaktivering av nervsystemet och hjärnan som uppkommer då en person plötsligt slutar dricka alkohol efter en längre period av alkoholmissbruk. Som nämnt uppkommer delirium tremens och dess symtom 2-3 dagar efter det sista intaget av alkohol, men ibland kan det dröja upp till 10 dagar efter sista alkoholintaget.

Typiska symtom för delirium tremens inkluderar både fysiska och psykologiska symtom. Vanliga fysiska symtom är plötsligt extremt högt blodtryck, tremor, överstimulering eller aggressioner, anfall, djupsömn under flera dagar, uttorkning, feber, bröstsmärtor, svettningar, illamående och kräkningar, svimning, trötthet samt känslighet för ljus, ljud och beröring.

De psykologiska symtom som är typiska för delirium tremens inkluderar förvirring, hallucinationer, mardrömmar samt att man blir uppskrämd lättare.

Delirium tremens kan också leda till att kroppstemperaturen, andningen och blodcirkulationen snabbt förändras. Detta kan i sin tur leda till livshotande komplikationer som blodförgiftning, oregelbundna hjärtslag, andningssvårigheter, anfall eller en obalans av de elektrolyter (främst kalium och magnesium) i kroppen som kontrollerar kroppsfunktioner. Det är därför otroligt viktigt att en person med delirium tremens omgående får behandling på sjukhus.

Delirium tremens kan uppkomma hos alla som avslutar sitt alkoholintag efter att ha haft ett långvarigt alkoholmissbruk. Dock finns det vissa personer som har en ökad risk för att drabbas av delirium tremens. Detta inkluderar vuxna män och speciellt vita, yngre män, personer som tidigare har en historia av att ha fått anfall, personer som har försökt sluta dricka alkohol förut samt personer som har druckit en stor mängd alkohol under en lång period.

Eftersom delirium tremens kan leda till så pass allvarliga komplikationer måste tillståndet behandlas på sjukhus. Ofta får patienten infusionsbehandling med läkemedel i form av bensodiazepiner på sjukhuset. Bensodiazepiner lugnar ner det överaktiverade nervsystemet och hjärnan och dämpar därför symtomen vid delirium tremens. I svårare fall med livshotande komplikationer kan patienten även behöva kopplas upp till en respirator. I vissa fall behöver patienten även intravenös infusion av vätskor med vitaminer och mineraler för att behandla uttorkning eller för att balansera elektrolyterna i kroppen.

Förutom bensodiazepiner kan delirium tremens också behandlas med andra läkemedel som antipsykotiska läkemedel som också lugnar ner det centrala nervsystemet eller antikonvulserande läkemedel som motverkar anfall. Dessutom kan även blodtrycksreglerande läkemedel, läkemedel som reglerar hjärtrytmen samt smärtstillande läkemedel ges.

I vissa fall måste patienten stanna på sjukhuset i upp till en vecka för att kroppen ska få en chans att stabilisera sig. Efter det rekommenderas patienten att söka hjälp för alkoholberoende så att patienten kan få den behandling och det stöd som krävs för att ta sig ur alkoholberoendet. 

FÅ HJÄLP NU

Kontakta oss för att prata med en av våra specialister. Vi vill förstå dina problem för att rekommendera hur vårt personliga behandlingsprogram kan hjälpa dig.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
ENDAST EN KLIENT ÅT GÅNGEN
AVSKILDHET & DISKRETION
OMFATTANDE UNDERSÖKNING
SKRÄDARSYTT PROGRAM SOM BEHANDLAR UNDERLIGGANDE ORSAKER
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
HOLISTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
DE SENASTE TEKNOLOGIBASERADE TERAPIERNA
24/7 LIVE-IN RÅDGIVARE
PRIVAT LYXIGT BOENDE
PERSONLIG KOCK OCH DIETPLAN

VARIG INTRÄDE

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Comprehensive Assessments & Detox

1-4 vecka

Pågående sjukgymnastik och mental terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Ackrediteringar och media

 
ProSieben
SEMES
SMGP
Somatic Experience
ssaamp
TAA
SSP
DeluxeMallorca
BusinessInsider
SFGU
Sat1
Focus
taff
TechTimes
HighLife
Views
abcMallorca
LuxuryLife
Institute de terapia neural
British Psychology Society
PsychologyToday
COMIB
COPAO
EMDR
EPA
FMH
ifaf
AMF
MEG
NeuroCademy
Neurocare
OGVT
pro mesotherapie
Psychreg
red GDPS
WPA