SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

3 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Om man drabbats av ångest så finns det olika sätt att ta reda på det. Om man söker sig till sjukvården så använder de sig ofta av olika diagnostiska test som är vetenskapligt framtagna. Det finns även test som du kan hitta online som du kan ta hemma. Hur ska man tänka kring dessa test som finns tillgängliga?

Det finns gott om test för att mäta om en person har ångest eller inte. Vissa använder sjukvården sig av och andra hittar man när man söker på Google. Dessa testen är inte alltid så bra och för att verkligen få ut något värdefull från dem så måste de kombineras med andra faktorer och man bör vara utbildad för att tolka dem.

Men är de som läkarna använder speciellt bra och är de man hittar online alltid dåliga?

Testerna som läkarna använder

När man träffar en läkare inom psykiatrin som ska avgöra om man har ångest eller inte så finns det olika verktyg att använda sig av. Om det handlar om “vanlig” ångest, då kan det räcka med att ställa vissa frågor till personen. Dessa handlar om hur man mår och hur detta har förändrats över tid. Det handlar även om det har hänt något speciellt i ens liv som kan ha orsakat att man pålötsligt börjat ha ångestepisoder.

Om ångesten är svårare eller misstänks vara kopplad till något speciellt, det är då man även använder sig av olika tester. Dessa tester är framtagna av forskare som övertid validerar testerna. Det innebär att man testar hur väl de verkligen mäter det som det är avsett att mäta. Detta för att läkaren ska kunna använda det och ha tilltro till dess resultat.

Ångestbehandlingar i Sverige

Det kan handla om att man använder sig av ett specifikt test för att se om patienten exempelvis lider av generaliserad ångest, ett annat test används för att tita på olika fobier. Det handlar alltså om att få ett värde på hur hög personens ångest är. Forskarna har då en skala för varje test där detta värde placeras. 

Men det är inte utifrån dessa testar allena som man ställer diagnosen. Man ställer även frågor till patienten och observerar denne under besöket hos läkaren. Detta sammantaget ger en bild av hur personen mår och om det är ångest som personen lider av.

Dessa tester är över lag bra, även om man inte kan använda dessa tester ensamma för att avgöra om en person har ångest eller ej. Det är, som togs upp tidigare, ett av flera verktyg som läkaren kan använda sig av för att ställa sin diagnos.

Tester online

Det finns gott om tester online som säger sig kunna pricka in om man lider av olika psykiska besvär eller inte. Det stora problemet med dessa tester är att man som besökare på sidan där testet finns inte vet om man kan lita på det eller ej. Vissa tester är uppenbart rent för underhållning, samtidigt är andra baserade på de tester man använder sig av inom vården.

Det är med andra ord svårt att avgöra om dessa tester är seriösa eller om de endast är upplagda som en form av underhållning. Detta anges sällan i anslutning till testerna.

Hur ska man tänka?

Det är svårt att veta hur man ska resonera kring denna andra kategori tester. Om man misstänker att man har ångest så kan de fungera som en pekpinne om hu det är, de kan alltså antyda om man har det eller ej. Men endast om testet är seriöst producerat. Detta är, som vi kom fram till tidigare, svårt att veta.

Dessutom har man inte den kompetens som krävs för att tolka dem och det är endast en del av verktygen som läkarna använder. Dock så kan de peka i en riktning. Om man själv vet med sig att man känner av ångest och testet är seriöst och visar på samma sak. Då kan det vara en god idé att söka professionell hjälp.

En bra grundregel skulle kunna vara att man aldrig ska undvika att söka vård på grund av vad en test online säger, men att man kan ta in det i beräkningen när man söker vård. Men endast om testet är seriöst.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin