SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

9 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Sömntabletter är en grupp vanliga läkemedel som används vid olika typer av sömnproblem. Till exempel vid insomningsproblem eller problem med att sova en längre tid. För att behandla insomningsproblem används främst insomningstabletter. Om en person istället har problem både med att somna samt med flera uppvaknanden under natten så används ofta sömntabletter som har kraftigare effekt. Här kommer vi att beskriva insomningstabletter och sömntabletter mer samt vad som är viktigt att tänka på om du använder dessa läkemedel.

Som nämnts ovan finns det olika typer av läkemedel för olika typer av sömnproblem. Generellt kan dessa läkemedel delas in i insomningstabletter och sömntabletter. Insomningstabletter har en kortare effekt som vanligtvis håller i sig i 30 till 60 minuter. Dessa läkemedel är därför bäst lämpade för personer som endast har problem med insomning. Dessa läkemedel är dock inte effektiva för personer som har problem med uppvaknanden under natten eller för tidigt uppvaknande på morgonen eftersom tabletterna som nämnt har en kort effekt.

Sömntabletter har till skillnad från insomningstabletter en kraftigare effekt. Dessa läkemedel är därför lämpliga för personer som har både insomningssvårigheter samt problem med många uppvaknanden. De flesta sömntabletter är bensodiazepiner eller läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner.

Det finns flera olika läkemedel som klassas som insomningstabletter men vissa av dessa kan också vara lämpliga för andra sömnproblem som problem med uppvaknanden under natten eller för tidigt uppvaknande. Dessa sömnläkemedel kan dock vara vanliga för behandling av insomningsproblem:

  • Melatonin
  • Stilnoct
  • Zolpidem Aurobindo

I och med att insomningstabletter verkar under en kortare tid har de oftast färre biverkningar än sömntabletter. Till exempel är det inte lika stor risk att insomningstabletter får dig att känna dig sömnig dagen efter du intagit dem eftersom de har slutat verka då. Dock kan vissa insomningstabletter ändå ge biverkningar liksom alla läkemedel. Insomningstabletter som innehåller den aktiva substansen melatonin är vanliga för korttidsanvändning hos barn och vuxna. Så länge dessa tabletter endast används på kort sikt (upp till tre månader) har det visat sig att de orsakar få och inga allvarliga biverkningar. Melatonin är en naturlig substans i kroppen som får oss att känna oss sömniga och insomningstabletter innehållandes melatonin fungerar på samma sätt.

Det finns flertalet sömntabletter som oftast används av personer som både har svårt att somna samt vaknar flera gånger under natten och inte lyckas sova en längre tid. De allra flesta sömntabletter är receptbelagda eftersom flertalet av dessa läkemedel kan leda till beroende om de används under en längre tid och utan tillsyn av läkare. De allra flesta sömntabletter är så kallade bensodiazepiner eller läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner och dessa läkemedel är beroendeframkallande. Det finns också sömnläkemedel som innehåller den kroppsegna substansen melatonin och dessa läkemedel har ingen beroendeframkallande effekt men bör användas under kortare tid. Propavan är ett annat vanligt läkemedel mot sömnbesvär och det används vid olika typer av sömnbesvär och är inte beroendeframkallande. Lergigan och Alimemazin är två andra läkemedel som används mot sömnproblem och räknas till läkemedelsgruppen antihistaminer. Dessa läkemedel har ingen beroendeframkallande effekt.

Bensodiazepiner

Nuförtiden används läkemedel innehållandes bensodiazepiner inte särskilt ofta eftersom dessa läkemedel stannar kvar länge i kroppen. De vanligaste bensodiazepinerna vid sömnsvårigheter är de som innehåller den aktiva substansen oxazepam. Detta inkluderar läkemedlen Oxascand och Sobril. Eftersom bensodiazepiner är beroendeframkallande finns en risk för att utveckla beroende vid längre tids användning av dessa läkemedel. Därför ska dessa läkemedel endast användas vid tillfälliga sömnbesvär och inte under en längre tid än tre veckor.

Läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner

Läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner är de sömntabletter som används oftast mot sömnbesvär. Exempel på dessa typer av sömnläkemedel är läkemedel som innehåller de aktiva substanserna zopiklon och zolpidem. Detta inkluderar läkemedlen Imovane, Zopiklon, Edluar och Zolpidem.

Läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner försvinner snabbare ur kroppen än andra sömnläkemedel, vilket bidrar till att du oftast inte blir trött och dåsig dagen efter att du tagit dessa läkemedel. Dock finns det också en risk för att utveckla beroende vid intag av läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner. På grund av detta ska dessa läkemedel endast användas vid tillfälliga sömnbesvär och under kort tid.

Melatonin

Vid sömnbesvär kan också läkemedel som innehåller substansen melatonin användas. Melatonin är ett kroppseget hormon som inducerar sömnighet och kan därför hjälpa vid sömnsvårigheter. Det är verksamt både vid svårigheter att somna, vid flera uppvaknanden under natten samt vid jetlag. Melatonin finna att köpa receptfritt i liten förpackning och är då specifikt menat att användas för behandling av jetlag. Det finns ingen risk för beroende vid intag av läkemedel som innehåller melatonin men dessa läkemedel ska bara användas under en kortare tid. Exempel på läkemedel som innehåller melatonin är Cirkadin, Mecastrin Melatan och Melatonin.

Propavan

Propavan är ett annat vanligt läkemedel för behandling av olika typer av sömnbesvär. Propavan innehåller den aktiva substansen propiomazin som verkar lugnande och dämpande på vissa av hjärnans funktioner. Propavan är inte ett beroendeframkallande läkemedel. Detta läkemedel kan användas vid insomningssvårigheter, vid uppvaknande flera gånger under natten eller vid uppvaknande för tidigt på morgonen. Effekten av detta läkemedel kommer ungefär en timme efter intag.

Lergigan och Alimemazin

Lergigan och Alimemazin är två andra läkemedel som bland annat används vid sömnbesvär. Dessa läkemedel tillhör läkemedelsgruppen antihistaminer och har därför ingen beroendeframkallande effekt. Lergigan är speciellt användbart för personer som har problem med både insomning samt flera uppvaknanden eller tidigt uppvaknande på morgonen. Detta beror på att Lergigan har en långvarig effekt, vilket innebär att effekten sitter kvar även på morgonen. Detta kan dock också leda till att tröttheten sitter kvar följande förmiddag.

Precis som med alla läkemedel så kan också sömntabletter orsaka biverkningar. Dessa skiljer sig mellan olika sömnläkemedel men det finns vissa biverkningar som är gemensamma för flera typer av sömnläkemedel. Den vanligaste biverkningen av sömnläkemedel är att de gör dig trött och dåsig dagen efter att du använt dem. Detta kan bland annat leda till att din reaktionsförmåga försämras och det är därför viktigt att vara uppmärksam på detta eftersom du själv är ansvarig för att avgöra om du till exempel kan köra bil eller utföra andra aktiviteter som kräver stark koncentrations- och reaktionsförmåga.

Dessutom kan vissa som använder sömnläkemedel innehållandes den aktiva substansen zopiklon känna bitter smak eller metallsmak samt bli torr i munnen. Detta kan i sin tur bidra till att det blir lättare att få hål i tänderna och det är därför viktigt med extra noggrann munhygien vid användning av dessa sömnläkemedel. Muntorrhet och risk för hål i tänderna gäller också för sömnläkemedlen Propavan, Lergigan och Alimemazin. Vissa som använder Alimemazin kan också bli täppta i näsan och några kan få tillfällig huvudvärk eller lättare yrsel. Vissa personer som använder läkemedel som innehåller zolpidem kan bli yra, få ont i huvudet, problem med att samordna muskelrörelser, minnesstörningar eller mardrömmar. En del kan också få magbesvär som illamående och diarré.

Som nämnts ovan är flertalet sömntabletter beroendeframkallande och vid användning av dessa läkemedel kan därför ett beroende utvecklas. De beroendeframkallande sömnläkemedelen är bensodiazepiner och läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner. Detta inkluderar läkemedlen Oxascand, Sobril, Imovane, Zopiklon, Edluar och Zolpidem. Risken för att utveckla ett beroende av dessa läkemedel är främst aktuellt om du använder de regelbundet under en längre tid. Detta beroende utvecklas eftersom en längre tids användning av dessa läkemedel leder till att din kropp vänjer sig vid läkemedlen varav läkemedlen inte kommer ge samma effekt. Därmed behöver du ta en högre dos för att läkemedlen ska ge samma effekt och denna dos kommer sedan fortsätta höjas när din kropp vänjer sig mer vid läkemedlen och dessa höga doser kan ha skadliga effekter på kroppen.

Hur lång tid det tar tills dess att ett beroende utvecklas varierar från person till person. för vissa personer kan ett beroende utvecklas redan efter tre eller fyra veckors regelbunden användning. För andra kan dessa sömnläkemedel intas under flera månader utan ett beroende utvecklas och ett fåtal personer kan inta läkemedlen i flera år utan att bli beroende. Om du sedan tidigare har varit beroende eller har ett beroende i nuläget så har du en större risk att bli beroende av dessa sömnläkemedel.

Vid beroende av dessa sömnläkemedel kommer så kallade abstinenssymtom att uppkomma om du plötsligt slutar att ta läkemedlet. Detta kan innefatta symtom som sömnlöshet, mardrömmar, ångest och rastlöshet. Vid sådana problem är det viktigt att prata med en läkare för att få råd om hur du gradvis kan minska dosen och därmed minimera dessa abstinenssymtom.

Den beroendeframkallande effekten hos bensodiazepiner och läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner är anledningen till att dessa läkemedel endast ska användas för kortvarig behandling av sömnbesvär. Det bästa är om du kan använda sömnläkemedel i så låg dos som möjligt och under så kort tid som möjligt, med en riktlinje på max fyra veckor i taget. Om du använder läkemedlen i en högre dos och under en längre tid riskerar du toleransutveckling för läkemedlet vilket leder till att du får svårt att somna utan läkemedlet och därmed utvecklar ett beroende av läkemedlet.

Bensodiazepiner anses generellt vara de starkaste sömntabletterna eftersom de har beroendeframkallande effekter och stannar kvar länge i kroppen. Därmed används dessa sömnläkemedel inte särskilt ofta längre. De bensodiazepiner som finns tillgängliga i Sverige idag innehåller främst oxazepam men det finns andra bensodiazepiner som säljs utomlands som är starkare.

Hur många sömntabletter som måste intas för att det ska vara farligt beror självklart på vilken typ av sömntabletter som intas och hur starka tabletterna är. Generellt gäller att receptbelagda sömntabletter kan ha livsfarliga bieffekter om de överdoseras eller kombineras med fel ämnen, som till exempel alkohol som förstärker sömntabletternas effekter. Sömntabletter kan ha en bra effekt då de endast används ibland och i små mängder. Ett för stort och kontinuerligt intag kan dock leda till toleransutveckling och beroende som nämndes ovan och detta kan i sin tur leda till att dessa läkemedel istället försämrar sömnen.

Generellt behöver man komma upp i en dos på över 100 mg för att läkemedlen ska ge farliga effekter. Oftast förskrivs sömnläkemedel med en styrka på 5 mg eller 10 mg, vilket innebär att 20 respektive 10 tabletter skulle behöva intas för att farliga effekter ska uppstå. Detta är bara en generell riktlinje eftersom detta som sagt varierar mellan olika sömntabletter och effekten varierar också mellan olika individer.

En överdos av sömntabletter kan få flertalet konsekvenser. De effekter som uppstår beror delvis på vilken sömntablett som intagits samt vilken dos som intagits. Eftersom sömntabletter har en sömningivande effekt och verkar lugnande i kroppen kan en för hög dos leda till en alltför hämmande effekt på kroppen. Ett exempel är överdos av ett av de läkemedel som är besläktade med bensodiazepiner, zopiklon. Eftersom zopiklon hämmar det centrala nervsystemet kan en överdos av läkemedlet leda till en skadlig minskning av hjärnprocesser och fysiologiska funktioner som är kontrollerade av dessa hjärnprocesser. Detta kan orsaka symtom som extrem sömnighet, nedsatt andning, minskad hjärtfrekvens, förlust av medvetande och till och med koma. Andra vanliga symtom som kan uppkomma vid överdos är trötthet, dåsighet, förvirring, medvetslöshet som ibland föregås eller efterföljs av agitation och hallucinationer, andningsdepression, muskelsvaghet och lågt blodtryck.

Det är extra farligt att ta överdos av sömntabletter och samtidigt inta andra substanser som hämmar det centrala nervsystemet, som till exempel alkohol eller läkemedel som opioider. Detta beror på att dessa substanser ökar den hämmande effekter hos sömntabletter och därmed kan intag av både sömntabletter och dessa substanser leda till särskilt allvarliga konsekvenser som till exempel koma och dödsfall.  

Generellt ska du alltid rådfråga läkare innan du använder läkemedel under din graviditet. Detta gäller också för sömnläkemedel och det är därför rekommenderat att du pratar med din läkare för att ta reda på om det går bra för dig att använda ett visst sömnläkemedel under din graviditet. Dock finns det vissa sömnläkemedel som har visat sig vara säkra att använda under graviditet. Detta inkluderar läkemedlen Propavan och Lergigan.  

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin