Behöver du ett beroendeingripande eller ett ingripande för en närståendes mentala hälsa?

En familj är inte nödvändigtvis bara våra biologiska släktingar, utan vårt nära stödnätverk, vilket består av människor som är där för och tar hand om varandra. Familjer kan komma i alla former och storlekar. Begreppet "normal" familj är inget vi bryr oss mycket om.

Att vilja vara en del av en normal familj, eller till och med bara att bli älskad av vår familj, är en medfödd önskan inom oss alla. Att växa upp i en kärleksfull, trygg och säker miljö är något vi alla önskar, men tyvärr är detta inte alltid fallet.

Vi står vid din sida

Vi förstår att familjer är komplexa. De utvecklas och förändras ständigt och uppfyller inte alltid varje individs behov.

Om du har vuxit upp i en ohälsosam familjemiljö kommer detta att ha haft en stor inverkan på hur du förstår dig själv, andra och världen omkring dig.

ingripande

Vi kan hjälpa dig att ta itu med din uppväxt och familjeliv. Genom en djup utforskning av individernas och familjekollektivets behov kommer du att lära dig nya färdigheter för att förbättra relationer.

Vi erbjuder intensiv familjeterapi, gruppdiskussioner och olika workshops som hjälper var och en att lära sig att lyssna och svara utan omdöme, vilket öppnar nya vägar för kommunikation.

Kontakta oss


  Namn

  Telefon

  E-Mail

  Land


  Berätta om dig själv och varför du vill komma till oss


  Accreditations & Media