På The Balance tror vi på kraften i kontinuitet i vården. Vårt skräddarsydda varaktiga tillvägagångssätt säkerställer att du får pågående, personligt stöd under hela din återhämtningsresa.

Vår process i fyra steg

1 steg

Bostadsbehandling

2 steg

Sekundär behandling

3 steg

Kontinuerlig poliklinisk vård

4 steg

Uppfriskande

Bostadsbehandling

Din resa börjar med vårt behandlingsprogram för boende, en omfattande och uppslukande upplevelse designad för att möta dina unika behov. Den första veckan fokuserar på bedömning och avgiftning, följt av två veckors intensiv terapi. Under den fjärde veckan betonar vi familjeterapi och eftervårdsplanering för att lägga en stark grund för ditt fortsatta tillfrisknande.

Sekundär behandling

Efter behandling på boende ger vårt sekundärvårdsprogram en stödjande miljö där du kan stärka de färdigheter och framsteg du har gjort. Du bor i en delad miljö och har möjlighet att delta i öppenvårdsbehandlingar vid behov.

Kontinuerlig poliklinisk vård

Eftergymnasial vård erbjuder vår öppenvårdsbehandling flexibilitet och kontinuerligt stöd när du återgår till din vardag. Du kan få tillgång till individuella terapisessioner, delta i gruppterapier eller använda våra ärendehanteringstjänster för att upprätthålla dina framsteg och ta itu med eventuella utmaningar som uppstår.

Repetitionsbesök

För att säkerställa din långsiktiga framgång uppmuntrar vi regelbundna repetitionsbesök. Dessa besök tjänar som möjligheter att förstärka de färdigheter som lärts under behandlingen, ge ytterligare stöd och hjälpa till att förhindra potentiella återfall.

Detox- och terapiprocess under bostadsbehandling

Vecka 1

Den första veckan är fokuserad på bedömning och avgiftning. Vårt erfarna medicinska team säkerställer att denna process är säker, kontrollerad och så bekväm som möjligt.

Veckor 2 and 3

Dessa veckor involverar intensiv individuell terapi, skräddarsydd för att möta dina unika behov och främja läkning.

Vecka 4

Den sista veckan ägnas åt familjeterapi och eftervårdsplanering, stärka ditt stödnätverk och förbereda dig för en framgångsrik övergång tillbaka till vardagen.

Under hela din boendebehandling kommer du att följa ett strukturerat schema som inkluderar terapisessioner, friskvårdsaktiviteter och tillräcklig vila. Vi tar ett helhetsgrepp och värnar om ditt övergripande välbefinnande.

FAQs

Antagningsteam

Vårt engagerade antagningsteam är här för att guida dig genom varje steg i processen. Kontakta dem via telefon, WhatsApp eller boka ett samtal för att börja din resa med oss.

Jil Moore

Linda Myburgh

Cynthia Nakhle