SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

5 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

En person anses generellt vara alkoholist när personen är både psykiskt och fysiskt beroende av alkohol. Alkoholism brukar klassas som en allvarlig psykologisk sjukdom där den alkoholberoende inte kan sluta dricka alkohol trots att drickandet leder till flertalet konsekvenser. En person som är alkoholberoende spenderar mycket tid på att tänka på alkohol och de kan inte kontrollera hur mycket de dricker trots att det kan orsaka flertalet problem i hemmet, på jobbet eller finansiellt.

Ett medelmåttligt intag av alkohol orsakar generellt inga problem. Men om en person som till exempel dricker vid sociala sammanhang ökar deras intag eller allt oftare börjar inta mer alkohol än vad som är rekommenderat så kan det successivt leda till utvecklandet av ett alkoholberoende. Alkoholintag blir ett problem när det tar över alla andra aktiviteter i en individs liv och leder till att individen inte kan ta hand om sig själv eller sin familj.

Det finns flera olika kriterier att utgå från för att avgöra huruvida en person är en alkoholist eller inte. För kvinnor gäller generellt att intag av mer än 3 glas alkohol per dag eller mer än 7 glas alkohol per vecka klassas som alkoholism. För män gäller istället generellt att intag av mer än 4 glas alkohol per dag eller mer än 14 glas alkohol per vecka klassas som alkoholism. Hur man klassar alkoholism kan skilja sig åt mellan olika länder, men den svenska sjukvården har ett antal egna kriterier för när en person räknas som alkoholberoende. Den svenska sjukvården anser att en person är alkoholberoende om tre eller fler av dessa kriterier stämmer in på personen:

 • Personen dricker ofta mer alkohol och under längre tid än planerat
 • Personen känner ett starkt begär efter alkohol
 • Personen har misslyckats med att minska ditt drickande
 • Personen ger drickandet en central roll i livet, ofta på bekostnad av annat som är viktigt
 • Personen måste dricka mer alkohol än tidigare för att bli berusad
 • Personen mår dåligt när alkohol inte kan intas och får då abstinensbesvär såsom skakningar, illamående eller sömnsvårigheter

Det finns generellt vissa karakteristika som alkoholister ofta har gemensamt. Dock är det ofta inte alkoholisten själv som kommer upptäcka detta utan istället personer i dess närhet. Några av de beteenden som förekommer hos alkoholister inkluderar följande:

 • Personen dricker själv eller försöker dölja sitt drickande för andra
 • En oförmåga att begränsa alkoholintaget
 • Personen får blackouts och kan inte minnas vissa delar av tiden då alkohol intogs
 • Skapande av rutiner som till exempel att dricka alkohol innan, under och efter måltider och blir irriterad om någon kommenterar kring detta
 • Förlust av intresse för aktiviteter som tidigare var uppskattade
 • Känner ett begär efter att dricka alkohol
 • Känner sig irriterad när vanliga tider för alkoholintag närmar sig och alkohol inte finns tillgängligt
 • Förvarar alkohol på ovanliga platser
 • Intar alkohol snabbt för att snabbt kunna må bra
 • Har problem med relationer, lagen, ekonomin eller jobbet
 • Har ett behov av mer alkohol för att känna effekterna av alkohol
 • Upplevelse av illamående, svettningar eller skakningar då alkohol inte intas

Alkohol kan på många sätt förändra en persons beteende samt personens hälsa. Detta kan leda till att personen börjar försumma sin hygien och kost och det är också vanligt att personen försummar sitt jobb och sin familj och andra ansvar i livet. Det är också vanligt att personen inte själv inser eller förstår sina alkoholvanor och därför kommer på ursäkter för detta. De fortsätter också att inta alkohol trots att de vet att det orsakar problem och det är också vanligt att personen dricker i ensamhet.

En alkoholist är oftast inte själv medveten om sitt ohälsosamma alkoholintag utan det är istället ofta personer i dess närhet som upptäcker alkoholberoendet. Dock kan det vara svårt att veta vad man ska göra som anhörig till en alkoholist när den alkoholberoende själv inte kan se sina problem. Dessutom är det vanligt att personen ofta kommer med ursäkter eller blir irriterad om man tar upp dess alkoholintag, vilket gör det svårt att kommunicera med personen. Dock är man som anhörig till en alkoholist i många fall den person som kan hjälpa alkoholisten att få den hjälp som personen behöver. Som anhörig kan din nära relation till den alkoholberoende dock göra det svårt för dig att kommunicera kring detta problem med personen och den alkoholberoende kan också ha svårt att ta emot hjälp av dig som anhörig.

Symtom på alkoholabstinens

Det är också väldigt vanligt att en alkoholist har ett beteende som påverkar dig som anhörig negativt och det kan vara väldigt påfrestande att leva tillsammans med en alkoholist. Du som närstående kan därför också vara i behov av stöd och till exempel via Alkohollinjen kan du få råd om hur du tar hand om dig själv men också kring hur du bäst kan hjälpa den alkoholberoende personen med att få hjälp. Det är viktigt att du som anhörig inte lägger bördan på dig själv att förändra den alkoholberoende personens alkoholvanor. Istället är det viktigt att du som tar hjälp av utomstående resurser som har gedigen erfarenhet av alkoholism. Du kan läsa mer om hur du bäst hjälper en alkoholist nedan.

Som tidigare nämnts kan det vara svårt att som närstående till en alkoholist veta hur man ska hjälpa personen. Om den alkoholberoende inte själv heller vill ha hjälp kan det vara ännu svårare. Dock är det väldigt viktigt att den alkoholberoende personen får hjälp så tidigt som möjligt eftersom det då kan vara enklare att hjälpa personen ur beroendet. Det finns idag mycket hjälp att få vid alkoholberoende och många kunniga personer inom området.

Det finns behandling att få både inom öppenvård och slutenvård och flertalet olika terapimetoder som kognitiv beteendeterapi som går till roten av problemet. Det är viktigt att som närstående ta kontakt med ett behandlingshem så att de kan hjälpa dig att hjälpa den alkoholberoende personen. Det kan ibland kännas som att gå bakom ryggen på den alkoholberoende personen när man gör detta, men detta är det bästa du kan göra för den alkoholberoende eftersom det är vad som kan få de att komma ur sitt beroende. 

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Missbruk Insights

latest news & research on Missbruk
Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

läs mer
Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

läs mer
Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

läs mer
Sömntabletter

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin