SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

5 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Många människor har problem att koncentrera sig i vissa situationer, att deras impulsivitet tar överhanden och att de känner att de har svårt att sitta still. Detta är fullt normalt och alla människor känner så ibland. Men för en del av befolkningen så är detta något som stör deras vardag på flera sätt. De har stora besvär på grund av dessa egenheter och kan behöva professionell hjälp för att komma till rätta med sina besvär.

Det kan vara svårt att själv avgöra om de besvär man har kräver en ADHD-utredning eller om det ligger på en normal nivå i jämförelse med resten av befolkningen. Det kan krävas att man dels jämför sig med andra, men även pratar med vänner och familj för att få en bild av hur de uppfattar ens beteenden.

När det gäller barn så uppmärksammar ofta förskola eller skola problemen. Men för vuxna så kommer man få ta tag i det själv. För att utredas kan man kontakta sin vårdcentral som sedan remitterar en till rätt specialistläkare. Dessa har oftast väldigt lång väntetid, det kan med andra ord ta mycket lång tid innan man får en första tid.

ADHD Behandling på exekutiv behandling Hem Sverige

Ett annat alternativ är att söka vård privat och betala för utredningen själv. I Sverige har det länge varit ett alternativ, men utredningen tenderar att ta lika lång tid som de som utförs av landstingen. Det är många svenskar som önskar att man kunde göra en mer kompakt utredning och det alternativet finns också. På behandlings hem som Balance kan man göra sin utredning och påbörja sin behandling med mer fokus.

Det innebär att an befinner sig på Balances anläggning och har fullt fokus på att utreda vad det är som inte stämmer och sen behandla detta på ett adekvat sätt. Det betyder att man kan korta tiderna rejält i jämförelse med den vård som bedrivs av landstingen och de övriga privata aktörerna.

När man påbörjar sin utredning så är det bra att veta vad som kommer hända och vilka steg som kommer att tas. I en första fas så genomför man en intervju med personen som utredningen kretsar kring. Om det är ett barn det handlar om så pratar man med dess föräldrar. I fallet med en vuxen person så tittar man på hans eller hennes tidigare sjukdomshistoria.

Man tittar på hur det sett ut över tid och hur det ser ut idag. Man går igenom de symtom som personen upplever, det kan handla om exempelvis hyperaktivitet och hur den uttrycker sig. Eller om koncentrationssvårigheter och hur de uppfattas av personen. Man tittar även på hur dessa symtom påverkar personen i vardagen. I detta steg går man igenom hur personens sociala förhållande ser ut.

Man kontaktar som standard även anhöriga till personen. Helst vill man prata med personens föräldrar som kan ge en bild av hur barndomen såg ut och hur den eventuella funktionsnedsättningen tog sig uttryck då. Man tittar även på de vårdkontakter personen har haft tidigare och går igenom hans eller hennes journaler.

Där efter går man över till att göra en kartläggning av personens vardag. Detta är inte ett obligatoriskt moment, men många som håller i denna typ av utredningar väljer att utföra det. Man tittar på hur personen fungerar i de aktiviteter som han eller hon utför dagligen. Alltså hur personen fungerar i sin hemmiljö. Hur symtomen påverkar hans eller henne utförande av sina arbetsuppgifter.

Även andra områden kan tas med i kartläggningen. I ett nästa steg så utförs en rad psykologiska tester. Här handlar det om att skapa ig en uppfattning om de individuella intellektuella förutsättningarna personen har. Det innebär att man tittar, exempelvis, på när- och arbetsminne. Man tittar även på personens koncentrationsförmåga och andra parametrar av intresse.

Det utförs även en medicinsk undersökning i de flesta fall. Detta görs huvudsakligen för att utesluta att det kan vara andra orsaker som ligger bakom de funktionsnedsättningar som personen uppvisar. Det är viktigt att hitta eventuella förklaringar till varför en person upplever vissa symtom då behandlingen av dessa då kan skilja sig åt.

Det är nu dags att sammanställa den information de som utreder personen har kommit fram till. Den aktuella personen medverkar inte vid detta. Man tittar på de olika resultaten man har fått, de olika symtomen som personen uppvisar och vad man kommit fram till via de intervjuer man gjort. Detta för att få en så komplett bild av personens problematik som möjligt.

Dokument skrivs

Det skrivs även ett dokument där personerna som varit inblandade i utredningen skriver ner den diagnos som är aktuell för personen. Detta sker endast i de fallen där en diagnos kan ställas. I detta dokument görs även ett utlåtande om personens styrkor och svagheter samt rekommendationer till åtgärder. Dessa åtgärder kan bestå av olika former av stöd i skola eller arbetsliv, olika former av behandling och andra former av anpassningar som kan göras i personens vardag.

Det sista steget innebär att man informerar personen och eventuella anhöriga om vad man kommit fram till. Det är mycket viktigt att man förklarar detta på ett sätt så det är klart för de närvarande vad man kommit fram till. Det innebär att man anpassar kommunikationen eter personens eventuella svagheter.

Man är förklarar vad den eventuella diagnosen innebär och hur man kan anpassa sin vardag för att göra det lättare att leva med. Man diskuterar även eventuell behandling av personen och vad det finns för olika alternativ.

Det cirkulerar mängder av tester på internet, men även i dagstidningarna då och då som säger sig kunna berätta för en om man har ADHD eller ej. Dessa tester är i de allra flesta fall felaktiga och inte designade av någon som har den speciella kompetens som krävs för att avgöra det. Hur som helst är dessa test ingenting som berättigar en till någon form av anpassningar eller behandlingar.

För att ta reda på om man har ADHD eller inte så är det viktigt att man utreds av experter på området.  Detta kan man göra, som vi var inne på tidigare, på olika platser. Dels inom den allmänna vården, dock med långa väntetider. Men även hos privata aktörer. Vissa privata aktörer har möjlighet att göra dessa utredningar och påbörja behandling snabbare än andra.

Det finns de som har exklusiva anläggningar där man kan skriva in sig för att få sin utredning gjord.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin