SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

6 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Schizofreni är en psykisk sjukdom som orsakar återkommande psykoser. Under dessa psykoser uppkommer ofta hallucinationer, vanföreställningar och en förvriden verklighetsuppfattning. Här kommer vi att förklara lite mer kring symtomen vid schizofreni och olika behandlingsmetoder för sjukdomen.

Schizofreni benämns som en psykossjukdom eftersom typiska symtom vid sjukdomen är återkommande psykoser i form av bland annat vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Detta leder till att personer med schizofreni upplever verkligheten på ett förvrängt sätt och detta kan i sin tur leda till oorganiserade tankar och beteende. Detta gör det i sin tur ofta svårt för personer med schizofreni att klara av vardagen.

Det är ännu inte helt klarlagt vad som orsakar schizofreni, men som för de flesta sjukdomar anser forskare att orsaken är en kombination av genetiska och miljömässiga orsaker. Det har dock visat sig att personer med schizofreni har en förändrad hjärnanatomi, vilket anses ha en stark koppling till uppkomsten av psykoser.

Det som är karakteristiskt för diagnosen schizofreni är de så kallade psykossymtomen som uppkommer vid sjukdomen. Det är främst tre olika symtom som är vanliga vid schizofreni. Dessa är vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar.

Vanföreställningar

Vanföreställningar innebär att verkligheten upplevs på ett förändrat eller annorlunda sätt än vad som anses normalt. Ett vanligt exempel på detta är att en person med vanföreställningar känner sig förföljd eller uttittad fast detta inte alls stämmer, vilket också kallas för paranoia. Personer med vanföreställningar kan också tro att de har övernaturliga krafter eller att de har blivit utvalda av någon högre kraft för att utföra ett visst uppdrag.

Hallucinationer

Personer med schizofreni upplever ofta hallucinationer, vilket bland annat innebär att personen hör röster eller andra ljud som egentligen inte finns. Dessutom kan personen uppleva dofter som ingen annan i närheten känner eller uppleva att det händer i saker i kroppen som inte går att förklara.

Tankestörningar

Störningar av tankeprocesser är också ett typiskt symtom vid schizofreni. Det kan till exempel vara i form av svårigheter att tänka färdigt en tanke och tänka sammanhängande tankar. Personer med schizofreni kan också känna att nya tankar kommer in och avbryter tidigare tankar. Det kan också upplevas som att ens tankar sänds ut till andra människor eller som att andra vet vad du tänker.

Övriga symtom

När en psykos uppkommer kan det vara mycket svårt att sova både före, under och efter psykosen. Det kan också vara vanligt att psykosen åtföljs av ångest, en tomhet på känslor samt självmordstankar. Dessutom kan man bli väldigt känslig för sinnesintryck som ljud och ljus. De tankestörningar och den beteendepåverkan som schizofreni ger upphov till kan också göra det svårt att klara av vardagen. Bland annat kan det vara svårt att planera och sköta om saker i hemmet och ens personliga hygien kan också lida eftersom det ibland glöms bort.

De symtom som uppkommer vid schizofreni kan som nämnts påverka ens vardag i stort och göra det svårt att klara av sin vardag. Sådan tur är finns det hjälp och behandling att få för schizofreni och med rätt behandling kan symtomen lindras. Antipsykotiska läkemedel är ofta den första typen av behandling som ges vid schizofreni för att lindra symtomen vid schizofreni. Det är viktigt att fortsätta läkemedelsbehandlingen eftersom symtomen annars kan komma tillbaka. Därefter är det också väldigt viktigt med behandling i form av psykoterapi och stödsamtal samt utbildning om sjukdomen så att du själv kan känna igen när du börjar må dåligt. Nedan kan du läsa lite mer om vad dessa behandlingsmetoder innebär.

Psykoterapi och stödsamtal

Efter att patienten har använt antipsykotiska läkemedel ett tag och symtomen har börjat minska är det viktigt att fortsätta behandlingen genom terapi. Psykoterapi och samtalsstöd är väldigt viktiga behandlingsmetoder för schizofreni eftersom de kan hjälpa patienten att hantera sina tankar och känslor. De kan också ge patienten en chans att prata om och bearbeta upplevelser som patienten har haft i samband med psykoser. Detta kan ge patienten en bättre förståelse för sig själv samt hur patienten kan förhindra och hantera psykoser i framtiden.

Det finns olika terapiformer att tillgå, men en av de vanligaste är kognitiv beteendeterapi (KBT). Här ligger fokus på att få patienten att förstå hur ens tankar, känslor och beteenden hänger samman samt hur man bättre kan förstå sig själv och påverka sitt beteende utifrån detta. Detta kan vara väldigt hjälpsamt för att patienten ska kunna motverka en ny psykos. Förutom KBT är även musikterapi och bildterapi vanliga psykoterapeutiska behandlingsformer för schizofreni.

En annan viktig typ av behandling vid schizofreni är något som kallas för NECT, vilket är en förkortning för en behandlingsterapi som på engelska kallas för ”Narrative Enhancement and Cognitive Therapy”. NECT är en gruppbehandling som syftar till att ta bort ens egna fördomar om schizofreni som till exempel kan vara att personer med schizofreni inte kan leva ett normalt liv eller vara en del av samhället.

Utbildning

Personer med schizofreni kan också få stöd från socialtjänsten för att lära sig mer om schizofreni och hur man till exempel kan känna igen när man börjar må dåligt. Det är viktigt att lära sig att känna igen tidiga tecken på detta så att man kan undvika nya psykoser. Dessutom kan du få lära dig vad som är bra att tänka på för att undvika nya psykoser. Det är bland annat vanligt att få en ny psykos om man slutar ta sina läkemedel, känner sig stressad, hamnar i konflikt med närstående, använder droger eller alkohol, inte lägger märke till tidiga tecken på att man börjat må dåligt eller saknar metoder för att hantera psykoser. Strategier för att hantera dessa situationer är också någonting du kan få ta del av vid utbildning om schizofreni. 

Denna typ av utbildning kan också fås i form av gruppbehandling som utförs med andra personer som har schizofreni eller liknande upplevelser. Ett exempel på en sådan gruppbehandling är Ett Självständigt Liv (ESL) som genom utbildning syftar till att hjälpa personer med schizofreni och andra psykiska sjukdomar att leva ett självständigt liv.

I vissa fall kan personer med schizofreni behöva ytterligare stöd för att klara av sin sjukdom. Detta kan till exempel vara i form av behandling på olika behandlingshem som gruppbostäder eller andra lyxigare behandlingsboenden. I vissa fall kan även slutenvård på till exempel sjukhus vara nödvändigt.

Gruppbostäder

Det finns bland annat så kallade gruppbostäder som består av lägenheter som är bemannade med personal på dagtid. Om man bor på ett sådant boende kan man få ytterligare stöd och hjälp att klara av hygien eller andra vardagssysslor.

Lyxigare behandlingshem

För behandling av schizofreni och andra psykiska åkommor finns också lite mer lyxiga behandlingshem där man som patient bor i detta behandlingshem medan du får behandling. Vi på THE BALANCE erbjuds lyxrehabilitering på våra moderna behandlingshem för missbruk och mentala åkommor, helt olikt traditionella rehabiliteringscenter. Våra behandlingshem är skapade för att vara en säker fristad där du kan få återhämtning, frid, vila och lycka. Våra rehabiliteringscenter finns belägna i Mallorca och Marbella i Spanien samt i London, Storbritannien och Zürich, Schweiz.

På alla våra center har vi kvalificerade team av läkare och psykiatriker och våra avancerade anläggningar är till för att ge dig en unik och exceptionell upplevelse. Vårt center erbjuder dig mer än bara behandling, vi erbjuder vägledningen att återupptäcka din själ och uppnå ditt bästa jag. Vi är inte bara en kändisrehabilitering som erbjuder lyxiga anläggningar, utan vi ser också de speciella behov som högpresterande personer har när det kommer till en skräddarsydd, sluten rehabilitering. Våra lugna och fridfulla bostäder fungerar som en privat och lugn miljö där du kan släppa både tidigare och framtida bekymmer och istället börja jobba på dig själv och din framtid. Vi ser att behandling ur ett holistiskt perspektiv är den mest effektiva behandlingen och vi jobbar därför med integrativa, personcentrerade och skräddarsydda rehabiliteringsmetoder som hjälper dig som individ från grunden.

Slutenvård

Vård på sjukhus för schizofreni kan bland annat ske frivilligt om du som patient eller dina närstående tror att det är det bästa alternativet för dig. Patienter med schizofreni kan till exempel vilja ha vård på sjukhus om man känner att man börjar må dåligt och snabbt vill ha hjälp för att undvika att bli allvarligt sjuk. Ibland kan en person med schizofreni behöva bli inlagd på sjukhus trots att personen inte själv vill det. Detta beror ofta på att personen kan orsaka skada för sig själv eller andra om personen inte blir inlagd på sjukhus.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin