SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: MALLORCA, ZURICH, LONDON, OFFSHORE

8 Minuter

Bewerkt en medicinskt beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Att vara orolig för någonting är inte ovanligt. Det drabbas alla människor av då och då. Men ibland kan denna oro övergå till något djupare. Något som inte går att reglera på samma sätt. Man drabbas av ångest. Det är inte farligt att ha ångest, men det kan begränsa personen i hur han eller hon lever sitt liv. Det kan påverka en både privat och på arbetsplatsen. Men det finns hjälp att få.

Ångest är när oro och rädsla blir något tyngre. I grund och botten handlar det om kroppsliga signaler och impulser som feltolkas. Det som egentligen skulle skapa en känsla av oro eller rädsla tolkas som någonting värre och responsen, både psykiskt och fysiskt, anpassas där efter. De allra flesta människor drabbas av detta, vissa mer ofta än andra. 

Ångestbehandling och terapier Stockholm Sverige

Det finns dock de personer som drabbas i stor utsträckning av ångest, där det inte längre går att hantera. Dessa kan behöva behandlas med terapi och läkemedel

Naturlig reaktion

Att kroppen ska reagera på ett eller annat sätt när den får signaler om att någonting är fel eller på annat sätt kräver en reaktion, det är bara naturligt. På så sätt är en oroskänsla och en rädsla del av det spektrum av känslor och reaktioner som vi som människor besitter. Rent evolutionärt har dessa känslor och reaktioner utvecklats för att göra oss medvetna och beredda på att något är farligt eller inte stämmer.

Det handlar inte bara om att man uppmärksammar någonting rent psykiskt. Det innebär också att kroppen sätts i beredskap på att hantera ett problem. Musklerna spänns och vi blir mer uppmärksamma på saker som händer runt omkring oss. Vi får en extra energi. Detta brukar kallas för fight or flight-responsen. Alltså att kroppen görs sig redo på att slåss eller fly.

Anledningen till att detta inträffar även när det inte finns ett hot att göra sig redo att möta är på grund av att hjärnan och vårt nervsystem inte ser skillnad på de signaler som kommer. Dessa är lika när det är ett faktiskt hot och de som kommer trots avsaknaden av hot.

Det är när dessa uttryck blir för starka eller inträffar utan att där finns någon klar orsak som vi kallar dem för ångest. I de flesta fall så går ångesten över på en liten stund, för de flesta handlar det om minuter. Men för vissa så varar den längre än så. För andra så återkommer denna reaktion ofta. Det är då man börjar prata om ångesten som ett problem.

Att få ångest är förknippat med flera olika symtom och reaktioner i kroppen. Dessa kan vara psykiska eller fysiska. De psykiska kan handla om att vår kognition påverkas. En människas kognition är dess samlade mentala processer. Det handlar bland annat om hur vi uppfattar och tolkar saker, men även minnen och kunskap. Det handlar till stor del hur vi tänker kring olika saker som händer och våra värderingar med mera.

När man drabbas av ångest så påverkas detta för att vara så bra anpassat för det tänkta hotet. Man är i ett stadie av att vara redo för att någonting ska hända och vara redo att reagera på det.

Fysiska symtom vid ångest

Det är dock de fysiska symtomen som vi känner av starkast och förknippar mest med ångesten. Det är inte alla som drabbas av alla symtom, men alla som drabbas upplever ett antal av dessa symtom. Det är inte ovanligt att man upplever andra symtom som vanligtvis inte listas. Detta beror på att vi är individer med personliga upplevelser.

Ett vanligt symtom är att man känner att hjärtat rusar. Man drabbas av hjärtklappning och det upplevs som att hjärtat slår betydligt hårdare än vanligt. Det kan även kännas som att det slår snabbare än vad man är van vid. Detta är även ett av de symtom som man först börjar känna av när ångesten startar och medvetandegör oss om vad som komma skall.

Bästa lyxiga schizofrenibehandlingshem

Det är även vanligt att man börjar känna sig omtöcknad och yr, ofta är detta i samband med att man får svårare att andas än normalt. Dessa listade symtom är förrädiska då det liknar de man kan få när man upplever att man har problem med hjärtat. Det är också mycket vanligt att det kommer in patienter till akutmottagningarna runt om i Sverige som misstar sin ångest för hjärtproblem.

Att tro att man har fått problem med hjärtat och allt vad det skulle kunna innebära är ofta något som förvärrar ångesten.

Tryck över bröstet och svettningar

Man kan även känna att man har ett tryck över bröstet när ångesten har kommit igång. Detta bidrar till att man tror det är hjärtproblem. I själva verket är de symtom man upplever vid ångest inte farliga, dock kan de upplevas som mycket obehagliga. Att få en klump i magen, ungefär som när man har sorg eller är mycket ledsen är även det ett vanligt symtom.

Ofta känner den som är drabbad att dess kroppstemperatur förändras. Vissa känner att den ökar, andra att den sänks. Det är även vanligt att man blir väldigt svettig, även om man samtidigt känner sig kall. Detta kallas att bli kallsvettig. 

Muntorrhet och magproblem

De som upplever en ångestattack kan känna sig torra i munnen. Detta beror på att salivproduktionen påverkas. Det är inte en prioritet när ångesten sätter in. Vi måste komma ihåg att ångest är en överdriven rädsla eller oro för någonting. När kroppen sätts redo för att försvara sig eller att fly så måste vissa funktioner prioriteras ner. Salivproduktionen är en av dessa.

Många upplever även att de blir dåliga i magen eller överdrivet kissnödiga. Även detta är en reaktion på hur kroppen reagerar på det upplevda hotet. Matsmältningen minskar och leder till att man känner sig dålig i magen. Det är även vanligt med symtom som i andra lägen hade kunnat misstas för neurologiska besvär. Bland dessa finns stickningar och domningar i fingrar och tår, men även att man blir darrig och skakig. Många känner även sig svagare än vanligt när ångesten sätter in.

Dessa symtom beror på att blodet flödar på ett annat sätt när man befinner sig i detta tillstånd. Även detta är på grund av att kroppen prioriterar om sina resurser. Kroppen har endast en begränsad mängd resurser och vid olika tillfällen måste dessa prioriteras på olika sätt.

Att få ångest är, som vi varit inne på, en reaktion på händelser eller andra upplevda situationer som man tolkar som hotfulla. Ångesten är en krisreaktion som i andra lägen hade uttryckts i de mildare formerna som oro och rädsla. Ångesten är alltså dessa känslor fast alla inblandade kroppsliga reaktioner har en högre effekt så att säga. De känslor och kroppsliga symtom som man normalt förknippar med oro eller rädsla är starkare.

Det finns tillfällen där ångesten utlöses a vett hot som är starkt och tydligt. Det kan vara på grund av ett stundande psykiskt eller fysiskt hot. Samtidigt så kan orsaken ligga bakåt i tiden i form av olika sorters trauman. Personer som upplevt trauman i barndomen lider ofta av ångestproblematik när de blir äldre. 

Sorg och saknad en faktor

Samma sak gäller för de som exempelvis har förlorat en förälder, ett syskon, en partner eller en annan närstående. Sorgen och saknaden kan ge upphov till ångest senare i livet. Det kan även handla om att man oroar sig för någonting som ska hända i form av en arbetsintervju, ett prov i skolan eller någon annan händelse som man ger en hög betydelse.

Samtidigt så, som vi har varit inne på, behöver ångesten inte utlösas av en faktiskt händelse i det förflutna eller någonting man har framför sig. Ångest kan hos vissa personer uppstå utan att det finns en klar anledning. Det är för många en svårare ångest att få bukt med då den inte är knuten till en medveten sak eller händelse.

Stress kan leda till ångest

Ångest kan även utlösas av stress. Om man har det väldigt stressigt i sin vardag eller på jobbet så är ångest ett vanligt tecken. Det är då viktigt att man försöker förändra sin situation så att stressen minskar. Detta kan ske genom olika åtgärder. Gör man inte detta riskerar man att ångesten tvärtemot ökar.

Sömnbrist är även det en orsak till ångest. Om man har problem med att somna eller vaknar under nätterna så påverkar detta ens psykiska välbefinnande. Det samma gäller om man medvetet inte får nog med sömn eller om den sömn man får är av låg kvalitet. 

Kan utlösas av koffein

Om man har en känslighet som leder till att man lätt får ångest så kan koffein och alkohol utlösa den. I dessa fall bör man vara försiktig med intaget av exempelvis kaffe eller energidrycker samt alkoholhaltiga drycker. Även viss medicin kan ha biverkningar som leder till att vissa personer som tar den får ångest.

Det gäller även olagliga droger. Det vissa reagerar positivt på reagerar andra på genom att exempelvis få ångest och andra psykiska besvär.

En person som drabbas av ångest kan i de absolut flesta fall leva ett liv med god livskvalitet där man kan sköta jobb och familj, precis som andra i samhället gör. Men för en liten del så blir ångesten övermäktig och man får svårt att klara sina vardagliga sysslor och ansvar. För dessa personerna kan det leda till att man behöver hjälp för att klara vardagen på olika sätt.

Det kan man få i form av en boendestödjare från kommunen som hjälper till med olika saker i ens liv. Det kan handla om att gå och handla mat, betala räkningar eller städa hos en. Andra är så illa där an att de bäst blir hjälpta av att bo på någon form av boende. Dessa boende finns i alla landets kommuner och går under Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Men som sagt, de allra flesta klarar sitt liv utan stöd från samhället. Dock är det många som går i terapi för att få hjälp att hantera sin ångest. Det finns många terapiformer som fungerar bra med arbetet med ens ångest. Ibland kan det krävas att man även medicinerar med ångestdämpande medicin. Det finns även övningar man kan göra i hemmet som hjälper en dämpa den ångest man upplever.

FAQs

Vi får ofta frågor om ångest och vi har sammanställt ett par av dessa här nedan och besvarat dem.

HUR BALANSEN KAN HJÄLPA

Balance RehabClinic är en ledande leverantör av lyxberoende och mentalvårdsbehandling för välbärgade individer och deras familjer, och erbjuder en blandning av innovativ vetenskap och holistiska metoder med oöverträffad individualiserad vård.

En unik metod

Ett framgångsrikt och bevisat koncept med fokus på underliggande orsaker
EN KUND I TAGET
SKRÄDDARSYDD VARIG UTGÅNG
BIOKEMISKT ÅTERSTÄLLANDE
MULTIDISCIPLINÄRT och HOLISTISKT
TEKNIKBASERAD BEHANDLING
TRAUMA INFORMERAD TERAPI

VARIG TILLÄGG

0 Innan

Skicka antagningsbegäran

0 Innan

Definiera behandlingsmål

1 vecka

Bedömningar & Detox

1-4 vecka

Psykologisk och holistisk terapi

4 vecka

Familjeterapi

5-8 vecka

Eftervård

12+ vecka

Repetitionsbesök

Mental Hälsa Insights

latest news & research on Mental Hälsa
trauma bonding
Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

läs mer
Gaslighting
Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

läs mer
Traumabehandling
Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

läs mer
Alkoholisk demens
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

läs mer

Ackrediteringar

 
Neurocare
TAA
ssaamp
Somatic Experience
SMGP
SEMES
SFGU
WPA
red GDPS
pro mesotherapie
OGVT
AMF
NeuroCademy
MEG
Institute de terapia neural
ifaf
FMH
EPA
EMDR
COPAO
COMIB
British Psychology Society
 

Media

 
Dazed
National World
American Banker
Marie Claire
BBC
La Nacion
Metro UK
General Anzeiger
Live Science
Woman & Home
Apartment Therapy
Express UK
Bloomberg
Cosmopolitan
Morgenpost
Manager Magazin
Entrepreneur ME
Khaleej Times
HighLife
Psychreg
DeluxeMallorca
BusinessInsider
ProSieben
Sat1
Focus
taff
TechTimes
PsychologyToday
abcMallorca
LuxuryLife
Mirror UK
Mallorca Zeitung
Daily Mail
Guardian
Business Leader
Mallorca Magazin