3 Minuter

Bewerkt en klinisch beoordeeld THE BALANCE Team
Fakta kontrollerat

Om man drabbats av ångest så finns det olika sätt att ta reda på det. Om man söker sig till sjukvården så använder de sig ofta av olika diagnostiska test som är vetenskapligt framtagna. Det finns även test som du kan hitta online som du kan ta hemma. Hur ska man tänka kring dessa test som finns tillgängliga?

Det finns gott om test för att mäta om en person har ångest eller inte. Vissa använder sjukvården sig av och andra hittar man när man söker på Google. Dessa testen är inte alltid så bra och för att verkligen få ut något värdefull från dem så måste de kombineras med andra faktorer och man bör vara utbildad för att tolka dem.

Men är de som läkarna använder speciellt bra och är de man hittar online alltid dåliga?

Testerna som läkarna använder

När man träffar en läkare inom psykiatrin som ska avgöra om man har ångest eller inte så finns det olika verktyg att använda sig av. Om det handlar om “vanlig” ångest, då kan det räcka med att ställa vissa frågor till personen. Dessa handlar om hur man mår och hur detta har förändrats över tid. Det handlar även om det har hänt något speciellt i ens liv som kan ha orsakat att man pålötsligt börjat ha ångestepisoder.

Om ångesten är svårare eller misstänks vara kopplad till något speciellt, det är då man även använder sig av olika tester. Dessa tester är framtagna av forskare som övertid validerar testerna. Det innebär att man testar hur väl de verkligen mäter det som det är avsett att mäta. Detta för att läkaren ska kunna använda det och ha tilltro till dess resultat.

Ångestbehandlingar i Sverige

Det kan handla om att man använder sig av ett specifikt test för att se om patienten exempelvis lider av generaliserad ångest, ett annat test används för att tita på olika fobier. Det handlar alltså om att få ett värde på hur hög personens ångest är. Forskarna har då en skala för varje test där detta värde placeras. 

Men det är inte utifrån dessa testar allena som man ställer diagnosen. Man ställer även frågor till patienten och observerar denne under besöket hos läkaren. Detta sammantaget ger en bild av hur personen mår och om det är ångest som personen lider av.

Dessa tester är över lag bra, även om man inte kan använda dessa tester ensamma för att avgöra om en person har ångest eller ej. Det är, som togs upp tidigare, ett av flera verktyg som läkaren kan använda sig av för att ställa sin diagnos.

Tester online

Det finns gott om tester online som säger sig kunna pricka in om man lider av olika psykiska besvär eller inte. Det stora problemet med dessa tester är att man som besökare på sidan där testet finns inte vet om man kan lita på det eller ej. Vissa tester är uppenbart rent för underhållning, samtidigt är andra baserade på de tester man använder sig av inom vården.

Det är med andra ord svårt att avgöra om dessa tester är seriösa eller om de endast är upplagda som en form av underhållning. Detta anges sällan i anslutning till testerna.

Hur ska man tänka?

Det är svårt att veta hur man ska resonera kring denna andra kategori tester. Om man misstänker att man har ångest så kan de fungera som en pekpinne om hu det är, de kan alltså antyda om man har det eller ej. Men endast om testet är seriöst producerat. Detta är, som vi kom fram till tidigare, svårt att veta.

Dessutom har man inte den kompetens som krävs för att tolka dem och det är endast en del av verktygen som läkarna använder. Dock så kan de peka i en riktning. Om man själv vet med sig att man känner av ångest och testet är seriöst och visar på samma sak. Då kan det vara en god idé att söka professionell hjälp.

En bra grundregel skulle kunna vara att man aldrig ska undvika att söka vård på grund av vad en test online säger, men att man kan ta in det i beräkningen när man söker vård. Men endast om testet är seriöst.