SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

Anorexi behandling

Sjukdomen anorexi (Anorexia nervosa) är en ätstörning som innebär att personen i fråga försöker svälta sig själv för att gå ner i vikt. Detta trots att personen redan väger mindre än vad som anses vara normalt och hälsosamt för dess ålder och längd. Trots att anorexi kan förekomma i alla åldrar så är det vanligast […]

read more

Ätstörningskliniker

Ätstörningar utgör en grupp av psykiatriska sjukdomar som alla handlar om att man på något sätt har problem med att inta mat. Det kan till exempel handla om att en person hetsäter för att direkt efteråt försöka bli av med maten, ofta genom att man tvingar sig själv att kräkas. En annan typ av ätstörning […]

read more

Paranoid personlighetsstörning Behandling

Om man ofta upplever att man är förföljd eller att andra planerar olika saker som kan skada en på ett eller annat sätt. Om man tror att andra pratar om en i en utsträckning som är överdriven eller om man känner sig övervakad. Då kan man klassas som paranoid. Men för att det ska räknas […]

read more

Utmattningssyndrom behandling

Att under en tid blivit utsatt för tung stress eller på annat sätt varit med om en stor påfrestning kan ge effekter som varar långt efter att den akuta fasen är över. För många så blir det väldigt betungande och man utvecklar vad som kallas ett utmattningssyndrom. Det är viktigt att man behandlar detta för […]

read more

Rehab Spanien

På THE BALANCE erbjuder vi rehabilitering för flertalet olika åkommor i flera olika länder i världen. För många kan ens rehabilitering bli än mer effektiv om den utförs på en plats som är en bit hemifrån eftersom du då helt kan koncentrera sig på sin behandling och återhämtning. Dessutom kan ens behandling förbättras än mer […]

read more

Alkoholberoende behandling

När en person befinner sig i ett alkoholberoende kan det vara svårt att själv veta hur man ska ta sig ur det. Sån tur är finns det hjälp att tillgå för detta och olika behandlingar som är speciellt anpassade för att hjälpa personer med alkoholberoende. Här kommer vi att titta närmare på vad alkoholberoende innebär […]

read more

ADHD Behandling

Om man är en av de tusentals svenskar som har fått diagnosen ADHD så är det viktigt att man behandlar denna nedsättning. Det finns olika behandlingar och i de flesta fall så är det en kombination av medicin, terapi och utbildning som krävs. Det är dock väldigt individuellt vad man kommer få bäst effekt av.

read more

Narcissism olika former och behandling

Narcissism är någonting som alla människor har ett visst mått av i sin personlighet. Det fungerar som en drivkraft på sätt och vis. För de flesta kan det ibland bli lite väl mycket och vi beter oss egocentrerat. Men för de allra flesta är detta bara något tillfälligt. För en liten del av befolkningen så […]

read more

Behandlingshem i Sverige

read more

Ångest behandling

Det är svårt att uppskatta hur många svenskar som lider av ångest. I och med att många aldrig söker behandling för detta så är mörkertalet stort. Det hade inte behövt vara så att många inte blir behandlade då det finns effektiv behandling att ta del av. I de allra flesta fall så kan man avhjälpa […]

read more

Beroendecentrum

När en person befinner sig i ett missbruk eller beroende är det ofta svårt att själv inse detta samt att på egen hand hantera och behandla missbruket och beroendet. Ett missbruk eller beroende kan involvera flertalet olika substanser, som till exempel alkohol, narkotika eller olika läkemedel om de inte tas enligt läkares ordination. Oavsett vilken […]

read more

Depression behandling

Om man drabbats av en depression så finns det en sannolikhet att man tar sig ur den själv efter ett par veckor. Men för en stor del av de drabbade så är det dessvärre så att man behöver söka professionell hjälp. I kontakten med läkare eller psykiatriker så bestäms hur behandlingen ska se ut. Den […]

read more

Stress behandling

Stress under en längre tid eller stress efter en plötsligt, stark händelse kan påverka en människa negativt. För många återhämtar man sig snabbt, men samtidigt kan alla hamna i en situation som behöver en mer ordnad plan. Denna plan och vad man gör spelar stor roll för vilken skada man tar av stressen och hur […]

read more

Mental hälsobehandlingar på Balansbehandlingshem

read more

Behandlingshem för missbruk och psykisk ohälsa

Om man har drabbats av ett missbruk av något slag så är det viktigt att man får hjälp att ta sig ur det. Det finns många vägar att gå. Vissa klarar av bli av med sitt beroende genom att gå till en kurator eller terapeut alternativt att delta i en hjälpgrupp. Exempel på sådana hjälpgrupper […]

read more
trauma bonding

Vad är trauma bonding

Trauma bonding är ett psykologiskt fenomen som uppstår i missbrukande relationer

read more
Gaslighting

Vad är Gaslighting

Det kan vara väldigt svårt att inse att man blir utsatt för Gaslighting. Det finns dock vissa sätt att känna igen de tekniker och metoder som ofta används.

read more
Traumabehandling

Traumabehandling

Traumabehandling innebär vanligtvis psykoterapi, ofta kallad traumabehandling, och kan omfatta kognitiv beteendeterapi (CBT), desensibilisering och upparbetning av ögonrörelser (EMDR) eller andra terapeutiska metoder.

read more
Alkoholisk demens

Alkoholisk demens

Alkoholisk demens är en följd av långvarig, överdriven alkoholkonsumtion. Alkohol är ett neurotoxin, vilket innebär att det kan skada hjärnceller och störa neurotransmittorer

read more
psykopati

Förstå psykopati

Psykopati, en komplex personlighetsstörning som kännetecknas av en konstellation av affektiva, interpersonella och beteendemässiga egenskaper

read more

Sömnproblem och sömnlöshet

Sömnproblem är problem relaterade till sömnens varaktighet, kvalitet och tidpunkt, vilket leder till försämring och nöd under vakna timmar

read more

Ecstasy

Behandling för ecstasyberoende innebär vanligtvis en kombination av psykologisk terapi, stödgrupper och i vissa fall mediciner för att hantera abstinenssymptom och begär

read more

Alzheimers sjukdom

Alzheimers sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som drabbar miljontals människor över hela världen.

read more

Psykos

Psykos är ett psykiskt hälsotillstånd som får individer att tappa kontakten med verkligheten och uppleva symtom som hallucinationer och vanföreställningar. Denna artikel kommer att undersöka orsakerna, varningstecken och behandlingar för psykos, med fokus på förebyggande och tidigt ingripande. Genom att förstå de tidiga tecknen på psykos och söka lämplig behandling kan individer minimera effekterna av […]

read more

Borderline personlighetsstörning

Borderline Personality Disorder (BPD), eller borderline personlighetsstörning som det heter på svenska, är ett komplext psykiskt tillstånd som påverkar hur individer uppfattar sig själva

read more

Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

read more

Tramadol

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

read more