11,09,2022

Hur länge är man Påverkad av Amfetamin

Då amfetamin istället används i missbrukssyfte tas ofta högre doser än de som ordineras av läkare då amfetamin förskrivs på recept. Därmed kan också effekterna av amfetaminintaget bli mer påtagande och skadliga.

read more
11,09,2022

Tramadol Biverkningar

Eftersom tramadol också ökar frisättningen av serotonin är det viktigt att vara uppmärksam på tecken på så kallat serotonergt syndrom. Detta kan uppkomma vid för hög cirkulering av serotonin i kroppen.

read more
8,07,2022

Medberoende

En person som är medberoende anpassar sitt liv efter någon som har ett ohälsosamt beteende vilket kan innebära att personen lever i ett missbruk, lider av psykisk ohälsa, har en låg mognadsgrad, en avsaknad av ansvarskänsla med mera.

read more
8,07,2022

Sömntabletter

Sömntabletter är en grupp vanliga läkemedel som används vid olika typer av sömnproblem. Till exempel vid insomningsproblem eller problem med att sova en längre tid. För att behandla insomningsproblem används främst insomningstabletter. Om en person istället har problem både med att somna samt med flera uppvaknanden under natten så används ofta sömntabletter som har kraftigare […]

read more
14,06,2022

Spelberoende – går det att bota?

För den som drabbas av ett spelberoende så krävs hjälp för att kunna elva ett normalt liv. Dels genom att få hjäp med spelandet, där hjälpen ser ut som för andra missbruk. Men även för att ordna den ekonomiska situation som beroendet medfört. Det diskuteras om man kan bota spelberoende, forskarna är av olika orsaker. Men vad man vet är att det är viktigt att sluta spela bort pengar.

read more
12,06,2022

Hur Påverkar Opiater Kroppen

Som nämnts finns det en stor risk för beroende vid användning av opiater då dessa droger är starkt beroendeframkallande. Ett beroende av opiater kan utvecklas på grund av flera olika anledningar. Dock uppkommer beroendet ofta på grund av missbruk av opiater. Ett missbruk innebär att substanserna tas oftare och i högre doser än vad som förskrivits av läkare eller att de används utan att de blivit utskrivna på recept. I och med att opiater är narkotikaklassade är det i Sverige olagligt att använda opiater utan förskrivning på recept.

read more
12,06,2022

Vad är Cannabis

När man väl har hamnat i ett cannabismissbruk så kan det vara svårt att ta sig ur. Det är därför väldigt viktigt att få professionell hjälp med detta så att man har bästa chansen att återgå till ett normalt liv. Sån tur är finns det flera behandlingar för cannabismissbruk och nedanför kommer vi att gå igenom de vanligaste.

read more
5,06,2022

Anabola Steroider

Anabola steroider är benämningen på substanser som tillverkas på kemisk väg i laboratorier och är väldigt lika könshormonet testosteron i uppbyggnaden. Därmed har anabola steroider också liknande effekter som testosteron i kroppen.

read more
5,06,2022

Depersonalisation – vad är det?

Varje år får många svenskar sjukdomen borrelia. Namnet är en samling för två grupper av sjukdomar, dels återfallsfeber men även borreliainfektion. Den första kan spridas av en särskildlus men även av fästingar. Den senare, som är vanligare, sprids enbart av fästingar och ger kroniska skador. Bland dessa finns bland annat depersonalisation, som dock även kan […]

read more
4,06,2022

Mardrömmar – det finns hjälp att få

Alla människor drömmer och de flesta drömmar kommer vi inte ens ihåg. Av de vi minns när vi vaknar är en majoritet bara fragment som snabbt försvinner. Andra drömmar kan stanna med oss ett tag och kanske är något vi kommer ihåg under en längre tid. Det finns dock även en kategori av drömmar som […]

read more
4,06,2022

Komplex PTSD

Komplex PTSD brukar förkortas C-PTSD där C:et kommer från engelskans complex. Då har man drabbats av symtom som ligger utanför den klassiska sjukdomsbeskrivningen. En stor del av de drabbade skulle kunna räknas in i denna gruppen. Dock är det omdiskuterat bland de behandlande läkarna om man ska använda begreppet.

read more
22,05,2022

Vad är prestationsångest?

Denna formen av ångest och tvivel kallas allmänt prestationsångest. Den kan givetvis existera på andra plan också. Mellan vänner som springer tillsammans handlar det om att nå vissa tider eller ett visst antal kilometer. Det kan handla om att kunna mer än någon annan i ett specialområde man är intresserad av. Listan kan göras väldigt lång. Gemensamt är att denna formen av ångest är skadlig för personen som upplever den, men det finns saker man kan göra för att minska den.

read more