22,05,2022

Vad är prestationsångest?

Denna formen av ångest och tvivel kallas allmänt prestationsångest. Den kan givetvis existera på andra plan också. Mellan vänner som springer tillsammans handlar det om att nå vissa tider eller ett visst antal kilometer. Det kan handla om att kunna mer än någon annan i ett specialområde man är intresserad av. Listan kan göras väldigt lång. Gemensamt är att denna formen av ångest är skadlig för personen som upplever den, men det finns saker man kan göra för att minska den.

read more
22,05,2022

Narcissistisk personlighetsstörning

Alla vet hur en narcissist beter sig och hur en sådan person är. Det är han eller hon som endast ser sina goda sidor och dessutom överdriver dessa. Som tror att han eller hon ser bättre ut, presterar bättre och dessutom inte gör de fel som andra gör. Vi kan nog alla ge exempel på sådana personer. Går i till litteraturen och till film och serier så är exemplen många. Men vad kännetecknar egentligen en person som lider utav en narcissistisk personlighetsstörning? Vad är det som gör att detta är något man lätt tör sig på och vad kan man göra åt det?

read more
22,05,2022

Hypokondri – vad är det och vem drabbas?

Att känna sig lite sju när det i själva verket inte är något som är fel, det har nog de flesta upplevt. Det kan bero på många olika orsaker och är i de flesta fall ingenting som har någon större påverkan på oss. Men de finns  de som drabbas av en svår hälsoångest som tar […]

read more
10,05,2022

Utmattningssyndrom och dess faser

Allt fler personer blir sjukskrivna då de drabbas av utmattningssyndrom. Det är ett tillstånd som påverkar en person kraftigt och som kan pågå under lång tid. Det är inte alltid helt lätt att återhämta sig från detta heller.

read more
10,05,2022

Vad är en antisocial personlighetsstörning?

Det händer många under livets gång att man uppvisar antisociala drag. Det kan handla om att man inte respekterar andras rättigheter, inte känner skuld när det är brukligt eller att man struntar i de normer som är grunden för de sociala interaktioner vi företar oss. Orsakerna till att man någon gång har dessa beteende är många och olika.

read more
10,05,2022

Hur vet man om man har aggressionsproblem?

Samtidigt finns det människor som har verkliga aggressionsproblem. Det finns olika orsaker men oavsett vad som ligger bakom är det något som är obehagligt både för personen med problemen, men även för personer i han eller hennes närhet. Det kan påverka sociala relationer i alla delar av livet och kan äventyra ens anställning. Men hur vet man om man har aggressionsproblem?

read more
20,02,2022

Fysiska symtom vid stress och ångest

Vi är alla medvetna om att stress och ångest inte är bra för vår kropp och hälsa. Därför är det viktigt att vara medveten om de fysiska symtom som ofta kan uppkomma i samband med stress och ångest så

read more
24,12,2021

Alkoholist personlighetsförändring

När en person har intagit en hög mängd alkohol under en längre tid finns en stor risk att ett alkoholberoende och alkoholism utvecklas.

read more
22,11,2021

Skillnad på panikattack och ångestattack

Att få en ångestattack eller ångestepisod är aldrig speciellt roligt. När de uppstår så är det alltid olägligt och det finns ingen situation där man önskar att man får ångest.

read more