SCHWEIZISK MEDICINSKA EXPERTIS: ZURICH, MALLORCA, LONDON, NEW YORK

Terapi är den viktigaste delen av läkning och återhämtning. Kvalificerade terapeuter kan öppna en väg till din barndom och förflutna som är avgörande för utvecklingen för alla individer.

Med hjälp av de verktyg och tekniker som tillhandahålls av detta vetenskapsområde kan de vända den skada din hjärna har lidit och uthärdat, och ersätta mekanismer och processer som kommer till med hjälp av trauma med friska och adaptiva sådana istället.

Terapi har och fortsätter att hjälpa människor att övervinna sina mörkaste och mest utmanande dagar, vilket ger dem en ny chans att leva ett lyckligt liv.

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

KBT är en typ av psykoterapi som fungerar genom att göra omedvetna destruktiva tankar och processer medvetna, vilket hjälper dig att identifiera och eliminera dem. Det används ofta som en behandling för flera sjukdomar som ångest, depression och PTSD, och tros vara den mest effektiva formen av terapi.

Schematerapi

Innovativ psykoterapi, integrering av kognitiv terapi, beteendeterapi, objektrelationer och psykoanalys. Det utvecklades ursprungligen för personlighetsstörningar, kronisk depression och andra svåra individ- och parfrågor. Nyligen började experter integrera det med medveten meditation för dem som vill lägga till en andlig dimension i sitt välbefinnande.

Systemisk terapi

Allmänt känd som familjeterapi, fungerar detta tillvägagångssätt med individer som är nära besläktade. Det syftar till att uppmuntra familjemedlemmar att känna empati med varandra, lära sig att förstå och uppskatta varandras önskemål och behov. Systemisk terapi har bidragit till att skapa en säker miljö för återhämtning och läkning där det finns minimalt med utlösare.

Mindfulness-baserad stressreducering (MBSR)

MSBR innehåller mindfulness, kroppsmedvetenhet och yoga för att hjälpa människor genom en rad olika tillstånd och livsfrågor som är medicinskt svåra att behandla. Det kan bidra till att minska stress, uppmuntra avkoppling och förbättra den övergripande livskvalitén.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

DBT är en typ av samtalsterapi. Baserat på KBT och anpassat för dig som reagerar intensivt på känslomässiga situationer och upplevelser. Det används för att behandla flera olika psykiska hälsoproblem inklusive Borderline Personality Disorder. Det fokuserar på att identifiera personliga styrkor för att hjälpa en individ att må bättre om sig själva.

Känslofokuserad terapi (EFT)

EFT är vanligtvis korttidsbehandling. Det bygger på antagandet att känslor är kopplade till behov. Om en individ arbetar genom sina känslor, kan de ändra problematiska känslomässiga tillstånd och interpersonella relationer.

Ögonrörelse desensibilisering och upparbetning (EMDR)

EMDR används ofta för dem som har upplevt trauma. Det kan förändra hur traumatiska minnen lagras i hjärnan, vilket gör dem lättare att hantera och störa vardagen mycket mindre.

Social kompetensutbildning & livsfärdigheter

Detta program är inriktat på utbildning som syftar till att förbättra en individs problemlösningsförmåga, känslomässig förståelse och social kommunikation. Det bygger på vår förmåga att låna varandras perspektiv för att lära av varandras erfarenheter.

Coaching

Våra coachingprogram är utformade för personlig utveckling och positiv livsförändring. Med hjälp av våra utmärkta livscoacher kommer du att känna dig motiverad och stöttad att leda en hälsosam och tillfredsställande livsstil.

Hypnoterapi

Hypnoterapi har visat sig behandla en mängd olika medicinska tillstånd och används ofta i terapi. Genom att leda patienten in i ett djupt avslappnat mentalt tillstånd kan vi behandla allt från nikotinberoende till IBS.